Bihulekirurgi i fuld bedøvelse

Ved kroniske problemer med bihulerne, fx i form af polypper, kroniske infektioner eller mistanke om sygdom kan man operere. Operationen foregår gennem næsen, så der ikke bliver nogen synlige ar i ansigtet.

Generelt om operationen

Operation tilbydes ved kroniske bihuleproblemer i form af polypper, kroniske infektioner og mistanke om sygdom i bihulerne. Lægen vurderer om udhentet materiale skal sendes til nærmere undersøgelse. Du vil få svar på en evt. undersøgelse ved et kontrolbesøg ca. 3-6 uger efter operationen.

Operationsdagen

Forbered dig til operationen ved at tage et bad og vaske hår om morgenen. Du må gerne børste tænder.
Under operationen kan du ikke have kontaktlinser på, så medbring gerne briller, hvis du har brug for det.
Du må ikke have make-up, neglelak, ur, smykker eller piercinger på. Vanlig morgenmedicin må du kun indtage efter aftale med narkoselæge og øre-næsehalslæge.
Medbring i øvrigt din vanlige medicin inkl. naturmedicin.
Medbring ikke værdigenstande eller store pengebeløb.
Medbring læsestof, smartphone, eller anden underholdning til ventetiden.

Under operationen

Operationen foregår gennem næsen og der bliver derfor ingen synlige ar i ansigtet. Med kikkert gennemgås næsehulen og bihulerne. Polypper og evt. betændelse fjernes. Når det syge væv er fjernet og der er sikret afløb fra bihulerne lægges der selvopløselig tampon (Nasopore) ind i bihulerne for at standse blødningen.

I tilfælde hvor operationen varer længere end 2 timer, kan det være nødvendigt at anlægge et kateter i din blære, dette vil blive fjernet hurtigst muligt, når du er tilbage i sengeafsnittet.

Efter operationen

Du bliver vækket på operationsstuen og køres til opvågningen, hvor du skal være indtil du er mere vågen.

Tilbage på afdelingen

Her vil du få lidt at spise og drikke. Der kan komme smerter i bihulerne efter operationen, hvorfor du vil blive tilbudt smertestillende medicin.

Det er vigtigt at du siger til personalet, hvis du har smerter.

Først på aftenen er der stuegang, hvor du kan forvente at blive udskrevet. Du skal være opmærksom på, at du ikke selv må køre bil hjem.

Du må ikke være alene hjemme det første døgn.

Du får mødekort med angående det første kontrolbesøg i ambulatoriet ca. 3-6 uger efter operationen. 

Hjemme igen

Du kan få lidt siven af blodigt slim fra næsen. Brug gaze under næsen, som kan samle det op. Dette kan sættes fast med plaster. Vi anbefaler, at du sover med hovedet højt de første nætter.

Du skal skylle din næse med saltvand 5 gange dagligt og starte på dette, når blødningen er ophørt ca. 2 døgn efter operationen.(Se vejledning om saltvandsskylning).

Den første uge efter operationen skal du tage den med ro og undgå fysisk aktivitet. Varigheden af sygemeldingen afhænger af din beskæftigelse.

Smerter

Du kan have lette tryksmerter og hovedpine de første døgn.
Det er en god idé, at du har købt smertestillende medicin inden operationen. Ved smerter tilråder vi smertebehandling med:

Tablet Pamol (paracetamol) 1 g maks. 4 gange i døgnet, samt tablet Ipren (Ibuprofen) 400 mg maks. 3 gange i døgnet, medmindre andet er aftalt med lægen.

Lægen vil tage stilling til eventuel recept på yderligere smertestillende ved udskrivelsen.

Komplikationer

Risikoen for komplikationer er lille, men du skal ringe til os, hvis du inden første ambulante kontrol oplever at:

  • du får stærk hovedpine
  • der kommer blødning fra næsen
  • du får feber (over 38 grader)
  • du får tiltagende smerter

 

Venlig hilsen
Personalet

Øre, Næse og Halsafdelingen

Redaktør