Behandling af inflammatoriske tarmsygdomme med Infliximap

Infliximap er et præparat, som anvendes til behandling af Colitis ulcerosa og Crohn’s sygdom.

Hvad er Infliximap?

Infliximap er et præparat, som anvendes til behandling af Colitis ulcerosa og Crohn’s sygdom. Infliximap er et antistof, som bindes til cytokinet TNF-og til de celler, der producerer TNF, hvorved betændelsestilstanden i tarmen og/eller i Crohn’s fistler hæmmes.

Infliximap er et såkaldt biologisk lægemiddel. Et biologisk lægemiddel er middel, der ligner noget, kroppen selv producerer. Infliximap gives til patienter med bl.a:

 • svær aktiv Crohn’s sygdom, som ikke har reageret tilstrækkeligt på binyrebarkhormon eller anden immunhæmmende medicin.
 • fistulerende Crohn’s sygdom, som ikke har reageret tilstrækkeligt på operation eller immunhæmmende behandling.
 • Colitis ulcerosa.

Hvorfor skal du behandles med Infliximap?

Behandlingen gives i uge 0, 2 og 6 og herefter hver 8. uge. Behandlingen er ikke helbredende, men giver ofte ro i sygdommen og hæmmer videreudviklingen af den.

Behandlingen foregår under opsyn

Infliximap gives som indsprøjtning gennem en kanyle i håndryggen eller underarmen direkte i blodåren over 2 timer ved de første 3 indsprøjtninger. Ved den 4. behandling gives den på 1 time, hvis der ikke har været komplikationer. Behandlingen skal gives under opsyn i ambulatoriet.

Infliximap virker hurtigt, og mange mennesker oplever allerede bedring efter de første 2 - 4 behandlinger. Hos nogle tager det dog lidt længere tid, før symptomerne er mindsket. Ved god effekt kan du forvente behandling op til et år.

De fleste vil opleve, at:

 • fistler mindskes og evt. opheles.
 • slimhinden i tarmen opheles, hvilket ofte medfører mindre blod i afføringen og færre afføringer.
 • smerter aftager.

Før behandlingen påbegyndes

Infliximap neutraliserer TNF og nedsætter derfor immunforsvarets aktivitet. Det er derfor vigtigt, at den behandlende læge får kendskab til eventuelle tidligere og nuværende sygdomme. Inden første behandling påbegyndes, foretages nogle undersøgelser. Det er vigtigt at udelukke eventuelle infektioner, hepatitis, bylder og tuberkulose.

Dette gøres ved hjælp af:

 • røntgenbilleder af lungerne.
 • tuberkulose-test
 • forskellige blodprøver.
 • måling af blodtryk, puls og temperatur.

Herefter tages blodprøver før hver behandling.

Bivirkninger

De fleste tåler behandlingen, men der kan opstå bivirkninger. Eventuelle bivirkninger vil ofte være milde og ses hyppigst efter de første par indsprøjtninger.

De mest almindelige bivirkninger er:

 • træthed.
 • hovedpine.
 • øget svedtendens.
 • øget forekomst af øvre luftvejsinfektioner.
 • muskelsmerter.
 • mavesmerter og diarré.
 • hududslæt.

Disse bivirkninger aftager igen. Hvis det ikke sker, bør du kontakte din behandlende læge/sygeplejerske, som vil iværksætte eventuelle tiltag. Der vil blive givet Panodil og Zyrtec (antihistamin) en halv time før infusionen.

Komplikationer

I sjældne tilfælde kan der opstå overfølsomhedsreaktioner i form af:

 • hududslæt.
 • hudkløe.
 • feber.
 • åndedrætsbesvær.

Der kan ligeledes ses svimmelhed og ændringer i blodtryk og puls. Hvis disse symptomer opstår, vil det oftest ske under selve infusionen, og der vil kunne gives medicinsk behandling for dette. Overfølsomhedsreaktioner er som oftest forbigående.

Der er rapporteret enkelte tilfælde af lymfekræft hos patienter med langvarig sygdom, der har været i Infliximap-behandling. Om der er en sammenhæng mellem behandlingen og udvikling af kræftsygdom er højst usikkert, men det er vigtigt, at du informeres om, at der er en mulig sammenhæng mellem Infliximap-behandling og risiko for kræftudvikling på langt sigt.

Graviditet

Hvis der er ønske om graviditet, er det vigtigt, at du drøfter det med din kontaktlæge i ambulatoriet.

Behandlingen påvirker dit immunforsvar

Behandlingen påvirker dit immunforsvar, hvilket har betydning, hvis du bliver syg, skal vaccineres eller opereres. I disse tilfælde bør du altid kontakte din behandlende læge/sygeplejerske. Hvis du har mistanke om en infektion, f.eks. halsbetændelse, lungebetændelse eller lignende, bør du ligeledes kontakte din behandlende læge/sygeplejerske.

Hvis du har en infektion, kan behandlingen udsættes. Det er derfor altid vigtigt inden en behandling at tale med en sygeplejerske eller læge om, hvorvidt der er tegn på infektion som:

 • feber.
 • tandbyld.
 • sår.
 • diarré og lignende.

Ved behandlingens begyndelse får du udleveret et patientinformationskort, som indeholder vigtig information på dansk og engelsk om behandlingen. Opbevar det altid på dig og vis det ved besøg hos læge, tandlæge, akutmodtagelse eller på en anden sygehusafdeling.

Redaktør