Afslutning af graviditet med levende foster efter 12. uge

Her kan du læse om det forløb du kan forvente ved abort efter 12. uge

I det følgende vil vi beskrive det forløb, du kan forvente i forbindelse med abort.

 

Ambulant

Du møder i vores ambulatorium og får foretaget en kort helbredsgennemgang. Du vil her også få en gennemgang af det forventede forløb. 

Hvis vi ikke allerede kan se din blodtype i vores system, vil du få taget en blodprøve. 

Når samrådstilladelsen foreligger

Når samrådstilladelsen foreligger, vil du efter aftale møde i vores sengeafsnit G0121. Forløbet vil her blive gennemgået igen, hvis du har behov for det. Hvis du/I har særlige ønsker til forløbet, vil I her også kunne få mulighed for at give udtryk for dem.

I sengeafdelingen får du den første medicin, som er en tablet. Medicinen hedder Mifegyne og er et antihormon, som blokerer et af hormonerne i moderkagen. De fleste mærker ikke noget til denne medicin – enkelte kan opleve at pletbløde.

Begynder du at bløde kraftigt og få smerter, skal du kontakte afdelingen på telefon 4829 5965. 

Vi aftaler i samarbejde med dig/jer, hvornår selve aborten opstartes. Vi bestræber os på at den opstartes 12-48 timer efter den første tablet.

Indlæggelse 

Du møder til indlæggelse i afdelingen 12-48 timer efter du har indtaget Mifegyne-tabletten.

Vi anbefaler, at du spiser et solidt morgenmåltid hjemmefra, da du skal være fastende, indtil aborten er overstået. Du må under indlæggelsen drikke væsker uden mælk.

Du får anvist en enestue, og vi anbefaler at du har en pårørende med dig under indlæggelsen. Du vil ved modtagelse i afdelingen få målt dit blodtryk og blive tilbudt patienttøj. Hvis du hellere vil beholde dig eget tøj på under indlæggelsen, er dette også i orden.  

Herefter får du de abortfremkaldende tabletter. Den første dosis er oftest 4 tabletter (Cytotec) som bliver lagt op i skeden. Dette kan du selv gøre eller du kan få hjælp til det af en sygeplejerske. 

Efterfølgende skal du ligge i sengen i 1 time, således at tabletterne kan blive optaget gennem slimhinden i skeden.  Derefter vil du hver 3. time få yderligere to tabletter Cytotec. Dette kan gentages op til 5 gange i det første døgn eller indtil du har aborteret. Tabletterne vil før eller senere fremkalde blødning, samt smerter. Smerterne vil være menstruationsagtige eller ve-lignende, og du vil få smertestillende efter behov.  Det kan ikke siges på forhånd, hvor hurtigt det forventes at du aborterer, men for de fleste vil det ske indenfor det første døgn. 

Smertestillende 

Der er mange muligheder for at få smertestillende behandling. Det kan være i form af tabletter, stikpiller eller indsprøjtninger. Du vil i samråd med den sygeplejerske, der passer dig, finde frem til den bedste smertedækning for netop dig.

Som standard anvendes tabletter (Kodipar (Paracetamol og Kodein) og Ibumetin) samt varmepude. 

Selve aborten 

Medicinen skaber sammentrækninger i livmoderen, så den selv skubber fosteret og efterfølgende moderkagen ud i skeden. I få tilfælde (5-10 %) vil det være nødvendigt at fjerne moderkagen under fuld bedøvelse, som ved en udskrabning.

Når aborten er nært forestående, oplever de fleste en følelse af at skulle have afføring. På sengestuen vil der derfor stå en bækkenstol. Den skal benyttes ved alle toiletbesøg indtil aborten er gennemført.

Hvis du ikke har aborteret i løbet af det første døgn, gentages behandlingen med Cytotec dagen efter. 

Blodtype 

Kvinder med Rhesus-negativ blodtype vil efter aborten få en indsprøjtning i balden, der hindrer dannelse af antistoffer i en kommende graviditet. 

Efter aborten 

Når aborten er gennemført, skal du blive i afdelingen i en kort observationsperiode, ca. 1-2 timer. Her vil vi holde øje med din blødning. Hvis din blødning ikke er for kraftig, vil du igen kunne få noget at spise og drikke. Herefter kan du gå hjem, når du føler dig klar til det.

Fosteret 

Det lille foster vil blive på afdelingen, så længe du har behov for det. Erfaringer viser, at det kan være en god idé at tage fotografier af fosteret. Hvis du ikke selv ønsker at gøre dette, kan du få sygeplejersken til at tage et billede og gemme det i din journal. Således vil det altid være tilgængeligt, hvis du på et senere tidspunkt skulle skifte mening. 

Kromosomundersøgelse/obduktion

Når aborten er gennemført på grund af sygdom eller misdannelser, vil man i nogle tilfælde anbefale at få lavet en kromosomundersøgelse eller en obduktion af fosteret. Dette sker kun efter forudgående tilladelse fra dig. Undersøgelsesresultaterne vil, udover en forklaring på det aktuelle forløb, kunne tjene til rådgivning i forbindelse med senere graviditet.

Kromosomundersøgelsen foretages på en seneprøve fra fosterets hæl. Undersøgelsesresultaterne vil foreligge ved en samtale, som du får tilbudt 8-12 uger efter udskrivelse. 

Begravelse/ nedgravning 

Et aborteret foster, mindre end 28 uger gammelt, kan blive kremeret og nedgravet på en kirkegård.

Ønsker du ikke selv at stå for nedgravningen, kan hospitalet arrangere det. I så fald vil fosteret blive kremeret og nedsat på de ukendtes grav på Skansekirkegården i Hillerød på et ukendt tidspunkt. 

Du kan også lade en bedemand sørge for det hele, eller selv arrangere nedgravningen.

For at opnå begravelseshjælp gennem sygesikringen i din/jeres hjemkommune, skal man fra afdelingen udstede en nedgravningsattest. 

Fosteret opbevares i kapellet på Hillerød Hospital (tlf.: 4928 4425) i 5 dage, hvilket betyder, at hvis man fortryder sit valg omkring nedgravning, kan det ændres i dette tidsrum. 

Udskrivelse 

De første dage vil der normalt være blødning svarende til en menstruation. Blødningen vil normalt aftage i styrke i løbet af de næste dage.  Du kan opleve at pletbløde helt frem til din næste menstruation, som kan forventes efter ca. 4-8 uger.

Så længe du bløder skal du, for at undgå underlivsbetændelse, afholde dig fra:

  • karbad 
  • svømmehal  
  • havbad
  • samleje uden kondom 

Skulle du få symptomer på underlivsbetændelse, såsom:

  • smerter 
  • feber og/eller ildelugtende udflåd 
  • eller hvis din blødning ikke aftager i styrke som forventet 

skal du kontakte afdelingen på telefon 4829 5965. 

 

Hvis du har brug for en sygemelding, kan du få den gennem din egen læge. 

Hvis du har brug for psykologhjælp efter aborten, kan du henvises til psykolog via din egen læge. Der ydes tilskud fra sygeforsikringen til dette.

Der er også mulighed for at tage kontakt til Landsforeningen Spædbarnsdød. De kan kontaktes på telefon 2113 3310.

Samtale 

Du vil få tilbud om en samtale 8-12 uger efter udskrivelsen. 

Ved samtalen vil der være mulighed for at tale forløbet igennem og undersøgelsesresultater fra eventuelle blodprøver, obduktion og kromosomundersøgelser vil blive gennemgået. Det vil være muligt få rådgivning i forhold til senere graviditet. 

 

Med Venlig hilsen 

 

Personalet på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling                                           

Hillerød Hospital 

 

 

 

Redaktør