Carboplatin og pemetrexed, Behandling med

Denne patientinformation henvender sig til patienter med ikke-småcellet lungekræft. Behandlingen med carboplatin og pemetrexed foregår ved, at patienten får lagt et drop hver 3. uge og består af 4 behandlinger. I forbindelse med behandlingen vil der blive taget blodprøver. Eventuelle bivirkninger er beskrevet i patientinformationen.

Til patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Vi håber denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med de kemoterapeutiske stoffer carboplatin og pemetrexed. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Fremskreden kræft i lungerne behandles med kemoterapi, der består af stofferne carboplatin og pemetrexed. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ambulant, idet du ved det ambulante besøg får lagt et drop og får carboplatin og pemetrexed i en blodåre. Det tager ca. 1 time at få behandlingen. Behandlingen gives hver 3. uge. Behandlingen vil normalt bestå af 4 behandlinger, så den samlede behandling varer ca. 3 måneder. Efter 4 behandlinger skal du have foretaget en CT-scanning af lungerne og bughulen. Behandlingen vil ophøre, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Samtale med læge og sygeplejerske Hver gang du kommer til kemoterapi, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her have lejlighed til at drøfte eventuelle problemer ifm. din sygdom og behandling.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før hver behandling, senest 1 time før konsultationen hos lægen. Du kan også aftale tid til blodprøvetagning hos din egen læge eller på dit lokale sygehus/ sundhedscenter dagen før behandlingen. Vi kontrollerer dine blodprøver for at holde øje med, om kemoterapien påvirker din knoglemarv.

Hvilke bivirkninger har behandlingen?

Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt andet medicin kan carboplatin og pemetrexed give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man kan få med behandling med kemoterapi. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin eller ved at nedsætte din dosis af kemoterapi. Det er vigtigt at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne. I det følgende finder du de hyppigste forekommende bivirkninger i forbindelse med behandlingen med carboplatin og pemetrexed. At de er nævnt i denne information, betyder ikke, at alle får dem. Omvendt kan der forekomme andre bivirkninger for den enkelte patient end nævnt i denne information.

Træthed

Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Kvalme og opkastning

I forbindelse med behandlingen kan du blive utilpas, få kvalme og kaste op. Disse gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning.

  • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
  • Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.
  • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Vigtigt

Vær opmærksom på tegn på infektion som for eksempel: Kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste og synkesmerter.

Ved feber, temperatur over 38 grader, eller blødning, der ikke stopper af sig selv, er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne, eventuelt under indlæggelse.

Slimhinder

Slimhinderne i dine øjne, næse, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan behandles med medicin.

Påvirkning af nervesystemet

I sjældne tilfælde kan der opstå prikken og stikken i fødder og hænder, og du kan få fornemmelse af svaghed i musklerne. Disse gener forsvinder oftest inden for det første år efter behandlingens ophør.

Hårtab

Behandlingen medfører kun sjældent at alt håret på hovedet tabes, men du kan blive tyndhåret. Hvis du får brug for det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Nyrefunktionen

Carboplatin påvirker sjældent nyrerne og oftest i lettere grad. Din nyrefunktion bliver derfor målt med en blodprøve. Ved mistanke om påvirkning af din nyrefunktion, udføres en nyrefunktionsundersøgelse.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation, der kan give en nedsat potens. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden risiko for din partner.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem næste gang, du kommer til behandling. Det er vigtigt, at du ikke bekymre dig unødigt. Ved tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Redaktør