Carboplatin og Vepesid, Behandling med

Denne patientinformation henvender sig til kræftpatienter, som har kræft i lungerne. I informationen kan patienterne læse om de to behandlinger med de kemoterapeutiske stoffer, carboplatin og vepesid. I informationen er der desuden beskrevet, hvilke forholdsregler man skal tage - og bivirkninger ved behandlingen.

Vi håber denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med to typer kemoterapi: carboplatin og vepesid. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål til lægen og sygeplejersken i onkologisk ambulatorium, hvor du vil få din behandling.

Kræft i lungerne kan i nogle tilfælde behandles med carboplatin og vepesid. Det er to slags kemoterapi. Behandlingen kan holde sygdommen i ro eller få den til at svinde helt eller delvist i en kortere eller længere periode.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ambulant. Det vil sige, du får behandlingen i ambulatoriet og går hjem samme dag. Sygeplejersken lægger et drop på dig og du vil få carboplatin i en blodåre. Vepesid er kapsler, der udleveres i afdelingen og som du skal tage derhjemme i 3 dage.

  • Dag 1: Du får carboplatin i et drop, mens du er i afdelingen. Det tager ca 2 timer. Du får udleveret vepesid-kapsler. Den første dosis kan du tage i afdelingen og den anden dosis tager du om aftenen derhjemme.
  • Dag 2: Du er hjemme. Her tager du en dosis vepesid-kapsler morgen og en dosis aften.
  • Dag 3: Du er hjemme. Her tager du en dosis vepesid-kapsler morgen og en dosis aften.

Dette er en såkaldt serie behandling. Som oftest gives 4-6 serier og du vil blive CT scannet efter hver 3. serie.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til kemoterapi, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her have lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver før hver behandling. Du kan få dem taget i laboratoriet på Hillerød Hospital senest 1 time før konsultationen hos lægen. Du kan også aftale tid til blodprøvetagning hos din egen læge eller på dit lokale sygehus/sundhedscenter. Her skal blodprøverne være taget dagen før din aftale hos lægen. Vi kontrollerer dine blodprøver for at holde øje med, om kemoterapien påvirker din knoglemarv.

Hvilke bivirkninger har behandlingen?

 Kemoterapi påvirker overvejende kræftceller, men også kroppens raske celler. Som alt andet medicin kan carboplatin og vepesid give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Det varierer fra patient til patient, hvilke bivirkninger man får. Nogle bivirkninger kan forebygges eller behandles med medicin eller ved at justere din kemoterapi. Det er vigtigt at du taler med din læge og sygeplejerske om, hvordan du har haft det i perioderne mellem behandlingerne. I det følgende finder du de mest almindelige bivirkninger man kan få af carboplatin og vepesid. At de er nævnt i denne information, betyder ikke, at alle får dem. Omvendt kan nogle patienter få andre bivirkninger og derfor er det vigtigt at tale med læge og sygeplejerske om, de bivirkninger du oplever.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan kroppens produktion af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

  • De hvide blodlegemer er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan blive påvirket, så du i nogle dage kan have for få hvide blodlegemer, og i de dage kan du lettere få en infektion. Infektionen kan vise sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenza symptomer.
  • For få røde blodlegemer kan give blodmangel. Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Hvis du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion.
  • For få blodplader kan for eksempel vise sig ved blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Ved feber over 38 grader, andre tegn på infektion eller blødning, der ikke stopper af sig selv, er det vigtigt, du kontakter afdelingen. Det kan være nødvendigt at du bliver indlagt og få behandlet f.eks. en infektion.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt og få følelsen af manglende energi. Trætheden kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen med carboplatin og vepesid. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed, ligesom du i ambulatoriet kan få udleveret en pjece om, hvad du selv kan gøre, hvis du er træt.

Kvalme og opkastning

Kvalme og opkastning kan forekomme i forbindelse med behandlingen og kan forebygges ved hjælp af kvalmestillende tabletter, som sygeplejersken i ambulatoriet giver dig. De skal tages 1 time før behandlingen med carboplatin kan begynde. Du får desuden udleveret kvalmestillende medicin, som du kan tage hjemme efter behov. Du skal fortælle lægen og sygeplejersken, hvis du på trods af den kvalmestillende medicin alligevel har kvalme eller kaster op.

Hårtab

Behandlingen vil medføre, at du taber håret. Hvis du ønsker det, kan du få tilskud til en paryk eller kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Irritation af slimhinderne

Slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Dette kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarré. Disse gener kan afhjælpes med medicin.

Diarré eller forstoppelse

Behandlingen kan give diarré eller forstoppelse. Oplever du hyppig, tynd eller vandtynd afføring skal du tage de piller mod diarré, du har fået udleveret i ambulatoriet og ringe til afdelingen, hvis de ikke hjælper inden for et døgn. Forstoppelse kan behandles med håndkøbsmedicin.

Samliv og seksualitet

Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden risiko for din partner.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner som vanligt. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem næste gang, du kommer til behandling. Det er vigtigt at du ikke bekymrer dig unødigt. Ved tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Redaktør