Blødende mavesår

Mavesåret opstår, når slimhindens naturlige modstandskraft overfor syre og mavesekret ødelægges. Symptomerne varierer meget. I sjældne tilfælde er der slet ingen symptomer.

Hvad er et blødende mavesår?

Mavesår sidder hyppigst i den nederste del af mavesækken eller i tolvfingertarmens slimhinde. Mavesåret opstår, når slimhindens naturlige modstandskraft overfor syre og mavesekret ødelægges. Dette kan fremkalde et sår i selve mavesækken eller i tolvfingertarmen. Symptomerne på blødende mavesår varierer meget fra patient til patient. I sjældne tilfælde er der slet ingen symptomer udover lav blodprocent.

Almindelige mavesårssymptomer er

 • Smerter eller brændende fornemmelse i mellemgulvet eller øverst i maven Kvalme, madlede eller opkastninger med blod
 • Sure opstød, halsbrand eller udspiling af maven
 • Sultsmerter med spiselindring
 • Vægttab

De første symptomer på blødende mavesår kan også være dramatiske og kræve akut indlæggelse. Symptomerne er pludselige blodige eller kaffegrumslignede opkast eller tjærefarvet/blodig afføring og eventuelt svært ubehag og besvimelse.

Under indlæggelsen

I forbindelse med din indlæggelse for blødende mavesår kan det være nødvendigt med et indgreb, der stopper blødningen. I akutte tilfælde med betydelig blødning skal du undersøges med en mavekikkert umiddelbart efter din ankomst til hospitalet.
Den akutte behandling foregår på operationsgangen. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at foretage akut operation. I de første døgn efter behandlingen er der en betydelig risiko for nye blødninger, hvorfor du observeres nøje. Mindre alvorlige blødninger behandles inden for et døgn. Dette foregår i endoskopiafsnittet eller på operationsgangen.

Samtale med plejepersonale og læge

I forbindelse med akut indlæggelse og behandling af mavesår kan oplevelsen være voldsom. Derfor er det vigtigt at få talt med plejepersonalet om din sygdom. Samtidig har mange patienter og pårørende glæde at tale forløbet igennem med en læge.

Herunder kan du notere dine spørgsmål til lægen og sygeplejersken: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Årsagen til mavesår

I mange år har man troet af årsagen til mavesår overvejende skyldtes stress og usund levevis. I dag ved vi, at dette ikke er tilfældet. Mavesår opstår bl.a af følgende årsager:

 • Infektion i maveslimhinden med en mavesårsbakterie med navn Helicobacter pylori. Dette er en bakterie, som har specialiseret sig i at overleve i mavesækkens slimhinde, hvorved slimhindens naturlige modstandskraft overfor den stærke mavesyre nedbrydes
 • Indtagelse af medicin, der indeholder acetylsalicylsyre - f.eks hjertemagnyl, magnyl, Aspirin, Treo, Idotyl og kodimagnyl
 • Indtagelse af smertestillende NSAID gigtpræparater - f. eks Ipren, Ibumetin, brufen, Diclon og Burana
 • Anden medicin, der kan give mavesår er antidepressiva - f. eks Citalopram og præparatet Clopidogrel(Plavix) Binyrebarkhormon

Hvordan behandles mavesår generelt?

I de tilfælde, hvor Heliocobacter pylori er til stede, er en vigtig del af behandlingen at fjerne denne bakterie. Ellers risikerer man, at mave[1]såret kommer igen. Desuden er en vigtig forudsætning for helingen og symptomlindringen, at man reducerer produktionen af mavesyre med et mavesårsmiddel. Mavesåret behandles med en kombination af mavesårsmiddel og 2 forskellige slags antibiotika. Valget af antibiotika tilpasses den enkelte patient og gives typisk i en uge. Behandlingen med det syrehæmmende middel kan variere fra 1 uge op til 1 måned eller mere.

Udskrivelse

Du udskrives, når blødningen er i ro til medicinsk behandling i hjemmet. Din indlæggelse vil typisk vare fra få dage til en uge. I sjældne tilfælde vil indlæggelsen vare længere. I forbindelse med din udskrivelse tilbyder vi en udskrivelsessamtale. Under denne samtale gennemgås din indlæggelse og eventuelle tvivlsspørgsmål besvares. Under samtalen informeres du om genoptagelse af medicin, ernæring, rygestop og alkoholafvænning

Kontrol ved en kikkertundersøgelse

I forbindelse med at du har fået konstateret mavesår, kan det for nogle patienter være aktuelt at kontrollere om mavesåret er helet. Dette foregår ved en kikkertundersøgelse enten på hospitalet eller hos en praktiserende speciallæge.

Hvad gør jeg ved mistanke om et nyt tilfælde af mavesår?

Hvis du eller dine pårørende får mistanke om et nyt tilfælde af mavesår, skal I kontakte en læge.

Hvad kan jeg selv gøre?

Risikoen for et nyt tilfælde af mavesår kan reduceres ved at:

 • Undgå lægemidler, der indeholder acetylsacylsyre samt NSAIDgigtpræparater. Spørg endelig, hvis du er i tvivl.
 • Ophøre med at drikke alkohol
 • Ophøre med at ryge

Hvis du er underernæret, kan du få råd om vægtøgning under indlæggelsen eller hos praktiserede læge efter udskrivelsen.

Redaktør