Azathioprin Mercaptopurin

Azathioprin/Mercaptopurin er et præparat som anvendes til behandling af Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn (eller autoimmune leversygdomme).

Hvad er Azathioprin/Mercaptopurin?

Azathioprin/Mercaptopurin er et præparat som anvendes til behandling af Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn (eller autoimmune leversygdomme). Azathioprin/Mercaptopurin virker på cellekerneniveau, og har størst virkning på celler med kort levetid. Det er celler som medvirker til betændelsesreaktionen der hæmmes.

Hvem har gavn af Azathioprin/Mercaptopurin?

Personer med kroniske autoimmune lever- eller tarmsygdommene, Colitis Ulcerosa og Morbus Crohn.

Før behandlingsstart

Forud for behandlingen skal du have taget blodprøver og tjekket dine levertal.

 Sådan skal du tage Azathioprin/Mercaptopurin

I de fleste tilfælde vil du skulle starte med Azathioprin/Mercaptopurin samtidig med, at du får højdosis Prednisolon. Dette skyldes, at Azathioprin/Mercaptopurin først virker efter 2-3 måneder. Efter opstart med Azathiprin vil du løbende reducere dosis af Prednisolon. Azathioprin/Mercaptopurin gives som tabletter, og skal indtages hele 1 time før eller 2-3 timer efter et måltid med et stort glas vand. Det anbefales derfor, at du tager tabletterne inden sengetid. Doseringen er afhængig af din vægt. Har du vægtændring på +/- 5 kg, bør du kontakte ambulatoriet mht. dosisjustering. Glemmer du en dosis, skal du ikke tage dobbeltdosis dagen efter – du skal blot følge din normale dosering.

Hvis du har infektioner eller feber, er det vigtigt, at du holde pause med din Azathioprin/Mercaptopurin, og kontakte ambulatoriet. Du skal minimum holde pause i 5 dage.

Graviditet og amning

Hvis du ønsker at blive gravid, men du er i behandling med Azathioprin/Mercaptopurin anbefales det, at du informerer din kontaktlæge i ambulatoriet.

Bivirkninger

Azathioprin/Mercaptopurin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle oplever at få bivirkninger. Læs venligst indlægssedlen for en detaljeret oversigt over de kendte bivirkninger.

  •  Overfølsomhed

Overfølsomhed overfor Azathioprin/Mercaptopurin viser sig som et rødt udsæt, ofte i ansigt og på overkrop. Dette ses typisk 1-3 døgn efter opstart af behandlingen. Hvis du får udslæt, skal du kontakte din kontaktsygeplejerske hurtigst mulig og stoppe behandlingen med Azathioprin/Mercaptopurin.

  •  Kvalme, opkast og nedsat appetit

Ses typisk de første dage efter opstart af behandlingen med Azathioprin/Mercaptopurin, og aftager er som oftest forbigående.

  • Blodprocent og infektioner

Azathioprin/Mercaptopurin kan hæmme dannelsen af røde- og hvide blodlegemer, som sørger for en normal blodprocent, bekæmpe infektioner eller få dit blod til at størkne som normalt. Hvis du oplever at blive træt, svimmel, forpustet eller får hovedpine over nogle uger efter opstart med Azathioprin/Mercaptopurin skal du have taget blodprøver.

Hvis du derimod oplever høj feber (over 38 °C), kulderystelser og influenzasymptomer efter opstart af Azathioprin/Mercaptopurin, skal du kontakte ambulatoriet eller 1813, og på hospitalet for at få taget blodprøver.

Dette er også gældende, hvis du oplever blod i urinen, næseblod eller tendens til let at få blå mærker efter opstart med Azathioprin/Mercaptopurin.

Det er vigtigt, at du fremadrettet altid er opmærksom på at få taget blodprøver, hvis du har feber, blod i urinen eller får næseblod. Dette kan gøres ved at kontakte din kontaktsygeplejerske i ambulatoriet.

  • Huden

Når du er i behandling med Azathioprin/Mercaptopurin, kan huden blive mere lysfølsom. Det er derfor vigtigt at beskytte sig selv mod sollys med en høj solfaktor. Hvis du oplever bivirkninger af behandling med Azathioprin/Mercaptopurin bedes du informere din kontaktlæge eller -sygeplejerske i ambulatoriet.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt, at du informerer din kontaktlæge i ambulatoriet, hvis du tager anden medicin.

Kontrol og vurdering af effekt

Effekten af behandlingen med Azathioprin/Mercaptopurin vil blive monitoreret ved det førstkommende ambulante besøg og vil løbende blive evalueret af din kontaktlæge. Du vil, i din e-boks, modtage en tid til kontrol i Gastromedicinsk Ambulatorium.

Du skal have taget blodprøver uge 0, 2, 4, 6 og 8 og herefter hver tredje måned.

Vederlagsfri udlevering

Du vil få udleveret Azathioprin eller Mercaptopurin fra Gastromedicinsk Ambulatorium. For at aftale afhentning af medicinen bedes du ringe til Gastromedicinsk Ambulatorium på telefon 48 29 23 70. Telefontiden er mandag-torsdag kl. 9.00-14.00 og fredag kl. 09.00-11.00. Du bedes ringe i god tid, minimum 3 dage forinden, så vi kan sørge for, at vi har nok medicin på lager til udlevering.

Redaktør