Analfistelsygdom operation

En analfistel er en tunnel fra en indre åbning i endetarmskanalen til en anden åbning enten indvendigt i endetarmskanalen/tarmen eller udvendigt i huden.Alle fisteloperationer foregår i dagkirurgisk regi, så man opereres og kommer hjem på samme dag.

Hvad er en analfistel?

En analfistel er en tunnel fra en indre åbning i endetarmskanalen til en anden åbning enten indvendigt i endetarmskanalen/tarmen eller udvendigt i huden.

Analfistler opdeles i simple og komplekse.
Simple analfistler kan, for det meste, fjernes ved gennemskæring af fistlen (Lay open) med lille risiko for inkontinens (oftest nedsat eller mistet evne til at holde på luft samt siven fra endetarmen).

Komplekse analfistler er alle fistler, hvor gennemskæring af fistlen medfører større risiko for inkontinens.
Komplekse analfistler skal aflastes med seton (se senere), for at mindske risiko for byldedannelse, og kan efterfølgende, henvises til højt specialiseret center med henblik på lukningsforsøg.

Hvordan planlægges operation for analfistel?

Hos de fleste patienter vil man have aftalt hvilken operation, der skal laves i ambulatoriet hvor man bliver undersøgt. I nogle få tilfælde kan det være nødvendigt at lave en undersøgelse i bedøvelse, for at være sikker på om fistlen er enten simpel eller kompleks. I så fald aftaler kirurgen og patienten sammen, hvor meget man skal fortsætte med under bedøvelsen.

Hvordan foregår operationen?

Alle fisteloperationer foregår i dagkirurgisk regi, så man opereres og kommer hjem på samme dag.

Almindeligvis er længere sygemelding ikke nødvendig, men de fleste har godt af en enkelt dag hjemme efter operationen.

Man kan enten komme i fuld bedøvelse, eller blive rygmarvsbedøvet. Dette aftales med narkoselægen inden operationen.

På operationsdagen vil man få et klyx (lille lavement), der tømmer den nederste del af endetarmen.

Efter operationen kan smerter almindeligvis håndteres med almindelig håndkøbs smertestillende medicin. Lægen vil vurdere om der skal udleveres stærkere smertestillende til de første par dage.

Lay open. Gennemskæring af fistelgangen.

Ved gennemskæring af fistelgangen vil man skære hud og eventuel muskel over for at blotlægge fistelgangen og lade den hele op inde fra og ud.  Hvis såret bliver meget bredt kan kirurgen vælge at sy såret lidt mindre. Dette gøres med selvopløselig tråd. Til slut lægges lokal bedøvelse ved operationssåret.

Det er den mest effektive behandling af analfistler og 9 ud af 10 patienter vil blive helbredt for deres fistel med denne operation.

Risikoen er utæthed for luft, siven med væske fra endetarmen og i værste tilfælde utæthed for flydende eller fast afføring. Operationen tilbydes derfor kun patienter med simple fistler uden større involvering af lukkemusklen.

Øvrige risici er blødning, manglende evne til at finde fistelgangen (der kan være meget smal) hvorfor operationen ikke kan gennemføres, og at fistlen kommer igen.

Seton-anlæggelse.

Ved seton-aflastning lægges en drænerende snor i fistelgangen for at undgå byldedannelse og som mellem-stadie inden henvisning til lukningsforsøg på højt specialiseret center.
Seton kan bruges som eneste behandling til komplekse fistler, hvor kirurgi vil medføre uacceptabel risiko for inkontinens eller hvor patienten ikke ønsker yderligere kirurgi. Fistler heler ikke spontant ved fjernelse af setonen.

Lukningsforsøg.

Tilbydes ikke på Nordsjællands Hospital. Patienter med komplekse fistler, der er egnede til lukningsforsøg, kan henvises til Bispebjerg eller Herlev hospital med henblik på lukningsforsøg, der ikke omfatter gennemskæring af lukkemusklen, og derfor ikke risikerer inkontinens.

Henvisning sker altid efter aftale med patienten.

Redaktør