Behandling af for højt stofskifte og struma med radioaktivt jod

Patienter med for højt stofskifte og struma kan få behandling med radioaktivt jod. Denne patientvejledning er vigtigt læsestof for gravide og personer der overvejer graviditet. Patienter skal have foretaget en skintigrafi og i visse tilfælde en ultralydsundersøgelse. Patienter vil på behandlingsdagen blive oplyst om behandlingseffekt, risici, efterbehandling og strålehygiejniske forholdsregler efter behandlingen. Nærmere vejledning findes her på siden.

Inden behandlingen skal du have foretaget en skintigrafi af skjoldbruskkirtlen og i visse tilfælde også en ultralydsundersøgelse.

Hvis dit stofskifte er for højt, skal det (næsten) normaliseres inden behandlingen.

Du må ikke være gravid under behandlingen eller blive gravid de første 4 måneder efter behandlingen.

Risici

Der er en betydelig risiko for, at stofskiftet med årene bliver for lavt, også selv om det i de første år efter radiojodbehandlingen er normalt. Der er ingen øget cancerrisiko ved radiojodbehandling. For patienter der har øjensymptomer pga. deres stofskiftelidelse, menes der at være en risiko for en forbigående forværring af øjensymptomerne. Dette sker hos ca. 20 % af patienterne. Der skal derfor aftales særlige forholdsregler. Hos få procent af patienterne ses en forbigående forhøjelse af stofskiftet i 1-3 måneder efter behandlingen.

Behandlingen

Hvis du får tabletter mod for højt stofskifte, skal du holde pause med disse fra 4 dage før den radioaktive jodbehandling til 4 dage efter behandlingen.

Behandlingen foretages altid om fredagen. Du møder ambulant og får en kapsel med behandlingsdosis. Der er ingen umiddelbare gener eller ubehag ved behandlingen, og du kan forlade afdelingen igen umiddelbart efter. Behandlingen tager ca. 30 min.

På behandlingsdagen, men før kapslen er indgivet, vil den behandlende læge på Klinisk Fysiologisk Afdeling sikre, at du har modtaget information om behandlingseffekt, risici, efterbehandling og strålehygiejniske forholdsregler efter behandlingen.

Hos godt halvdelen af patienterne kureres det høje stofskifte efter første behandling. Er dette ikke sket indenfor et halvt år, kan behandlingen gentages. Skjoldbruskkirtlens størrelse falder i gennemsnit til ca. halvdelen i løbet af ½-1 år.

Forholdsregler efter behandlingen

For at beskytte andre mennesker mod unødvendig bestråling er der nogle forholdsregler, der skal følges i dagene efter behandlingen.

De første 2 dage skal:

  • Vandladning foregå på toilet med skyl
  • Vandladning foregå siddende, også for mænd
  • Hænderne vaskes efter hvert toiletbesøg
  • Tøj hvorpå der kan være urin vaskes med det samme
  • Bind og lignende smides væk med almindeligt affald.

Privat transport

Der er ingen begrænsning for privat transport uden børn og gravide.

Graviditet

Kvinder må ikke blive gravide, og mænd må ikke gøre en kvinde gravid, før der er gået mindst 4 måneder efter behandlingen.

Amning

Amning bør ikke fortsætte efter radioaktiv jodbehandling.

Opfølgning

Den første kontrol af effekten foregår 6-8 uger efter behandlingen i det medicinske ambulatorium, hvor du oprindelig blev undersøgt.

Du skal efter behandlingen regne med en livslang blodprøvekontrol af stofskiftet 1-2 gange om året, også selv om dit stofskifte er blevet normalt.

 

De første 2 dage og evt. følgende dage (op til 6 dage efter behandlingen) skal de følgende forholdsregler også overholdes.

Forholdsreglerne afhænger af den mængde (dosis) radioaktive jod, du er blevet behandlet med:

Behandlingsdosis (radioaktivt jod målt i MBq)
 200200-400400-600
Undgå børn på skødet og tæt kontakt med spædbørn og gravide0 dage4 dage6 dage
Undgå at sove i samme rum som børn0 dage4 dage6 dage
Undgå at sove tættere end 2 meter fra personer under 60 år0 dage2 dage2 dage
Undgå offentlige forsamlinger (biografer mm)0 dage2 dage3 dage
Undgå brug af offentlige transportmidler ud over en time0 dage1 dag*1 dag
Undgå at gå på arbejde, hvis det indebærer kontakt med gravide og børn under 15 år0 dage4 dage6 dage
Undgå at gå på arbejde, hvis det indebærer kontakt med andre mennesker0 dage2 dage2 dage

* transportvarighed under 1½ time tilladt.

Redaktør