Anlæggelse af AV-fistel

Her på siden kan man læse hvad en AV-fistel er og hvad der skal ske før og efter den mindre operationen. Det er vigtigt at nærlæse hvilke forholdsregler man skal være opmærksom på før og efter operationen – og hvilke gener operationen kan medføre.

Her finder du information om, hvordan anlæggelsen af en AV-fistel foregår. Du vil modtage yderligere oplysninger om selve operationen, når du møder på Karkirurgisk Afdeling på Gentofte Hospital.

For at sikre en god og stabil adgang til blodbanen, henviser vi dig til operativ anlæggelse af AV-fistel på Karkirurgisk.

Afdeling på Gentofte Hospital. Inden du henvises til Gentofte Hospital, vil lægen informere dig om indgrebet, og du skal give dit samtykke til at få anlagt en AV-fistel.

Hvad er en AV-fistel?

En AV-fistel er en forbindelse mellem to blodårer (Arterie og Vene). Den laves ved en mindre operation, hvor man syr en pulsåre og en vene sammen på underarmen eller overarmen. I sjældne tilfælde kan fistlen anlægges på benet.

På grund af sammensyningen med arterien, vil blodet løbe i venen med et større tryk. Det vil udvikle venen til et stærkere og tykkere blodkar, som kan tåle at blive stukket i flere gange om ugen, når du skal have dialyse.

Karkirurgisk vurdering

 • Du får et brev med indkaldelse til forundersøgelse på Gentofte Hospital. Ved forundersøgelsen får du skrevet en kort journal, bliver lyttet på hjerte og lunger og får målt blodtryk.
 • Din medicin bliver gennemgået. Medbring din medicinliste.
 • En speciallæge i karkirurgi undersøger din arm og ved en ultralyds-scanning vurderes det, hvor en AV-fistel kan placeres.

Før operationen

Man tilstræber at fastlægge operationsdatoen i forbindelse med forundersøgelsen.

 • Du får besked om at holde pause med evt. blodfortyndende medicin op til operationen.
 • Dagen før operationen skal du møde til indlæggelse på Karkirurgisk Afdeling på Gentofte Hospital. Din journal bliver gennemgået, du får taget blodprøver og taler med narkoselægen.
 • Du skal medbringe din vanlige medicin til 2 dage.

Operationsdagen

 • Du skal være fastende fra midnat.
 • Du får målt puls, blodtryk og temperatur.
 • Du må ikke have neglelak, make-up eller smykker på.
 • Du har mulighed for at få afslappende medicin inden operationen.
 • Du har aftalt med narkoselægen, om du skal tage din vanlige morgenmedicin med en mundfuld vand.
 • Den arm, du skal opereres i, bedøves med et stik under kravebenet. Det er nerverne i armen, som bedøves, hvilket gør armen helt slap og følelsesløs. Dette fortager sig, når bedøvelsen forsvinder. I sjældne tilfælde bruges fuld bedøvelse.
 • Operationen varer cirka 1 time, og arret er ca. 4 - 5 cm. langt.

Efter operationen

 • Da din arm har været bedøvet, skal du bruge en armslynge indtil følesansen og bevægeligheden i din arm igen er normal. Slyngen udleveres af personalet.
 • Du kan udskrives efter nogle timers observation.
 • Plasteret skal blive på et døgn for at beskytte sammensyningen og beskytte imod infektion.
 • Plasteret skiftes herefter ved behov og skal holdes rent og tørt. Bliver det vådt skal det skiftes.
 • Af hensyn til risiko for infektion, må du ikke tage karbad eller gå i svømmehal, før trådene er fjernet.

3 uger efter anlæggelsen får du en tid på Gentofte Hospital til kontrol af AV-fistlens funktion og til fjernelse af trådene.

AV-fistlen skal have tid til at udvikle sig og blive tykkere - der går ca. 6 - 8 uger, før den kan bruges til dialyse.

Det er vigtigt at kontrollere AV-fistlens funktion. Der opstår en vibration i kar-væggen, når blodet løber direkte fra arterien til venen. Det vil føles som en snurrende fornemmelse, når du føler på fistlen (også kaldet ”svir”). Man kan i et stetoskop høre det som en susen. Dette er tegn på en velfungerende AV-fistel.

Gener

Din hånd og arm kan hæve. Det er derfor vigtigt, at du flere gange dagligt knytter hånden. På den måde pumpes blodet bedre rundt, og det mindsker hævelsen.

Følelsesløshed, føleforstyrrelser og lettere smerter kan forekomme i området omkring operationssåret. Du kan også opleve nedsat følesans og kuldefornemmelse i en eller flere fingre.

I langt de fleste tilfælde ophører disse gener i takt med, at såret heler, og AV-fistlen udvikler sig.

Ved smerter kan smertestillende håndkøbsmedicin, f.eks. Panodil, anvendes (maks. 1 g 4 gange dagligt).

Det er vigtigt, at du morgen og aften kontrollerer din fistel ved at mærke den snurrende fornemmelse.

Forholdsregler

Du skal huske, at fistelarmen:

 • ikke må overbelastes med hårdt fysisk arbejde.
 • skal skånes de første dage efter opera tionen. Herefter kan du bruge armen som før. Dog skal du generelt undgå tunge løft. De første 2 uger efter operationen må du bære maks 2 kg.
 • ikke må belastes med tunge tasker over skulder eller arm.
 • aldrig må bruges til blodprøvetagning og blodtryksmåling.
 • skal skånes for ure, smykker og tøj, der strammer og forhindrer frit blodomløb.

Du skal altid kontakte os ved:

 • infektion, som viser sig ved rødme, hævelse, ømhed, varmefornemmelse eller evt. feber.
 • blødning fra operationssåret, som ikke umiddelbart kan stoppes ved at holde noget rent materiale over såret og trykke på det.
 • nedsat eller manglende snurrende fornemmelse i fistlen.
Redaktør