Behandling med crizotinib

Denne patientinformation henvender sig til kræftpatienter, som har kræft i lungerne. I informationen kan patienterne læse om crizotinib, som kapselbehandling, som patienter skal tage to gange dagligt. I informationen ses også hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Vi håber denne information kan give dig og dine pårørende svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du skal i behandling med stoffet Crizotinib. Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Kræft i lungerne kan i nogle tilfælde behandles med Crizotinib, hvis man har en særlig form for ikke-småcellet lungekræft, som kaldes ALK-positiv lungekræft. Omkring 3-5% har denne type lungekræft, hvor der er en ændring eller en fejl i et gen, som kaldes anaplastisk lymfomkinase (ALK). Crizotinib kan hæmme eller standse væksten af ALK-positiv lungekræft eller gøre tumor mindre. Dette kan også mindske de sygdomsrelaterede symptomer som hoste, smerte og kortåndethed. Behandlingen kan medvirke til, at sygdommen holdes i ro i en periode.

Hvordan foregår behandlingen?

Crizotinib er en kapselbehandling, som du tager med et glas vand to gange dagligt, på samme tid hver dag med 12 timers mellemrum. Tag kapslen med 1 glas vand og synk den hel. Kapslen må hverken knuses, opløses eller åbnes. Kapslen kan både indtages alene eller sammen med mad. Du må ikke drikke grapefrugtjuice og spise grapefrugt, mens du er i behandling med Crizotinib, da det kan påvirke virkningen af behandlingen. Crizotinib kan øge anden medicins bivirkninger og du bør konsultere læge før opstart af anden medicin.

Hvis du glemmer at tage en dosis Crizotinib skal du tage kapslen med det samme du kommer i tanke om det. Hvis der er mindre end 6 timer til du skal tage den næste kapsel, så tag ikke den glemte kapsel. Tag ikke dobbeltdosis for at kompensere for eventuelle glemte doser. Hvis du kaster op efter at have taget en dosis med Crizotinib, må du ikke tage en ekstra dosis, men tage den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Hvis du ved et uheld har taget for mange kapsler skal du omgående kontakte onkologisk afdeling.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og en sygeplejerske. Du vil her have lejlighed til at drøfte eventuelle problemstillinger i forbindelse med din sygdom og behandling. Der kan gå mellem 14 dage og 1-2 måneder, før du skal ses i ambulatoriet.

Blodprøver

Du vil få taget blodprøver løbende igennem behandlingsforløbet. Du har mulighed for at aftale tid til blodprøvetagning hos din egen læge eller på dit lokale sygehus/sundhedscenter dagen før din ambulante tid. Vi kontrollerer dine blodprøver for at holde øje med om kemoterapien påvirker din knoglemarv.

Hvilke bivirkninger har behandlingen?

I det følgende finder du de hyppigste bivirkninger i forbindelse med Crizotinib. At de er nævnt i denne information, betyder ikke, at alle får dem. Omvendt kan der forekomme andre bivirkninger for den enkelte patient end nævnt i denne information. Hvis bivirkningerne er for kraftige, så kan dosis nedsættes.

Synsforstyrrelser

Hos en ud af 10 patienter ses synsforstyrrelser i form af lysglimt, sløret syn eller dobbeltsyn, som almindeligvis begynder lige efter opstart af Crizotinib og bør ophøre igen. Ved vedvarende synsforstyrrelser kontaktes onkologisk afdeling. Hvis du oplever synsforstyrrelser, må du ikke køre bil, så længe det står på.

Træthed

Det er meget almindeligt at blive træt, og få følelsen af manglende energi. Træthed kan både skyldes din kræftsygdom og behandlingen med Crizotinib. Du kan tale med lægen og sygeplejersken om din træthed, ligesom du på afdelingen kan få udleveret en informationsfolder om, hvad du selv kan gøre, hvis du er træt.

Kvalme, opkastning og nedsat appetit

Kvalme, opkastning og nedsat appetit kan forekomme i forbindelse med behandlingen og kan forebygges ved hjælp af kvalmestillende tabletter, som sygeplejersken i ambulatoriet udleverer til dig. Tal med lægen og sygeplejersken, hvis det er et problem at holde vægten, da yderligere tiltag kan iværksættes. Nogle oplever smagsforstyrrelser.

Diarré eller forstoppelse

Behandling med Crizotinib kan påvirke slimhinderne i fordøjelsessystemet, hvilket kan give enten diarré eller forstoppelse. Diarré er en hyppig, løs eller vandig afføring flere gange i løbet af et døgn, ofte fulgt af luft i maven og mavekramper. Forstoppelse er hård afføring, som er vanskelig at komme af med eller som kommer med flere dages mellemrum. Begge tilstande kan afhjælpes med håndkøbsmedicin. Hvis du oplever kraftige mavesmerter, skal du straks kontakte afdelingen.

Interstitiel lungesygdom

I sjældne tilfælde kan behandlingen med Crizotinib medføre en betændelsestilstand i lungerne. Hvis du oplever pludseligt opståede symptomer som fx pludseligt åndedrætsbesvær, ledsaget af hoste eller feber, så skal du omgående kontakte afdelingen.

Leverpåvirkning

Fortæl straks lægen, hvis du føler øget træthed, får gulfarvning af hud eller øjne, får mørkfarvet urin, kvalme, opkastning, smerter i højre side af maven, hudkløe eller flere blå mærker end normalt. Det kan skyldes påvirkning af leverfunktionen. Du vil undervejs i behandlingen få kontrolleret leverfunktionen ved hjælp af blodprøver.

Nervesystemet

Nogle oplever at Crizotinib kan give føleforstyrrelser i fingerspidserne og under fødderne. Dette skyldes at Crizotinib påvirker de yderste nerveender (neuropati). Det kan opleves som en prikkende, snurrende fornemmelse, samt nedsat følelse i led, hænder og fødder.

Hud og udslæt

Der kan forekomme hudtørhed og hududslæt. Derfor udleveres hudolie og fedtcreme til forebyggende brug. Desuden kan du have gavn af en fed ansigtscreme, evt. derma, der fås i håndkøb.

Blodmangel, infektion og blødning

Da kemoterapi kan påvirke produktionen af blodlegemer i knoglemarven, kan antallet af hvide og røde blodlegemer samt blodplader blive nedsat.

De hvide blodlegemer

Crizotinib kan nedsætte antallet af de hvide blodlegemer, som er kroppens eget forsvar mod infektioner. De kan være nedsat i nogle dage, hvor du er mere modtagelig for infektioner. Infektioner viser sig ved kulderystelser, feber, svie ved vandladning, hoste, synkesmerter og influenzasymptomer.

De røde blodlegemer

For få røde blodlegemer kan betyde blodmangel. Blodmangel viser sig ved træthed, svimmelhed, hovedpine, åndenød eller hjertebanken. Såfremt du får blodmangel, vil du i nogle tilfælde blive tilbudt en blodtransfusion.

Blodplader

For få blodplader kan for eksempel vise sig som blødning fra tandkød eller næse, blå mærker eller små røde pletter i huden.

Hvis du får feber over 38,5 grader, er det vigtigt at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningen evt. under indlæggelse.

Hjerterytme

I sjældne tilfælde kan det aktive stof i Crizotinib give ændringer i hjertets rytme. Dette opleves som uklarhed, svimmelhed, besvimelse eller ubehag i brystet samt uregelmæssig puls. Har du problemer med hjertet eller er i behandling for en hjertesygdom, skal du fortælle det til lægen. Får du symptomer under behandlingen, er det ligeledes vigtigt, at du informerer lægen.

Samliv og seksualitet

Det er muligt at din lyst til seksuelt samvær bliver nedsat. Dette kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation. Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi gennem skedens slimhinder og gennem sæd.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner som vanligt, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Det er vigtigt, at du ikke bekymre dig unødigt. Hvis du har spørgsmål, opfordrer vi dig til at skrive dem ned og tale med personalet om dem, næste gang du kommer til behandling.

Redaktør