Bør du undersøges og behandles for knogleskørhed?

I den følgende patientinformation kan patienter læse om knogleskørhed og hvordan behandling og diagnose foregår. Patienter kan blandt andet læse, at behandlingen suppleres med kalk, D-vitamin og knoglevenlig livsstil. Hver 3. kvinde og hver 5. mand over 50 år rammes i Danmark.

Til dig, der har haft et knoglebrud i hoften/lårbenet.

 

Du er lige blevet behandlet for et knoglebrud i hoften/lårbenet. Bruddet kan skyldes knogleskørhed, også kaldet osteoporose. Hvis du har knogleskørhed, har du en øget risiko for at få endnu et brud indenfor kort tid. For at nedsætte risikoen for nye brud, bør du undersøges for, om du har knogleskørhed. Knogleskørhed kan behandles - det er aldrig for sent at gå i gang.

Hvad er knogleskørhed?

Knogleskørhed er en sygdom, hvor mængden og styrken af knoglevævet er nedsat. Derved bliver knoglerne mere udsatte for brud. Knogleskørhed giver i begyndelsen ingen symptomer. Sygdommen viser sig ved, at der opstår knoglebrud ved fald fra samme niveau eller ved hverdagsaktiviteter. De mest almindelige brud som følge af knogleskørhed er brud på underarm, overarm, sammenfald af ryghvirvler og brud på hofte/ lårbenet.

Sygdommen kan behandles med medicin, enten via din praktiserende læge eller ambulant på hospitalet. Medicinen bremser tabet af knoglemasse og nedsætter risikoen for nye brud.

Behandlingen suppleres med kalk og D-vitamin samt knoglevenlig livsstil.

Knogleskørhed er en folkesygdom. Den rammer mere end hver 3. kvinde og omkring hver 5. mand efter 50-års alderen.

Hvad sker der rent praktisk?

Efter din indlæggelse her på hospitalet, vil du automatisk få tilsendt et tilbud om at blive undersøgt for knogleskørhed. I tilbuddet indgår en indkaldelse til en knogletæthedsmåling på hospitalet efterfulgt af en samtale med en speciallæge, som ud fra din samlede sundhedstilstand vurderer, om du vil have gavn af at blive behandlet for knogleskørhed. Behandlingen vil i givet fald typisk blive givet på hospitalet allerede samme da, hvis det er muligt.

Får du ikke tilbuddet tilsendt, bør du selv kontakte din praktiserende læge.

Hvordan foregår knogle- tæthedsmålingen (DXAscanningen)?

En knogletæthedsmåling udføres med en såkaldt DXA-scanner. Scanningen foretages på hospitalet. Undersøgelsen varer i ca. 30 minutter og foregår lidt ligesom et røntgenbillede. Den gør ikke ondt og er ikke farlig.

Redaktør