Bør du undersøges og behandles for knogleskørhed? Øvrige knoglebrud

Denne patientinformation er til patienter, som har fået et knoglebrud og ønsker at blive undersøgt for knogleskørhed. Patientinformationen udpensler hvad knogleskørhed er og hvordan man undersøges for sygdommen. Sygdommen er en folkesygdom, og den rammer hver 3. kvinde og hver 5. mand efter 50-års alderen.

Til dig, der har haft et knoglebrud

Du er lige blevet behandlet for et knoglebrud. Bruddet kan skyldes knogleskørhed, også kaldet osteoporose. Hvis du har knogleskørhed, har du en øget risiko for at få endnu et brud indenfor kort tid. For at nedsætte risikoen for nye brud, bør du undersøges for, om du har knogleskørhed. Knogleskørhed kan behandles - det er aldrig for sent at gå i gang.

Hvad er knogleskørhed?

Knogleskørhed er en sygdom, hvor mængden og styrken af knoglevævet er nedsat. Derved bliver knoglerne mere udsatte for brud. Knogleskørhed giver i begyndelsen ingen symptomer. Sygdommen viser sig ved, at der opstår knoglebrud ved fald fra samme niveau eller ved hverdagsaktiviteter. De mest almindelige brud som følge af knogleskørhed er brud på underarm, overarm, sammenfald af ryghvirvler og brud på hofte/ lårbenet.

Sygdommen kan behandles med medicin, enten via din praktiserende læge eller ambulant på hospitalet. Medicinen bremser tabet af knoglemasse og nedsætter risikoen for nye brud.

Behandlingen suppleres med kalk og D-vitamin samt knoglevenlig livsstil.

Knogleskørhed er en folkesygdom. Den rammer mere end hver 3. kvinde og omkring hver 5. mand efter 50-års alderen.

Hvad sker der rent praktisk?

Hvis du har afgivet samtykke til personalet i skadestuen, vil du blive kontaktet af en osteoporosesygeplejerske. I vil sammen aftale en samtale i ambulatoriet, eller du vil blive anbefalet kontakt til din praktiserende læge. Hvis du ikke hører fra sygeplejersken, bør du selv kontakte din læge.

Hvis det skønnes relevant, vil man henvise dig til en knogletæthedsmåling. Denne udføres med en såkaldt DXA-scanner. Du vil modtage en indkaldelse til scanningen, som foretages på hospitalet.

Undersøgelsen varer i ca. 30 minutter og foregår lidt ligesom et røntgenbillede. Den gør ikke ondt og er ikke farlig.

Du får svar på undersøgelsen i ambulatoriet eller hos din praktiserende læge, alt efter hvem der har bestilt undersøgelsen.

Man vil herefter vurdere din samlede risiko for at pådrage dig et nyt knoglebrud, og planlægge din behandling, hvis der skønnes behov for det.

Redaktør