Bedøvelse - barn

Information til dig, hvis barn skal bedøves i forbindelse med operation.

- Information til forældre.

Illustration af bamse, der sover

Inden bedøvelsen

Før dit barn skal opereres, skal I tale med en anæstesilæge (narkoselæge) om bedøvelsen.
Anæstesilægen læser barnets journal og spørger om ting, der har betydning for bedøvelsen.
Det er vigtigt at fortælle, hvis barnet tidligere har været bedøvet - og hvordan det gik.
Der kan måske være behov for noget beroligende inden bedøvelsen.

Under samtalen fortæller anæstesilægen om fasteregler, lokalbedøvende EMLA-creme (tryllecreme) og bedøvelsen. Specielt fortælles om indledningen af bedøvelse og de muligheder der er - oftest indledning via et stik (et drop) på håndryggen eller med en maske for ansigtet.

Faste

Dit barn skal faste før operationen/undersøgelsen. For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt, at mavesækken er tom.

  • Dit barn skal faste 6 timer før operationen/undersøgelsen. Det vil sige, at dit barn ikke må spise fast føde eller spise/drikke mælkeprodukter i 6 timer før bedøvelsen. Dit barn må heller ikke tyggetyggegummi, sutte bolcher eller lignende i fasteperioden.
  • Dit barn drikke klare væsker indtil 1 time før operationen. Dette er kun vand eller saft. Dit barn kan med fordel drikke ½ -1 glas saft 1 time før bedøvelsen.

Børn, der ammes, må få ammemælk indtil 4 timer før barnet skal bedøves og skal herefter faste.

Hvis der er særlige fasteregler for dit barn, fx ved akut operation, aftales dette med anæstesilægen.

Operationsdagen

Når tidspunktet for operationen nærmer sig, får dit barn evt. tryllecreme på håndrygge eller albuebøjninger. Såfremt I får tryllecreme med hjem, bliver I informeret om brugen af denne.

Én eller begge forældre følger barnet til operationsstuen, og her må begge forældre gå med ind på operationsstuen, til barnet sover.
Forældre, der følger med ind på operationsstuen, får en overtrækskittel og hue på.
Barnet kan beholde sit eget rene undertøj, T-shirt eller nattøj på og må gerne tage sovedyr med.

OBS: Tøjet kan evt. misfarves af desinfektionsmidler eller andet.

På operationsafsnittet

Her modtages I af personalet fra Anæstesi- og Operationsafsnittet.
Før bedøvelsen indledes, kontrollerer personalet dit barns navn og CPR-nummer samt, hvad barnet skal opereres for.

Bedøvelsen

På operationsstuen sættes en lysende klemme - som måler ilt-indholdet i blodet - på en finger, klistermærker på brystkassen til overvågning af dit barns hjerte samt en blodtryksmanchet på armen.
Bedøvelsen kan startes på én af følgende måder:

  1. via drop på håndryg
  2. via maske

Den aftalte indledningsform kan i visse situationer – og ved behov - ændres. Som udgangspunkt bruger vi ikke tvang og fastholdelse ved bedøvelse af børn.

Hvis vi laver overgreb på barnet bare en enkelt gang, så kan det medføre, at barnet senere i livet bliver angst for at komme på hospitalet eller for stik i form af for eksempel blodprøver og vaccinationer. 

Vi vurderer, om dit/jeres barn har brug for beroligende medicin før ankomst til operationsstuen. Vi tager nogle gange fejl i ikke at have givet beroligende medicin. I sådanne tilfælde vil dit barn blive sendt tilbage til Børneafdelingen med henblik på at få denne medicin.
I 75% af tilfældene vil vi herefter have et roligt og samarbejdende barn. Du/I skal være forberedt på, at der så kan komme forsinkelse i forhold til operations-tidspunktet. I nogle tilfælde kan vi være nødt til at aflyse operationen og finde et nyt tidspunkt.
Når barnet sover, skal forældre gå tilbage til sengeafdelingen.

Efter operationen

Når operationen er slut, tager det tid at vække barnet. Barnet vækkes på operationsstuen, men er ikke så vågent, at det registrerer, at I ikke er der. 
En anæstesisygeplejerske følger dit barn til opvågningsafsnittet / sengeafsnittet. Hvis dit barn kommer på opvågningsafsnittet, ringes til afdelingen, så du / I får mulighed for at være hos barnet under opvågningen.

Personalet fra opvågningsafsnittet følger dit barn i denne periode bl.a. for at sikre en tilfredsstillende smertebehandling.

Dit barn flyttes tilbage til sengeafdelingen, når påvirkningen af anæstesi-midlerne er aftaget, og dit barn er smertebehandlet.

Spørgsmål til bedøvelsen?

Du har mulighed for at kontakte os på tlf. 48 29 34 07 i tidsrummet kl. 8-15, hvis du har spørgsmål vedrørende bedøvelsen af dit barn. Du er også velkommen til at skrive en mail til anop@regionh.dk.
På vores hjemmeside - www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/anaestesiologisk-afdeling/sygdom-og-behandling/oftestillede-spørgsmål - har du mulighed for at finde svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende bedøvelse.

Skan og kom direkte til siden.

Redaktør