Brugerråd for dialysepatienter

I denne patientinformation står kontaktoplysningerne for formanden for brugerråd for dialysepatienter.

Brugerrådets formål et at forbedre forholdene for dialysepatienter og deres pårørende på Nordsjællands Hospital.

 

Brugerrådet mødes to gange om året og er bredt repræsenteret af alle dialysepatientgrupper, pårørende, Nyreforeningen samt ledelse og medarbejdere i afdelingen.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål rettes til formand for brugerrådet, afdelingssygeplejerske Ole Michael Hyrd-Hansen.

Telefon: 48 29 64 79

Redaktør