Binyrebarkhormon=Prednisolon - Depomedrol/Diprospan/Solu-medrol

Heri findes information om behandling af gigtsygdomme med binyrebarkhormon i tabletform, som depotinjektion i muskel og som infusion i blodbanen.

Denne patientvejledning vedrører behandling af gigtsygdomme med binyrebarkhormon i tabletform, som depotinjektion i muskel og som infusion i blodbanen. 

Hvordan virker binyrebarkhormon?

Binyrebarkhormon dæmper immunsystemets aktivitet hvilket udnyttes i behandlingen af forskellige gigtsygdomme. Effekten er hurtigt indsættende, kraftig og i øvrigt afhængig af dosis og varighed. Ved muskelgigt (polymyalgia reumatika) og ved kæmpecelle-karbetændelse (arteritis temporalis/pulsåregigt) er binyrebarkhormon den vigtigste behandling. Ved leddegigt, psoriasisgigt, reaktiv gigt, urinsur gigt, anden ledbetændelse og en række bindevævssygdomme anvendes binyrebarkhormon ofte som et supplement til anden medicinsk gigtbehandling.  Binyrebarkhormon helbreder ikke din sygdom, men dæmper symptomerne, og kan ofte bremse sygdommens udvikling.

Hvordan foregår behandlingen?

Din diagnose, sygdomstilstand og øvrige helbred er vejledende for dosis og varighed af behandling med binyrebarkhormon. Tabletbehandling med Prednisolon gives ofte for en begrænset periode og efter en fastlagt dosisplan. Tabletterne tages samlet om morgenen, gerne sammen med mad. Ved høj dosis kan lægen vælge, at du skal tage tabletter morgen og aften. Ved opblussen eller bedring i din sygdom, kan den planlagte dosering justeres med kort varsel og vejledt af blodprøvesvar og lægens vurdering. Injektion af binyrebarkhormon i depotform i musklen er en bekvem og hurtig behandling som er virksom i adskillige uger og som kan gentages ved behov. 

Ændring af dosis?

Det er vigtigt, at du nøje overholder den ordinerede dosis. Tal med lægen eller gigtsygeplejersken ved behov for dosisjustering.

Ophør med behandling?

Hvis behandlingen stopper pludseligt, eller dosis nedsættes hurtigt, kan du få ubehagelige symptomer som kan være tegn på enten opblussen i din sygdom eller tegn på mangel på binyrebarkhormon. Ophør med binyrebarkhormon efter længere tids behandling bør derfor ske gradvist og følge en nedtrapningsplan.

Kontrol af behandlingen?

Besøg hos lægen og blodprøver aftales løbende for at kontrollere behandlingens effekt og eventuelle bivirkninger.

Forsigtighedsregler?

 • Inden du behandles med binyrebarkhormon vil lægen vide om du har:
 • Sukkersyge, da du kan få øget behov for insulin eller anden medicinsk behandling.
 • Mavesår, alvorlig tarmsygdom med tendens til blødning eller betændelse i tyktarmen.
 • En nyligt overstået tarmoperation.
 • Tuberkulose, aktuelt eller tidligere.
 • Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt.
 • Knogleskørhed.

Øvrige forholdsregler?

 • Kontakt lægen hvis du får problemer med synet. Langtidsbehandling med binyrebarkhormon kan medføre grå stær og grøn stær (øget tryk i øjet)
 • Kontakt lægen hvis du får en infektion. Symptomer på infektion kan sløres af handling med binyrebarkhormon når infektionen i øvrigt behandles
 • Ved akut eller planlagt operation skal du altid informere lægen om, at du er i behandling med binyrebarkhormon
 • Binyrebarkhormon er dopinglistet

Bivirkninger?

Binyrebarkhormon kan som al anden medicin give bivirkninger. Bivirkningerne er afhængige af dosis og behandlingens varighed. De fleste bivirkninger forsvinder eller mindskes når behandlingen ophører og nogle bivirkninger kan forebygges. Ved høj dosis kan der forekomme ansigtsrødmen, indre uro og søvnforstyrrelser. Under langtidsbehandling ses ændret stofskifte med vægtøgning og udvikling af fedtdepoter på kroppen, muskulaturen svækkes og huden udtyndes med tendens til karbristninger og dårlig sårheling. Langtidsbehandling kan tillige medføre en øget infektionstendens og knogleskørhed. 

Forebyggelse af bivirkninger?

Ved langtidsbehandling med binyrebarkhormon tilrådes dagligt kosttilskud af kalk og D-vitamin og du vil blive henvist til en undersøgelse for knogleskørhed.

Binyrebarkhormon og anden medicin?

Ved ordination af ny medicin skal du altid oplyse, at du er i behandling med binyrebarkhormon.

Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning?

Kvinder som er i behandling med binyrebarkhormon og påtænker graviditet bør informere behandlende læge herom. Behandling med  prednisolon kan oftest gennemføres før, under og efter en graviditet. 

Redaktør