Cisplatin og vinorelbin, Behandling med

Denne patientinformation henvender sig til kræftpatienter, som skal undergå behandling med de kemoterapeutiske stoffer cisplatin og vinorelbin. I informationen er bivirkninger angivet, samt nogle forholdsregler man kan tage.

Vi håber denne information kan give dig svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med de kemoterapeutiske stoffer Cisplatin og Vinorelbin. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Du skal have behandling med de kemoterapeutiske stoffer Cisplatin og Vinorelbin. Vi ved at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information som hjælp til at få et overblik over den behandling, som vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte og vejlede dig i dine overvejelser.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ambulant, idet du ved det ambulante besøg får lagt et drop og får Cisplatin i en blodåre. Behandlingen varer ca. 3-4 timer, da du skal have rigelig væske i blodåren for at forebygge skader på nyrerne, som kan forekomme i forbindelse med Cisplatin behandling. Derudover får du kapsel Vinorelbin udleveret til samme dags aften samt til dag 8.

Håndtering af Vinorelbin

Behandling med Vinorelbin består af flere kapsler. De skal synkes hele med vand og det anbefales at de tages sammen med et let måltid om aftenen.

  • Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du kontakte afdelingen.
  • Hvis du kaster op inden for nogle få timer efter du har taget Vinorelbine, skal du kontakte afdelingen med det samme. Du må ikke tage en ny dosis.
  • Kapslerne skal opbevares på køl i særlige opbevaringsposer.
  • Klip med en saks langs den stiplede sorte linje. Træk den bløde plastfolie af. Tryk kapslen ud gennem aluminiumsfolien.

Kapsel Vinorelbin skal opbevares i køleskabet i de udleverede opbevaringsposer. Behandlingen gives hver 3. uge med behandling dag 1 og dag 8, dette er én serie. Behandlingen består af 4 serier kemoterapi, herefter vil du blive CT-scannet.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til kemoterapi, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her have mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før hver behandling, senest 1 time før konsultationen hos lægen. Du kan også aftale tid til blodprøvetagning hos din egen læge eller på dit lokale sygehus/sundhedscenter dagen før behandlingen. I nogle tilfælde skal du også have taget blodprøver på dag 8.

Bivirkninger

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som al anden medicin kan Cisplatin og Vinorelbin give bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man kan få ved behandling med kemoterapi. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin eller ved at nedsætte din dosis af kemoterapi. Det er vigtigt, at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne.

Hvilke bivirkninger kan forekomme?

I det følgende finder du nogle af de hyppigste forekommende bivirkninger i forbindelse med Cisplatin og Vinorelbin behandling. At de er nævnt i denne information, betyder ikke, at alle får dem. Omvendt kan der forekomme andre bivirkninger for den enkelte patient end nævnt i denne folder.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan produktionen af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektioner kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenzasymptomer. Det er ca. 10-14 dage efter indgift af Cisplatin og Vinorelbin, at dit immunforsvar ligger lavest, men det anbefales at du er opmærksom i hele perioden.
  • For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Såfremt du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion.
  • For få blodplader kan for eksempel vise sig som blødning fra tandkødet eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Hvis du får feber over 38,5 grader eller blødning, der ikke stopper af sig selv, er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne eventuelt under indlæggelse.

Træthed

Du vil kunne opleve en betydelig træthed og et behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist.

Kvalme og opkastning

I forbindelse med behandlingen kan du få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og behandles med kvalmestillende medicin, som sygeplejersken giver dig inden kemobehandlingen sættes i gang.

Slimhinder

Slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp og mavesmerter. Disse gener kan behandles med medicin.

Påvirkning af nyrerne

Kemobehandling kan medføre påvirkning af nyrefunktionen, som kan være af varig karakter. Derfor kontrolleres nyrefunktionen i løbet af behandlingsforløbet.

Påvirkning af nervesystemet

Du kan få prikken og stikken i fødder og hænder. Disse gener forsvinder oftest indenfor det første år efter behandlingens ophør.

Påvirkning af hørelsen

Der kan opstå høretab og ringen for ørerne. Hørenedsættelsen vil være en blivende skade, mens ringen for ørerne ofte svinder med tiden.

Forstoppelse

Du kan få problemer med forstoppelse. Dette kan behandles med afføringsmiddel.

Væskeophobning

Behandlingen kan føre til væskeophobning i kroppen. Dette kan medføre hævede ankler, vægtøgning og evt. forpustethed, som kan behandles med vanddrivende medicin.

Hårtab

Behandlingen medfører kun sjældent, at du taber alt håret på hovedet, men du kan blive tyndhåret. hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller kasket. Når du afslutter behandlingen, vokser håret ud igen.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd.

Hos mænd

Kemoterapi nedsætter kvaliteten af sæd. Dette betyder, at din evne til at få børn mindskes forbigående. Hvis du ønsker det, kan du få sæd opbevaret i en sædbank, inden behandlingen starter.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have den god personlig hygiejne.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Redaktør