Barnets forløb på Audiologisk Afsnit

Mit barns forløb på Audiologisk Afsnit

Nyfødte

Alle nyfødte tilbydes screening for høretab umiddelbart efter fødslen. Hvis resultatet af screeningen indikerer, at der er behov for yderligere undersøgelser, henvises barnet til udredning på Audiologisk Afsnit.

Børn

Børn henvises til Audiologisk Afsnit fra de praktiserende øre-, næse- og halslæger, børnelæger eller PPR.

Barnet indkaldes til høreprøve efterfulgt af samtale med en af vores læger.

Hvis der konstateres et behandlingskrævende høretab, påbegyndes behandlingen så tidligt som muligt, for at sikre barnet de bedste forudsætninger for optimal sprogudvikling.

Børnenes hørelse og evt. behandling kontrolleres løbende, afhængigt af behov.

Personalet i Audiologisk Afsnit

Undersøgelser og behandling i Audiologisk Afsnit varetages i tværfagligt samarbejde mellem læger, audiologopæder, audiologiassistenter, ørepropteknikere og sekretærer.

Sekretærer

giver tider, svarer telefoner, opdaterer journaler og sender journalnotat til henvisende læge og barnets hjemkommune.

Læger

varetager medicinsk undersøgelse og udredning, informerer om undersøgelsesresultaterne samt tager stilling til evt. behandlingsopstart.

Audiologiassistenter

foretager de audiologiske undersøgelser (høreprøver).

Ørepropteknikere

fremstiller og reparerer propper. Husk at bestille tid hos sekretærerne før du møder op.

Audiologopæder

varetager høreapparatbehandling, udredning for APD samt kontakt til sundhedsplejen og PPR i barnets hjemkommune i det omfang, det vurderes nødvendigt.

Kontakt

Du henvender dig til os, ved at kontakte vores sekretærer på telefon eller e-mail. Telefon 48 29 38 38, hverdage kl. 8-15. Vil du hellere skrive til os, så skriv sikkert til os fra vores hjemmeside

Redaktør