Bughulen - ultralydsskanning med fyldt blære (børn 3-11 år)

Ved undersøgelsen skanner vi barnets mave med lydbølger. Sørg for at forberede jer inden undersøgelsen.

Du har fået en tid til dit barn til en undersøgelse af bughulen. Det er vigtigt, at du læser hele vejledningen inden I kommer til undersøgelsen. Vejledningen indeholder information om forberedelse, undersøgelse og svar.

Formålet med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at undersøge forskellige organer ved hjælp af lydbølger.

Hvad er en ultralydskanning

En ultralydsundersøgelse foregår ved, at der sendes lydbølger (ultralyd) ind på det område, der skal undersøges. Ud fra lydbølgerne dannes nogle ekkoer, som vi kan aflæse som billeder på en TV-skærm. På disse billeder kan man se, om der er uregelmæssigheder i det undersøgte område.

Hvor foregår undersøgelsen

Undersøgelsen foregår på Nordsjællands Hospital - Hillerød.

Forberedelser til undersøgelsen

For at vi kan lave en god undersøgelse og se organerne tydeligt, er det vigtigt, at barnets blære er fuld. Derfor skal dit barn drikke noget væske 1 time før undersøgelsen, f.eks. vand, te, sodavand eller saft.

  • Børn 3-5 år skal drikke ¼ liter væske.
  • Børn 6-11 år skal drikke ½ liter væske.

Det er vigtigt at barnet ikke lader vandet før undersøgelsen er færdig.

Hvordan foregår undersøgelsen

Barnet ligger på et leje, mens skanningen foregår. Skanningen udføres ved at føre et lydhoved hen over hudoverfladen. For at få god kontakt mellem hud og lydhoved, får barnet smurt ultralydcreme (gelé) på det område, der skal undersøges.

Varighed af undersøgelsen

Ultralydsskanningen tager ca. 20 minutter.

Ubehag og bivirkninger

Der er normalt intet ubehag forbundet med undersøgelsen. Ultralydskanning er ufarlig.

Svar på undersøgelsen

Vi sender svaret på undersøgelsen til den læge eller afdeling, der har henvist dit barn.

Hvis der er noget du er i tvivl om, er du velkommen til at henvende dig til Radiologisk Afsnit. Telefonnummeret vil fremgå af indkaldelsen til undersøgelsen.

Venlig hilsen

Personalet på Radiologisk Afsnit

Redaktør