Bakteriel lungebetændelse

Lungebetændelse skyldes enten en virus eller en bakterie.

Hvad er lungebetændelse?

Lungebetændelse skyldes enten en virus eller en bakterie.    

Hvilke symptomer kan du se hos dit barn?

Typiske tegn er hoste, vejrtrækningsbesvær og høj feber. Dit barn kan have nedsat appetit og kan have opkastninger i forbindelse med hoste. Hos spæd-børn ses ikke altid feber, ej heller hoste, men i stedet uro, bleghed, blålige læber og hurtig vejrtrækning.

Vejrtrækningsbesværet dækker over hurtig vejrtrækning, stødende udånding og indånding. Desuden kan der være indtrækninger i huden, mellem ribbenene ved indånding. Der kan også ses vibrerende næsefløje. Dit barn kan have svært ved at beskrive deres symptomer, og kan i stedet virke stille eller klage over mave-smerter.

Hvordan behandles lungebetændelse?

Hvis du er bekymret for om dit barn har lungebetændelse, skal barnet tilses af en læge.

Lægen lytter på lungerne og der vil evt. blive taget røntgen af lungerne eller en prøve fra slim i luftvejene, til undersøgelse for bakterier eller virus. 
Lungebetændelsen behandles med antibiotika enten som mixtur, tablet eller som en behandling, hvor antibiotika gives direkte i blodåren (intravenøs behandling). Nogle gange er det nødvendigt at skifte antibiotika efter et par dage, så dit barn behandles ud fra svaret på slimprøven.

Udover den medicinske behandling er det vigtigt at dit barn får rigeligt at drikke. Hvis barnet ammes skal det oftere lægges til brystet. Hvis dit barn er tæt i næsen pga. forkølelse, kan det hjælpe at dryppe 0,2 - 0,3 ml. saltvand i hvert næsebor, specielt lige før amning.

Det er desuden vigtigt at dit barn hoster og således får renset luftvejene for slim. Du kan kilde det lille barn, da latter fremprovokerer hoste. Større børn må meget gerne lege og bevæge sig, for derved at stimulere til hoste. Barnets hoste kan i starten være tæt og hård men vil over nogle dage blive mere løs. Det er en god idé at hæve hovedgærdet med et par bøger under benene på barnets seng, så barnet lettere kan trække vejret.

Du kan med fordel give dit barn paracetamol for hostesmerter og brystsmerter. Desuden kan paracetamol give dit barn mere overskud til f.eks. at drikke bedre. Den paracetamoldosis som ordineres i børneafdelingen, vil ofte være lidt højere end anbefalingerne på apoteket.

Du kan opleve at dit barn vil være træt og have nedsat appetit under behandlingen, men du vil se en bedring indenfor de første 2 døgn. Den intra-venøse behandling gives som oftest 2-3 dage, hvorefter mixtur eller tabletter til i alt 7-10 dage. Det er vigtigt at dit barn får den fulde antibiotikakur for at blive helt rask.

Nogle børn vil  have gavn af at blive behandlet  med Ventoline-inhalationer for at løsne slim og give bedre passage i luftvejene.

Hvornår kan mit barn igen komme i skole eller daginstitution?

Når dit barn ikke mere har feber, og desuden har lyst til at lege med andre børn, må dit barn meget gerne komme i daginstitution eller i skole. Lungebetændelse forårsaget af bakterier smitter som oftest ikke, hvorimod lungebetændelse med virus smitter ligesom en forkølelse.

Redaktør