Barn med høretab, guide til god kommunikation

God guide til kommunikation med dit barn som har høretab

Giv auditiv præsentation før visuel kommunikation

Det vil sige, at du skal præsentere dit barn for lyd, før du bruger mimik og gestik for at stimulere barnets høremæssige sans mest muligt:

Hverdagseksempel for dig og dit lille barn: præsentér en aktivitet mundtligt, før du går i gang med at finde de ting, I skal bruge. Sig fx ’nu skal vi på tur’ før du går ud og henter dit barns sko og overtøj.

Hverdagseksempel for dig og dit større barn: giv dit barn mundtlige beskeder om, hvor det stykke legetøj, I skal bruge, er og lad dit barn finde det, uden at du peger eller bruger kropssprog. Sig fx ’det står i en vindueskarm, ved siden af kassen med bøger i’.

Tal naturligt uden at råbe eller overartikulere

Hvis du råber eller overdriver dine mundbevægelser, kan lyden forvrænges, og eventuel mundaflæsning bliver svært for barnet.

Tal i naturlig sætningslængde og ikke kun i enkeltord

Ved at tale i hele sætninger lærer du indirekte barnet noget om både sprogmelodi og sætningsopbygning.

Det er vigtigt at ord sættes ind i en sætning, så dit barn kan lære at lytte efter al den ekstra information som den sproglige sammenhæng bidrager med fx tonefald, og hvordan ord kan kombineres til en sætning.

Fang dit barns opmærksomhed med udtryk som ‘hør’, ‘åhåh’ eller ‘hov’

Barnets auditive opmærksomhed øges, når du hjælper barnet til at lytte på de rigtige tidspunkter. Når du peger på dit øre, minder du barnet om at bruge sin hørelse frem for sit syn.

Det er vigtigt for nye lyttere, men mere erfarne lyttere kan også have gavn af, at det bliver gjort ekstra interessant at lytte. Fang dit barns auditive opmærksomhed ved at bruge fraser som: ’hov for søren….’, ’nej, ved du hvad…’ Dette vækker barnets nysgerrighed for, hvad du nu vil sige.

Involvér barnet i lytteprocessen ved at spørge: ‘Hvad hørte du?’

Barnets auditive opmærksomhed støttes, når du opmuntrer barnet til aktivt at fokusere på lyd.

Ved at spørge ’Hvad hørte du?’ gør du løbende dit barn ansvarligt for, at opfatte de ting, som han eller hun hører. Du viser også dit barn, at han eller hun kan stole på, det de hører.

Tal med dit barn om, hvad man kan gøre, hvis man ikke har hørt hvad der blev sagt. Som en ekstra bonus giver spørgsmålet, ’hvad hørte du?’ dig mulighed for at finde ud af, hvad dit barn egentlig hører, og om der er et mønster i, hvad dit barn måske ikke hører.

Sæt ord på alt, hvad I ser og oplever sammen

Barnets ordforråd udvides, når du mundtligt kobler navne og begreber på ting, hændelser og handlinger.

Det gælder om at tale til og med dit barn, så dit barn hører mange ord og gentagelser under gode lytteforhold – for at udvide sit ordforråd og sprog.

Hverdagseksempel for dig og dit barn: øv dig i at tænke højt fx ’jeg glemte da mine nøgler på køkkenbordet, dem må vi tilbage efter’ og når I så har hentet nøglerne, ’nu kan vi låse hoveddøren, og komme af sted’.

Fremhæv bestemte ord i en sætning eller dele af ord ved at gentage, forlænge eller gøre en bestemt del kraftigere

Teknikken kan bruges til at lære dit barn at skelne mellem sproglyde – få fokus på endelser, bindeord og forholdsord eller på ord, der er vigtige for forståelsen.

Hverdagseksempel for dit helt lille barn: gentag dit barns pludren fx hvis dit barn siger ’ah-ah-aaah’ så svarer du ’ah-ah-aaah’ men tilføjer et ’uuuuuuh’ på en nedadgående tone. Gentag dette igen og igen, og vær opmærksom på, om dit barn tilføjer eller forsøger at tilføje den ekstra lyd.

Hverdagseksempel for dig og dit større barn: øv det at sammensætte to eller flere ord ved at highlighte sammensætningen. Hvis dit barn fx siger ‘mad’ så tilføj og highlight ’meeere mad’, så der hele tiden bliver føjet nye ord til dit barns ordforråd og sat fokus på sammensætning af ord.

Hverdagseksempel for dig og dit store barn: sæt fokus på små bindeord og endelser ved at highlighte dem. Eksempler på bindeord: sparke bolden hen til mor eller ræk den til mig. Eksempler på endelser: Fars taske, bilerne kører, hestene vrinsker – der kan være en tendens til, at børn med høretab udelader dem på grund af færre overhøringer.

Vær opmærksom på afstanden mellem dig og dit barn

Det er vigtigt at sidde tæt på dit barn, når I taler sammen. I situationer, hvor I kommunikerer over længere afstand, så vær opmærksom på, at ved mere end 5 meter mellem lydkilde og dit barn, kan det være vanskeligt for dit barn at høre. Når dit barn er for langt væk fra den, der taler, sker der mindre overhøring – så sørg for en passende afstand.

Skab gode lytteforhold ved at minimere baggrundsstøj og snak kun én person ad gangen

Når unødig støj fjernes, bliver det auditive signal tydeligere og dermed lettere for dit barn at opfange og forstå.

Det auditive input som dit barn skal håndtere, er ikke af samme kvalitet, som det et normalt øre opfanger. Det kræver derfor en ekstra indsats for dit barn at høre og lytte, og netop derfor er det vigtigt, at skabe de mest gunstige lytteforhold.

 

Redaktør