Blodtryk i graviditeten - hjemmemåling

Under graviditeten skal du måle dit blodtryk derhjemme.

Kort om målingen

Du skal måle dit blodtryk derhjemme i løbet af din graviditet. Vi viser dig hvordan og fortæller, hvor ofte du skal måle. Dine målinger bliver enten indsendt automatisk via udleveret udstyr fra hospitalet, eller du får udleveret et skema, hvor du skal registrere målingerne.

Normalt ligger et blodtryk, man måler hjemme, under 135/85 mmHg. Hvis dit blodtryk ved flere målinger derhjemme ligger mellem 135-145/85-95 mmHg, vil vi ofte tilbyde dig medicinsk behandling af dit blodtryk.

For at få et godt resultat af hjemmeblodtryksmålingerne er det vigtigt, at du følger denne vejledning, da det ellers er svært at sammenligne de enkelte målinger. Forberedelsen til målingerne bliver dog hurtigt rutine.

Sådan gør du

Anvend et blodtryksapparat

Du kan låne et blodtryksapparat med hjem fra hospitalet, eller du kan selv anskaffe et blodtryksapparat med en manchet, der sidder om overarmen. Apparatet skal være godkendt til gravide og til måling på overarmen. Spørg på apoteket.

Mål omkredsen af din overarm

Manchetten skal passe til din overarm. Låner du udstyr fra hospitalet, sørger vi for, at du får den rette manchet med hjem. Anskaffer du selv et blodtryksapparat, skal du måle omkredsen af din overarm med et målebånd og vælge den størrelse manchet, der passer til dig. Du skal notere størrelsen på manchetten i skemaet.

Undgå rygning

Du må ikke ryge 30 minutter inden målingen, da det kan påvirke resultatet.

Find et roligt og uforstyrret sted

Find et sted, hvor du sidder uforstyrret, mens du laver målingerne. Du må ikke tale, se fjernsyn eller bruge en telefon eller tablet under målingerne. Du skal sidde i en stol med ryglæn med begge ben på jorden uden korslagte ben.

Målingen

Sådan foretager du målingen:

 • Placér manchetten på din overarm, direkte på huden eller uden på en tynd bluse, et par centimeter over albuebøjningen, så den sidder i hjertehøjde.
 • Luftslangen skal sidde i midten og pege nedad.
 • Undgå at noget strammer på armen, fx et oprullet ærme.
 • Stram manchetten til, men sørg for, at du kan få en finger ind mellem manchetten og overarmen.
 • Slap af i 5 minutter, inden du måler dit blodtryk.
 • Tryk på blodtrykapparatets knap.
 • Aflæs det høje (systoliske), det lave (diastoliske) og din puls på skærmen. Indsend målingerne eller notér værdierne i det udleverede skema.

Hvis du anvender dit eget blodtryksapparat og det udleverede skema, og dit blodtryk er 135/85 mmHg eller lavere, behøver du kun at lave 1 måling.

Hvis dit blodtryk er over 135/85 mmHg:

 • Mål dit blodtryk 2 gange mere med cirka 1 minuts mellemrum, og notér værdierne i skemaet.
 • Hvis det høje og det lave blodtryk afviger mere end 5 mmHg fra hinanden, skal du lave flere målinger, indtil forskellen mellem de to sidste målinger er mindre end 5 mmHg.
 • Beregn til sidst gennemsnittet af de sidste to målinger, og notér det i det nederste felt på skemaet.

Det skal du være opmærksom på

Kontakt straks Akut Modtagelse for Gravide, hvis dit blodtryk målt flere gange er 145/95 mmHg eller højere

Du skal straks kontakte Akut Modtagelse for Gravide, hvis du 3 gange måler dit blodtryk til 145/95 mmHg eller højere. Se telefonnummer under ’Kontakt’.

Kontakt straks Akut Modtagelse for Gravide ved tegn på svangerskabsforgiftning

Gravide med forhøjet blodtryk har øget risiko for at få svangerskabsforgiftning. I sjældne tilfælde kan man have svangerskabsforgiftning uden at have forhøjet blodtryk. Du skal derfor straks kontakte Akut Modtagelse for Gravide, hvis du får et eller flere af følgende symptomer:

 • Kraftig, vedvarende hovedpine.
 • Flimren for øjnene og ændringer i synsfeltet.
 • Trykken for brystet og eventuelt kvalme, opkastning og smerter i øverste del af maven, ofte i højre side.
 • Utilpashed uden tegn på feber.
 • Meget væske ophobet i kroppen over få dage. Det er dog almindeligt at have væske i kroppen, når du er gravid. Hvis du ikke har andre symptomer, og du ikke har protein i urinen eller højt blodtryk, så skyldes væsken ikke svangerskabsforgiftning.

Se telefonnummer under ’Kontakt’.

Redaktør