Afslutning af graviditeten efter 16. uge med dødt foster

Information om forløbet, når en graviditet afsluttes efter 16. uge. Henvisning til støtte og vejledning.

Kort om forløbet

Denne information er til dig/jer, hvor graviditeten skal afsluttes efter 16. uge på grund af dødt foster.
Graviditeten afbrydes ved hjælp af medicin, der gives over flere dage.

Dag 1 - På hospitalet

Efter aftale møder du på Fødegangen G0232. Vi gennemgår forløbet med dig og din eventuelle partner eller pårørende. I kan stille spørgsmål, og vi taler med dig om eventuelle blodprøver.
Herefter får du den første medicin. Medicinen Mifegyne tages som tablet og er et antihormon, der blokerer det graviditetsbevarende hormon i moderkagen.
De fleste får ikke bivirkninger af medicinen, men enkelte kan få kvalme, blødning eller smerter.
Når du har fået medicinen, tager du hjem. Hvis du får smerter, kraftig blødning eller har spørgsmål, skal du kontakte afdelingsjordemoderen på telefonnummer 48 29 62 51 (hele døgnet). 

Dag 2 - Hjemme

På dag 2 er du hjemme. Du skal fortsat kontakte afdelingsjordemoderen ved smerter eller kraftig blødning.

Dag 3 – På hospitalet

Du møder til indlæggelse på fødegangen. Du er velkommen til at tage en pårørende med.
En jordemoder giver dig abortfremkaldende piller (Cytotec). Pillerne lægges op i skeden. Når medicinen begynder at virke, vil du få blødning og eventuelt smerter. Smerterne kan føles som en menstruation eller veer. Der er rig mulighed for at få lindret dine smerter, hvis du har behov for det.

Vi gentager oplægningen af piller hver 3. time, indtil du har aborteret/født, eller i alt fem gange i døgnet. De fleste aborterer/føder i løbet af det første døgn. Hvis ikke du har aborteret/født i løbet af det første døgn, bliver du i afdelingen, og behandlingen gentages næste dag.

Du må spise og drikke undervejs i forløbet.

Selve aborten/fødslen

Medicinen, du får, giver sammentrækninger i livmoderen, så fosteret og moderkagen skubbes ud. I de tilfælde (5-10 %), hvor moderkagen ikke kommer ud af sig selv, kan det være nødvendigt at fjerne moderkagen ved en operation (udskrabning).

Fosteret/barnet bliver efterfølgende lagt i en lille kiste på fødegangen og kan blive i afdelingen, så længe, du/I har behov for det. Vi hjælper gerne med at tage billeder.

Vi observerer dig

De første timer efter aborten/fødslen holder vi øje med, hvordan du har det, og om du får feber eller bløder for kraftigt. Ved kraftig blødning kan det i sjældne tilfælde være nødvendigt at fjerne eventuelle rester fra moderkagen ved en operation.
Hvis alt er normalt, kan du tage hjem efter et par timer.

Hvis du har blodtype rhesus negativ

Hvis din blodtype er rhesus negativ, får du en indsprøjtning med anti-D for at undgå, at du danner rhesusantistoffer. Rhesusantistoffer kan have betydning ved en kommende graviditet.

Forhindring af mælkeproduktion

Vi tilbyder dig medicinen Dostinex for at forhindre mælkeproduktion.

Obduktion

Vi vil sammen med dig/jer tage stilling til, om der skal foretages en obduktion eller kromosomanalyse af fosteret/barnet. I får svar på undersøgelserne ved en samtale efter 8-12 uger. I nogle tilfælde finder vi ikke årsagen til, at fosteret er gået til.
I kan finde mere information om obduktion i patientinformationen ’Obduktion af fostre og nyfødte’.

Pleje og hygiejne efter fødslen

Blødning

Det er normalt at bløde fra skeden svarende til en kraftig menstruation eller lidt mere. Blødningen aftager gradvist i løbet af den første uge. Derefter vil du have blodigt eller brunligt udflåd frem til din næste menstruation, som oftest kommer efter 4-6 uger.

Vær opmærksom på betændelse

Du bør undgå at bruge tamponer og menstruationskop samt at bade i svømmehal, badekar eller i havet, så længe du bløder eller har blodigt udflåd. I bør desuden bruge kondom ved samleje, indtil blødningen er stoppet.

Kontakt din egen læge eller Akuttelefonen 1813, hvis:

  • blødningen tiltager eller bliver meget klumpet
  • du får kraftige smerter
  • du får feber.

Praktiske forhold

Sygemelding

Hvis du har brug for en sygemelding, kan du få den gennem din egen læge.

Hvis barnet fødes efter 22. graviditetsuge, har man som forælder ret til sorgorlov med barselsdagpenge. I skal selv give jeres arbejdsgiver besked.

Begravelse eller nedgravning

Du/I kan få fosteret udleveret og nedgravet på en valgfri kirkegård. I kan få hjælp hos en bedemand. Alternativt kan hospitalet sørge for kremering og nedgravning på de ukendtes grav på Skansekirkegården i Hillerød.

Børn født efter 22. graviditetsuge skal have en bisættelse eller begravelse. En bedemand kan hjælpe med dette, eller I kan vælge selv at sørge for det praktiske.

Kvartermesteren på Hillerød Hospital beholder fosteret/barnet i 5 dage, hvilket betyder, at det er muligt at ændre beslutning om begravelse i dette tidsrum. Kvartermesteren kan kontaktes på telefon 4928 5920.

Opfølgende samtale på hospitalet

Vi tilbyder en opfølgende samtale 8-12 uger efter fødslen. Til samtalen får I svar på eventuelle prøver, og I har mulighed for at tale om en eventuelt kommende graviditet.

Sorg og støtte

Psykolog

Mange får brug for at tale med en psykolog efterfølgende. I kan få en henvisning hos jeres egen læge, så noget af udgiften dækkes. Hvis I har en privat sundhedsforsikring, kan den eventuelt også dække udgifter til psykologhjælp.

Forældre & Sorg - Landsforeningen Spædbarnsdød

Foreningen er for alle, der har mistet et barn, og tilbyder gratis rådgivning, terapeutiske samtaler og støtte til forældre og pårørende.
Hvis I ønsker hjælp til at kontakte foreningen, kan vi henvise jer. Foreningen kontakter jer derefter oftest inden for et par dage. I kan også selv kontakte foreningen. Læs mere på www.spaedbarnsdoed.dk

Sorggruppe

På Nordsjællands Hospital har vi en sorggruppe, hvor I kan tale med andre, der har mistet et barn. Gruppen mødes hver 14. dag og deler tanker og følelser. Erfaring viser, at sorgen gøres mere tålelig, når den deles med andre.
Hvis I ønsker det, kan vi henvise jer dertil.

Redaktør