Blodprop i lungerne - behandling

En blodprop i lungerne stammer oftest fra en vene i benet. Blodproppen behandles med blodfortyndende medicin.

Kort om blodprop i lungerne

Over 90 % af blodpropper i lungerne er dannet i de blodårer i benene, der kaldes vener. Blodproppen føres med blodet til lungerne, hvor den sætter sig fast. En stor blodprop fra benet kan blive revet i mindre stykker og ende som flere små blodpropper i lungernes blodkar. Blodpropper, der ender i lungerne, kan ikke bevæge sige videre rundt i kroppen til fx hjertet eller hjernen. I mere sjældne tilfælde kan en blodprop i lungerne også komme fra armen eller andre vener i kroppen.

Årsager til blodprop i lungerne

Der er en række faktorer, der øger risikoen for at få en blodprop i lungerne:

Faktorer, der er forbigående:

 • En større operation.
 • En større skade på kroppen.
 • Kortere perioder med benene i gips eller bandage.
 • Længerevarende sengeleje.
 • Infektioner.
 • Graviditet.
 • Lange fly-, bus- eller bilrejser.
 • Hormonbehandling og p-piller.

Faktorer, der kan behandles:

 • Kronisk hjerte- eller lungesygdom.
 • Kronisk infektion/betændelse.
 • Kræftsygdom.
 • Overvægt.
 • Åreknuder på benene.
 • Cyste i knæleddet.

Faktorer, der er vedvarende:

 • Forstyrrelser i blodets evne til at størkne (fx ved faktor V Leiden-mutation, protrombin-mutation, antifosfolipid-antistoffer, høj plasmakoncentration af størkningsfaktor eller mangel på antitrombin, protein C eller protein S).
 • Tidligere blodpropper i venerne.
 • Høj alder.

I halvdelen af tilfældene kan man ikke finde årsagen til en blodprop i lungerne. Blodpropper i lungerne ses sjældent hos børn. Fra teenagealderen stiger hyppigheden fra 1 ud af 10.000 tilfælde om året til 1 ud af 1000 tilfælde om året hos 70-årige.

Symptomer på blodprop i lungerne

Symptomer på en blodprop i lungerne kan fx være:

 • Pludselig åndenød.
 • Besvimelse.
 • Åndenød ved selv mindre anstrengelse.
 • Smerter i brystet, når du trækker vejret.
 • Hurtig puls.
 • Angst.
 • Hoste, muligvis med blodigt opspyt.

Symptomerne afhænger af, om det er større eller mindre blodpropper.

Ved store blodpropper er det første symptom oftest åndenød efterfulgt af trykken for brystet. En større blodprop giver også hurtig vejrtrækning og puls.

Mindre blodpropper giver mindre eller ingen åndenød, men kan give voldsomme smerter ved vejrtrækning på grund af en betændelseslignende tilstand i lungehinden.

Da blodpropper i lungerne oftest dannes i benets dybe vener eller i bækkenet, vil der typisk være smerter eller hævelse i de områder. Oftest vil blodpropper i venerne først give symptomer, når blodproppen er vokset og spærrer for, at blodet kan strømme gennem venen.

Sådan stilles diagnosen

Blodpropper i lungerne kan påvises på forskellige måder:

Vi kan lave en CT-skanning (Computer Tomografi-skanning) af dine lunger. En CT-skanning er en avanceret røntgenundersøgelse, som giver detaljerede billeder af kroppen. Vi giver dig kontraststof i en blodåre i din arm for at gøre forskellen mellem blodkar, organer og væv tydeligere. Kontraststoffet kan kortvarigt give en metalsmag og en følelse af varme i kroppen.

Vi kan undersøge for blodpropper i lungerne ved en skintigrafi. En skintigrafi er en skanning, hvor vi giver dig et radioaktivt sporstof i en blodåre i din arm. Sporstoffet gør lungerne synlige på skanningsbillederne.

Større blodpropper i lungerne kan medføre en alvorlig belastning af hjertet. Det kan undersøges ved en ultralydsskanning af hjertet og en blodprøve, der undersøges for hjerteenzymer. Ved ultralydsskanningen kan vi se hjertet på en skærm og vurdere, om hjertet er belastet.

Hvis du samtidig har symptomer fra dit ben, ultralydsskanner vi også det.

Behandlingsmuligheder

Medicinsk behandling ved blodpropper

Ved en blodprop i lungen får du blodfortyndende medicin, som forebygger dannelsen af yderligere blodpropper. Enzymer, der dannes i blodkarrene, hjælper til at opløse selve blodproppen. Den medicinske behandling kan være med tabletter eller indsprøjtninger i maveskindet.

Efter 3-6 måneder kan blodproppen være helt væk, eller der kan være rester, som ikke er opløst. I 95 % af tilfældene opløses blodproppen i lungerne. Større rester, som ikke bliver opløst, kan eventuelt fjernes ved en operation.

Patienter med store blodpropper i lungen, der samtidig belaster hjertet, kan behandles med medicin, som opløser blodproppen. Ved store blodpropper vil vi ofte også behandle med ilt via en maske eller et kateter i næsen. Behandlingen kan give alvorlige blødning og anvendes derfor kun, når blodproppen medfører livstruende belastning af hjertet.

Hvis du også har en blodprop i benet, får du ikke yderligere medicin, da behandlingen er den samme. I nogle tilfælde vil du få en støttestrømpe på benet, som du skal have på i dagstiden, for at forebygge vedvarende hævelse og andre komplikationer. Du skal bruge støttestrømpen i 6 måneder, eller til dit ben ser normalt ud igen. Hvis dit ben bliver ved med at være hævet efter de 6 måneder, kan du søge om tilskud til støttestrømper fra din kommune.

Det skal du være opmærksom på

Sygemelding

Du kan starte på arbejde igen, når du føler dig parat til det. Hvis du har brug for en sygemelding i en periode, kan du få den hos din egen læge.

Motion

Det er individuelt, hvor meget motion man kan dyrke i tiden efter en blodprop i lungerne. Store blodpropper kan give åndenød ved fysisk anstrengelse i flere måneder. Regelmæssigt motion styrker din kondition og medvirker til, at åndenøden aftager og forebygger en ny blodprop.

Bilkørsel

Hvis du besvimede i forbindelse med blodproppen, gælder der nogle særlige regler for en midlertidig fratagelse af dit kørekort. Vi taler med dig om, hvornår du må begynde at køre bil igen.

Sådan forebygger du en ny blodprop

Du kan selv fjerne en del faktorer, der øger risikoen for en ny blodprop. Vi anbefaler, at du:

 • tager din medicin, som forebygger nye blodpropper.
 • dyrker motion i det omfang, det er muligt. Fx ved at gå ture, tage trappen i stedet for elevatoren og cykle i stedet for at køre bil.
 • sørger for daglig at bevæge dig, hvis du ligger i sengen i længere tid.
 • taber dig, hvis du er overvægtig.
 • undgår et stort alkoholforbrug. Alkohol påvirker medicinens blodfortyndende virkning. Drik max 1 genstand dagligt.
 • bruger støttestrømper, hvis lægen har anbefalet dig det.
 • altid bruger støttestrømper ved længere fly-, bus-, eller bilrejser på begge ben. Lav også gerne venepumpeøvelser hver 2. time og drik rigeligt med væske.

Kom til kontrol

Efter din behandling bliver du tilbudt at komme til opfølgende kontrol hos Kardiologisk Ambulatorium efter cirka 2-4 uger og igen efter 3 måneder. Hvis du skal fortsætte i behandling efter 3 måneder, aftaler vi kontrol efter behov. Hvis vi ikke har aftalt en tid med dig på hospitalet, indkalder vi dig med digital eller fysisk post.

Ved behandling med Xarelto, Eliquis, Pradaxa eller Lixiana skal du have kontrolleret din nyrefunktion ved blodprøver hver 3. måned. Hvis din behandling bliver livslang, skal du aftale løbende at få taget blodprøver hos din egen læge.

Ved behandling med Marevan skal du have hyppigt have målt din INR-værdi ved blodprøver. En INR-værdi fortæller, hvor hurtigt blodet størkner. Da Marevan skal doseres efter din INR-værdi, aftaler vi fra gang til gang, hvornår næste INR-kontrol skal være. Din dosis kan således variere fra dag til dag, og derfor er det meget vigtigt, at du overholder din INR-kontroller og er opmærksom på, hvor mange tabletter du skal tage. Hvis din INR-værdi bliver for lav, kan det være nødvendigt at supplere din behandling med en indsprøjtning med medicinen Innohep. Vi fortæller dig nærmere, hvis det bliver aktuelt.

Til de opfølgende kontroller taler vi med dig om, hvordan du har det. Der er sjældent behov for yderligere undersøgelser, hvis der er en forklaring på lungeblodproppen, fx nylig operation, gipsbandagering af et ben, lammelser i benene eller langvarigt sengeleje, fly -eller busrejse.

Det kan være en god idé at skrive dine spørgsmål ned hjemmefra, så du husker at stille dem. Du er meget velkommen til at tage en pårørende med.

Ring 112 ved pludselig forværring af åndenød

Ved pludselig forværring af åndenød skal du ringe 112, da det kan være tegn på en ny blodprop.

Mærk efter, om du igen får åndenød eller smerter i brystet

Åndenød og smerter i brystet er de vigtigste tegn på en blodprop i lungen. Åndenød vil som regel aftage i løbet af dage eller uger, når du får blodfortyndende medicin. I meget sjældne tilfælde kan rester fra en blodprop give vedvarende åndenød, og man kan overveje at fjerne resterne ved en operation.

Smerter i brystet vil som regel forsvinde i løbet af 2-3 uger. Hvis smerterne vender tilbage, kan det være tegn på en ny blodprop i lungen, men det kan også være smerter fra sammenvoksninger mellem lungehinden og hinden på ydersiden af brystkassen.

Kontakt din egen læge ved kraftig næseblødning, store blå mærker eller blod i din urin eller afføring

Du skal kontakte din egen læge eller Akuttelefonen 1813 uden for din egen læges åbningstid, hvis du bløder kraftigt fra næsen, får store blå mærker eller opdager blod i din urin eller afføring. Det kan være nødvendigt at undersøge, om den øgede blødningstendens skyldes en for kraftig virkning af den blodfortyndende medicin.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen

Det er normalt, at der opstår spørgsmål i forbindelse med behandlingen af en blodprop. Det kan fx være spørgsmål om:

 • Psykisk påvirkning (fx angst og depression).
 • Forholdsregler under blodfortyndende behandling.
 • Bivirkninger ved behandlingen.
 • En eventuel operation.
 • Daglig motion og bevægelse.
 • Udenlandsrejser.
 • Kost.
 • Motion.

Vi anbefaler, at du kontakter AK-klinikken i Kardiologisk ambulatorium, så vi kan hjælpe med at besvare dine spørgsmål.

Få mere viden

Redaktør