Beroligende behandling af børn med Midazolam

Hvis et barn skal have foretaget en undersøgelse/ behandling, som kan virke foruroligende, kan det afhjælpes med Midazolam, som virker beroligende.

Den undersøgelse/behandling, dit barn skal have i ambulatoriet, kan barnet opleve som foruroligende.
Vi vil derfor tilbyde, at dit barn får et beroligende middel før undersøgelsen/behandlingen.
Midlet hedder Midazolam og vil blive givet til barnet enten som mixtur til at drikke eller via endetarmen. Hvis midlet gives via endetarmen, sprøjtes det ind ved hjælp af en lille sprøjte med en blød spids.

Midazolam vil blive givet 15-30 min før undersøgelsen/behandlingen.
Da Midazolam medfører et forbigående tab af balanceevnen, skal du/I hjemme holde barnet under opsyn i 1 til 2 timer efter midlet er givet.
I må ikke forlade ambulatoriet, før barnet er blevet tilset af en sygeplejerske.

Redaktør