Behandling af for højt stofskifte og struma med operation

Før en patient opereres for højt stofskifte, indlægges patienten i 2-3 dage og en stofskiftehormonbehandling igangsættes. I denne patientinformation står der også hvilke risici der er i forbindelse med operationen, og at afdelingen anbefaler blodprøvekontrol af stofskiftet resten af livet.

Før operationen

Det er nødvendigt at vide, hvilken type struma, du har, og hvor stor den er. Det kan undersøges ved en såkaldt thyreoideaskintigrafi. I visse tilfælde skal der også laves en ultralydsundersøgelse, evt. suppleret med en finnålspunktur. Derudover skal vi også sikre os, at dit stofskifte og calcium i blodet er normalt. Det undersøges ved hjælp af blodprøver. Hvis stofskiftet er for højt, skal det normaliseres med tabletter inden operationen. En ørelæge skal også undersøge, om dine stemmelæber fungerer normalt.

Praktisk

For at mindske risikoen for komplikationer henvises næsten alle patienter, der skal opereres, til Øre-Næse-Halsfdelingen på Nordsjællands Hospital - Hillerød, hvor 2 kirurger foretager alle operationerne. Kun i særlige tilfælde, specielt hvor der er mistanke om kræft, henvises til Øre-Næse-Halsafdelingen på Rigshospitalet. Du kommer først til en forundersøgelse, hvor vi aftaler indlæggelsen. Indlæggelsen varer som regel 2-3 dage. Ved udskrivelsen vil du for en sikkerheds skyld blive sat i stofskiftehormonbehandling. Ca. 3 måneder efter operationen skal du til kontrol i det ambulatorium, hvor du oprindelig blev undersøgt, bl.a. for at afgøre om behandlingen med stofskiftehormon skal fortsætte. Vi anbefaler blodprøvekontroller af stofskiftet resten af livet.

Risici

Ved operationen på skjoldbruskkirtlen er der 1-2 % risiko for, at den ene af stemmelæberne bliver lammet. Det medfører ikke, at man mister stemmen, men stemmen ændrer karakter. Den bliver hurtigere træt, og man ikke kan tale så højt. Dette er selvfølgelig af størst betydning for de patienter, som bruger deres stemme meget i dagligdagen, og som holder af at synge.

Afhængig af operationstypen er der op til 1-2 % risiko for, at man kommer til at fjerne alle biskjoldbruskkirtlerne, da de er meget små og kan ligge begravet i strumaen. Uden biskjoldbruskkirtlerne vil der være for lavt calcium i blodet, og det vil betyde, at man skal spise calcium og D-vitamin resten af livet.

Endelig er der en risiko for, at stofskiftet bliver for lavt. Dette sker oftest i direkte forbindelse til operationen, men hos patienter med for højt stofskifte, kan det dog vise sig mange år efter operationen. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Redaktør