Anlæggelse af peritoneal-dialysekateter

Ved anlæggelse af peritoneal-dialysekateter, er der er en række procedurer og forholdsregler, som patienter skal forholde sig til. Her kan du læse en udførlig beskrivelse af, hvad et peritoneal-dialysekateter er og hvad der kommer til at ske før og efter operationen.

Denne information henvender sig til dig, der skal have anlagt et peritoneal-dialysekateter, også kaldet et P-rør. I det følgende finder du information om, hvordan anlæggelsen af kateteret foregår, samt hvad du skal være opmærksom på.

Hvad er et peritoneal-dialysekateter?

Et peritoneal-dialysekateter er en silikoneslange, der gennem huden bliver lagt i bughulen, og som bruges til dialyse.

Kateteret anlægges under navlen og har udgang enten til højre eller venstre for navlen.

Forberedelse før anlæggelsen

 • Før du kan få anlagt kateteret, skal du give dit samtykke til indgrebet.
 • Hvis du tager blodfortyndende medicin, skal en læge vurdere, om du evt. skal holde pause fra medicinen. Lægen vil også vurdere, om der skal tages blodprøver.
 • Hvis du har hårvækst på maven, skal det fjernes.
 • Kateterets udgang på maven markeres med en vandfast tusch i samråd med dig.
 • Du vil blive bedt om at tage afføringsmiddel i dagene op til indgrebet. Det er for at sikre, at der ikke er afføring i tarmene, så kateteret kan blive anlagt korrekt. Du får udleveret præparatet i din afdeling.

2 dage før anlæggelsen af kateteret:

Om aftenen indtages 2 stk. Perilax.

Dagen før anlæggelsen:

Om formiddagen indtages 2 stk Perilax Om aftenen indtages 2 stk. Perilax.

På anlæggelsesdagen

 • Vi opfordrer dig til at tage et bad og være særlig omhyggelig med at rengøre navlen.
 • Du skal være fastende, hvis anlæggelsen af peritoneal-dialysekateteret foregår i fuld bedøvelse. Hvis anlæggelsen foregår i lokalbedøvelse, behøver du ikke at være fastende.
 • Du skal møde i ambulatoriet, hvor du får en seng og får udleveret hospitalstøj.
 • Du får smertestillende og beroligende medicin ca. en time inden, du køres til røntgenafdelingen, hvor kateteret anlægges.
 • Det er vigtigt, at du lader vandet umiddelbart før anlæggelsen, da en fyldt blære kan vanskeliggøre indgrebet.

Selve anlæggelsesdagen

En læge og en sygeplejerske fra ambulatoriet vil stå for anlæggelsen af kateteret.

Du bliver lokalbedøvet og er vågen under anlæggelsen af kateteret. Det varer ca. en time.

I forbindelse med anlæggelsen er der en minimal risiko for komplikationer. Der kan opstå blødning og infektion i huden eller bughulen.

I sjældne tilfælde kan der gå hul på tarmen.

Det opdages som regel ved indgrebet og behandles med antibiotika. Det kan dog medføre et behov for anlæggelse af stomi.

Efter anlæggelsen

Når du har fået anlagt kateteret, bliver du observeret i ambulatoriet, og du får tilbudt mad og drikke.

Du kan forvente, at du kan tage hjem cirka kl. 15.30. Du får tilbudt transport hjem, hvis du ikke har pårørende til at køre dig. Du må ikke selv køre på grund af den beroligende medicin.

Der skal være en hos dig i det første døgn. Hvis du ikke har mulighed for dette, anbefaler vi, at du overnatter på vores sengeafdeling.

Hvis du får smerter i maven efter indgrebet, kan de afhjælpes med Panodil (Maks 1g fire gange daglig)

Du må ikke gå i bad de første 14 dage efter kateteret er anlagt.

Kontrol af kateteret

Du skal møde til kontrol i ambulatoriet flere gange efter anlæggelsen:

 • 2 gange om ugen til forbindingsskift i de første 14 dage.
 • 14 dage efter anlæggelsen, hvor du lærer, hvordan du skal forholde dig, når du går i bad, og hvordan du skifter forbindingen.
 • 4 - 6 uger efter anlæggelsen, hvor kateteret er groet fast og dermed er klar til dialyse.

Det er vigtigt, at du har lind afføring dagligt. Ellers risikerer du, at kateteret flytter sig og ikke kan benyttes. Som regel vil det være nødvendigt at tage afføringsmiddel dagligt. I ambulatoriet kan vi rådgive dig om valg af afføringsmiddel.

Forholdsregler

Kontakt ambulatoriet eller sengeafdelingen, hvis:

 • der opstår blødning eller gennemsivning fra såret.
 • du har feber eller er utilpas.
 • du får stærke og vedvarende mavesmerter.
 • forbindingen bliver våd eller går løs.

Du må ikke selv skrifte forbindingen de første 14 dage.

Redaktør