Behandling med Teriparatid

Inden enhver behandling er det vigtigt at have styr på forløbet. Patienten modtager en oplysnings- og tjekliste, som består af 13 punkter, som dækker over tilskud, recept, kanyleboks, hvornår på dagen injektionen skal tages og så videre.

Oplysnings- og tjekliste til patienten

 1. Enkelttilskud skal foreligge inden opstart.
 2. Recept skal være udfærdiget af læge. Recepten gælder til alle 24 måneder. Køb én pen ad gangen.
 3. Kanyleboks købes på apoteket.
 4. Nåle til den aktive pen udleveres af Endokrinologisk Ambulatorium.
 5. Injektionen tages om morgenen, i underhuden i maven, hvis ikke andet er aftalt.
 6. Der skal gå minimum 8 timer mellem hver injektion.
 7. Der skal gå minimum 16 timer fra sidste injektion til blodprøvetagning. Dette gælder for alle blodprøvekontroller, som Endokrinologisk Ambulatorium beder dig om under hele behandlingsforløbet.
 8. Èn pen eller ampul holder til behandling i 28 dage.
 9. Bestil en ny pen/ampul på apoteket ca. 1 uge før den skal hentes, da ikke alle apoteker har medicinen på lager.
 10. Pennen/ampullen skal opbevares i køleskab (2-8 grader). Ved transport skal pennen/ampullen opbevares i køletasken, hvor fryseelementerne holder pennen/ampullen kold i 36 timer. Fryseelementerne skal opbevares i fryseren når de ikke bruges.
 11. Pennen/ampullen skal altid opbevares på køl. Den skal kasseres, hvis indholdsstoffet har været under 0 grader eller over 30 grader.
 12. Første blodprøvekontrol er 1 måned efter opstart af behandlingen. Blodprøven kan du få taget enten hos sygeplejersken i ambulatoriet, egen læge eller et af regionens hospitalslaboratorier. Ca. 1 uge efter, at blodprøven er taget, bedes du ringe til din kontaktsygeplejerske i ambulatoriet og få svar på den. Har kan du også få svar på evt. spørgsmål til behandlingen. Denne dag må du først tage injektionen efter at blodprøven er taget, som nævnt i pkt. 7.
 13. Ved rejser til udlandet skal lægen fra Endokrinologisk Ambulatorium udfylde et ”rejsecertifikat”.
 14. Der vil være kontroller efter 1, 6, 12, 18 og 24 måneders behandling i vores afdeling.

De mest almindelige bivirkninger er: vokseværk, svimmelhed, kvalme og hovedpine; se indlægssedlen.

Redaktør