Brud på anklen, der kræver operation og indlæggelse - del 1.pdf

I denne patientinformation kan patienter med ankelbrud blandt andet læse om operation og indlæggelse. Patienter kan læse om hvad der sker før og efter operation, genoptræning og de hjælpemidler patienter kan få udleveret.

Denne information henvender sig til dig, der har et ankelbrud, der kræver operation og indlæggelse. Her kan du læse om tiden før og efter operation samt det videre genoptræningsforløb efter udskrivelsen. Du er naturligvis også altid velkommen til at spørge personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

 

Kort om de typiske ankelbrud og deres behandling

Ankelbrud opstår typisk, når foden vrides i en unaturlig stilling, samtidig med at foden belastes. Det kan ske under sport, hvor man kommer løbende og ”træder forkert”, bliver tacklet eller skubbet. Det kan også ske ved blot at træde forkert på en kantsten.

Når foden står fast (fx i en tackling), og benet og resten af kroppen roterer, brækker anklen nemt. Knogler er nemlig ikke særlig modstandsdygtige overfor netop rotationskræfter, og der skal derfor ikke særlig meget til, før der opstår et brud. Ved større kraftpåvirkning (fald fra stige, trafikulykker o.l.) opstår ofte mere alvorlige og komplicerede ankelbrud. Anklen kan brække på mange forskellige måder, og ofte er der samtidig ledbåndsskade (som ikke kan ses på et røntgenbillede). Man kan brække knoglerne både på ydersiden, på indersiden af anklen og også bagtil i skinnebensknoglen kan der være brud.

Behandlingen afhænger af, hvilke knogler der er brækket, og hvilke ledbånd der er beskadiget. Nogle brud kan behandles uden operation. Det er typisk når der kun er brud i én knogle, og bruddet ikke er forskudt. Behandlingen består i at gå med en velcro-støvle (Walker) i ca. 6 uger. Mange brud kræver operation for at få det bedste resultat. Typisk vil bruddene blive sat sammen med skinner og skruer. Hvilken behandling der er bedst for dig, afhænger også af din alder, knoglekvalitet og om du har fx sukkersyge eller åreforkalkning.

Når man brækker sin ankel, hæver den næsten øjeblikkeligt op. For at undgå sårproblemer og smerter, er det vigtigt at denne hævelse behandles så hurtigt som muligt. Derfor vil du både inden og efter operationen modtage behandling, der er rettet imod at forebygge hævelse af din ankel.

Smertebehandling

Før og efter operationen har de fleste smerter og du vil blive tilbudt smertestillende medicin på faste tidspunkter. Det er vigtigt, at du siger til, hvis du får ondt! Dels fordi det er nemmere at dække dig ind med smertestillende medicin, hvis du ikke får voldsomme smertegennembrud / ”smerte-toppe”, dels fordi du skal kunne bevæge dig nogenlunde frit for at kunne undgå komplikationer som tryksår, blodpropper og lungebetændelse. Efter operationen skal du også kunne træne effektivt. Normalt vil du få 3 forskellige slags smertestillende medicin, som virker på henholdsvis muskel-, knogle- og sår-smerter. Du får dem 3–4 gange dagligt i forbindelse med måltiderne samt til natten. Ikke alle patienter oplever at denne behandling er tilstrækkelig og du skal derfor have yderligere smertestillende, hvis du får smertegennembrud. Du vil få en beskrivelse af de forskellige præparater som en selvstændig, ”løs” side i denne pjece. Desuden vil du ved din udskrivelse få en oversigt over de smertestillende piller, vi anbefaler dig at tage i den efterfølgende periode.

Indlæggelse

Inden operationen Inden operationen vil du få lagt en skinne til at stabilisere dit ankelled og du vil blive tilbudt smertestillende medicin og dit ben vil ligge højt. Derudover vil du:

  • Få taget blodprøver og evt. et hjerte-kardiogram (EKG)
  • Få tilført væske i et drop, der ligger i en blodåre / vene
  • Tale med en ortopædkirurgisk læge om selve operationen og det forventede forløb
  • Tale med en narkoselæge om bedøvelsen.

Det er vigtigt at du skifter stilling i sengen, så meget som du nu kan og beder om smertestillende medicin, hvis du har ondt. Du skal faste i minimum seks timer inden operationen og tørste i to timer inden operationen. Du aftaler med narkoselægen, hvordan du bedst kan bedøves til operationen.

Du vil inden operationen blive tilbudt en massagestøvle kaldet ”Flowtron”. De fleste patienter oplever denne massagebehandling som meget behagelig. Massagestøvlen får hævelsen til at falde, og du skal ligge med den i minimum 3 timer dagligligt. Du må også bruge den efter operationen.

Efter operationen

Efter operationen kommer du på opvågningen. Her ligger du i 1-2 timer, til du er frisk nok til at komme tilbage på afdelingen. Når du ankommer til afdelingen, vil du atter få målt dit blodtryk, puls, iltmætning osv. Du vil typisk have en skumgummilignende bandage på benet (Coban) og evt. en velcro-støvle udenpå. Vi tager støvlen af et par gange for at se til din bandage og vi spørger til, om den strammer. Bandagen sørger for at hævelsen aftager hurtigere efter operationen. Det er vigtigt, at du siger til, hvis du oplever at bandagen generer. En bandage skal føles stram, men behagelig. I langt de fleste tilfælde vil din bandage blive klippet op, hvis du oplever gener fra den. Bandagen klippes op til stuegang dagen efter operationen, hvor vi kigger til dit operationssår. Herefter anlægges en ny skumgummi bandage, som sidder på indtil du møder i vores ambulatorium. Det gælder dog ikke hvis den generer, så skal den klippes op. Din ankel vil blive røntgen fotograferet indenfor det første døgn efter operationen.

Genoptræning under indlæggelse

Du kommer ud af sengen allerede samme dag, som du bliver opereret, så du undgår komplikationer som tryksår og lungebetændelse. Du trækker vejret bedre og maven holdes i gang, når du er aktiv. Den første gang du skal ud af sengen, kan det være nødvendigt med et gangredskab og hjælp fra os. Fysioterapeuten kommer og instruerer dig i øvelser, så dit fodled kommer i gang igen. Du vil få gennemgået hvilke øvelser du må og ikke må udføre i denne pjece. Fysioterapeuten vil også instruere dig i hvordan du går med stokke eller andet relevant gangredskab. Fysioterapeuten bestiller, i samarbejde med dig, hjælpemidler og disse står klar til dig, når du kommer hjem.

Udskrivelse

Når du føler dig tryg ved det og vi har set dit røntgenbillede er du klar til at blive udskrevet. De fleste er klar til udskrivelse 1-2 dage efter operationen. Du kan have brug for hjemmehjælp i en midlertidig periode. Det kan være fx praktisk hjælp til indkøb, madlavning og rengøring. Det kan også være hjælp til at blive vasket, komme i bad eller på toilettet. Derfor vil vi meget hurtigt efter operationen tale med dig om dit behov for hjælp, så vi hurtigt kan etablere hjemmehjælp. Du skal være opmærksom på at flere kommuner har indført indkomstafhængig brugerbetaling på midlertidig hjælp.

Transport

Ved udskrivelsen skal du selv sørge for transporten hjem. Det kan derfor være en god ide at kontakte familie eller venner og høre om de kan hjælpe. Du skal også selv sørge for transport til de ambulante besøg.

Ambulant opfølgning

Du kan forvente at få en tid i vores ambulatorium til kontrol efter 2 uger og 6 uger. Du skal have røntgenfotograferet din ankel begge gange. Dette skal gøres inden du møder i ambulatoriet, dvs. du møder ind på røntgen afdelingen 1 time før du skal være i Ortopædkirurgisk ambulatorium.

Du skal huske at medbringe den henvisning til røntgen, som du har fået udleveret inden udskrivelsen. Ved det første ambulante besøg bliver din bandage klippet op og trådene fjernes. Du får herefter udleveret en støttestrømpe. Strømpen forebygger hævelse af anklen, og du kan have brug for at gå med den i op til 12 måneder efter operationen. I starten sidder strømpen meget stramt. Efterhånden som din ankel bliver mindre hævet, og strømpen mister noget af sin elasticitet, vil den føles mere behagelig. Hvis strømpen efterlader røde mærker, der er mere end 30 min. om at forsvinde, er det tegn på at du har brug for en større strømpe.

Komplikationer

Du skal kontakte afdelingen, hvis du får:

  • Gener fra bandagen
  • Smerter, der ikke forsvinder gradvist
  • Feber, rødme og hævelse omkring operationssåret.

Du skal kontakte afsnittet (O0152 / O1551) hvis dine gener opstår inden for 24 timer efter udskrivelsen. Hvis der er gået mere end et døgn, bedes du kontakte Ortopædkirurgisk Ambulatorium.

Forsikring

Kontakt dit forsikringsselskab i forbindelse med forsikring efter dit knoglebrud. Vær opmærksom på dækning af forsikring ved fx bilkørsel, arbejde og fritidsaktiviteter under og efter dit genoptræningsforløb.

Bilkørsel

Du må begynde at køre bil, når du ikke længere anvender din støvle og du kan bevæge og støtte på benet. Du skal være opmærksom på, at du skal kunne foretage en katastrofe opbremsning. Vi anbefaler, at du tester dig selv på dit genoptræningssted, før du begynder bilkørsel.

Arbejde

Du genoptager dit arbejde, når du selv vurderer, at du er i stand til det. Opstart gradvist og lyt til din krop og vær opmærksom på, hvad din fod holder til. Det vil gå hurtigere med at vende tilbage til arbejdet, hvis du har stillesiddende arbejde end hvis du har stående eller gående arbejde. Vi anbefaler, at du har benet eleveret flere gange i løbet af en arbejdsdag, uanset om du bruger støvle eller ej.

Genoptræning efter udskrivelsen

Du aftaler med fysioterapeuten, hvordan genoptræningen efter udskrivelse skal foregå. Hvis du skal fortsætte træningen i kommunalt regi vil fysioterapeuten udarbejde en genoptræningsplan, der er en beskrivelse af din videre træning. Du får selv genoptræningsplanen og der sendes et eksemplar til visitator i kommunen samt din praktiserende læge. Herefter vil din hjemkommune kontakte dig indenfor cirka 5 hverdage.

Du kan også vælge at træne hos en privatpraktiserende fysioterapeut; det er gratis hvis fysioterapeuten har en overenskomst med sygesikringen og du har en genoptræningsplan med fra hospitalet.

Hvis du har spørgsmål om din genoptræning og lån af hjælpemidler kan du kontakte hospitalets fysioterapeut alle hverdage kl. 12 – 13.

Genoptræning

Du begynder genoptræningen af din fod allerede dagen efter operationen. Lægen, der har opereret dig, lægger en plan for hvor meget du må støtte og bevæge foden og hvornår du må lave hvilke øvelser. Generelt skal ankelledet holdes i ro indtil såret / sårene er helet og trådene fjernet. Fysioterapeuten vil hjælpe dig med at begynde genoptræningen efter lægens retningslinjer.

Sådan bruger du din velcro-støvle

Der er følgende principper for hvordan velcro-støvlen skal bruges:

  1. Støvlen skal være på under al form for bevægelse, dvs. i siddende eller stående stilling, samt ved gang. Også når du er i bad; brug en plasticpose udenpå støvlen, så den ikke bliver våd
  2. Vi anbefaler, at du har støvlen på, når du sover. Du kan godt åbne den, når du ligger på sofaen eller sengen, så benet kan få luft. Pas på med at åbne den fx i bilen, da velcroen kan hænge fast i bildøren eller i sædet.

Når den skal på

Sid på en stol eller læg benet op på sengen, mens du tager støvlen på. Sørg for at hælen kommer helt tilbage i støvlen, og at fodsålen er helt nede. Luk polstret omkring foden og benet. Når polstret er lukket, spænder du remmene hen over støvlen. Start med remmen tættest på dine tæer. Herefter spænder du remmen ved anklen. Spænd dernæst remmene på benet. Du skal kunne få en finger ind under remmene, når du er færdig med at spænde bandagen. Når du hviler benet, må du godt sidde med bandagen åben og evt. vaske tæerne med klud. Tag evt. en bomulds sok på foden inden du tager bandagen på. Den kan skiftes dagligt.

Vask af bandagen

Bandagen og remmene kan aftørres med en opvredet klud. Polstret kan vaskes på skånevask og skal lufttørres. Efter vask sættes polstret fast om foden og benet. Tag fat i bandagen og træk ud i de 2 metalstivere. Sæt hælen helt tilbage i støvlen og husk at sørge for at fodsålen er helt nede. Remmene spændes omkring polstret som tidligere anvist.

Redaktør