Afslutning af graviditet efter 16. uge med levende foster

Information om forløbet og introduktion til vejledning og støtte.

Velkommen til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. 

I det følgende beskrives det forløb, du kan forvente.   Dag 1: Ambulant på afdeling G0232 - fødegangen. Efter aftale med afdelingsjordemoderen på fødegangen møder du i afdelingen og får målt dit blodtryk, bliver lyttet på hjerte og lunger, og vi gennemgår det forestående forløb med dig og din pårørende. Her kan I stille de spørgsmål, I måtte have. Der vil også blive taget stilling til, om du har fået taget evt. relevante blodprøver. Herefter vil du skulle tage den første medicin. Medicinen Mifegyne tages som tablet og er et antihormon, som blokerer det graviditetsbevarende hormon i moderkagen. De fleste mærker ikke noget til denne medicin, enkelte kan få blødning og smerter. Efter den første medicin skal aborten gennemføres, og du vil ikke kunne fortryde. Herefter tager du hjem. Hvis du skulle få smerter, kraftig blødning eller har spørgsmål, skal du kontakte afdelingsjordemoderen på telefon 4829 6251.

Dag 2: Hjemme

Dag 3: Indlæggelse på afdeling G0232 fødegangen: Du møder til indlæggelse på fødegangen og skal have en pårørende med dig. Herefter får du abortfremkaldende tabletter Cytotec. Disse gives vaginalt (i skeden) af en jordemoder. Når medicinen begynder at virke, vil du få blødning og eventuelt smerter. Smerterne kan være som en menstruation eller veer. Oplægningen af medicinen gentages hver 3. time, indtil du har aborteret eller i alt fem gange i døgnet. De fleste vil have aborteret i løbet af det første  døgn. Du må spise almindelig mad undervejs.

Hvis ikke du har aborteret første dag, forbliver du i afdelingen og næste dag gentages behandlingen.

Smertestillende medicin

Der er rig mulighed for at få den smertestillende behandling, du har behov for. Dette aftales undervejs med jordemoderen.

Selve aborten

Medicinen, du får, giver sammentrækninger i livmoderen, så fosteret skubbes ud. Dette gælder også for moderkagen. I de tilfælde, moderkagen ikke kommer af sig selv (5-10 %), kan det være nødvendigt under bedøvelse at fjerne moderkagen ved en udskrabning på operationsgangen.

Efter aborten

Du observeres i afdelingen nogle timer efter aborten. Vi holder øje med, om du er velbefindende, ikke får feber og ikke bløder for kraftigt. Ved blødning kan det  i sjældne tilfælde være nødvendigt at komme på operationsgangen, hvor man vil fjerne eventuelle rester fra moderkagen. Hvis aborten finder sted efter 16. graviditetsuge, giver vi dig tabletter (Dostinex), for at forhindre mælkeproduktion. 

Fosteret/barnet kan blive på afdelingen, så længe du har behov for det. I kan tage billeder, hvis I ønsker det, og personalet vil gerne hjælpe til.

Kromosomanalyse/obduktion

Når graviditeten afbrydes på grund af sygdom eller misdannelser, vil vi med din tilladelse få foretaget diverse undersøgelser, for at komme en forklaring nærmere. Kromosomundersøgelse og obduktion af foster og moderkage vil tilsammen give den bedste mulighed for at fastslå omfang og art af eventuelle misdannelser eller sygdom. Undersøgelsesresultaterne kan desuden hjælpe os til at kunne give dig den bedste rådgivning i forbindelse med en senere graviditet. Du vil få resultaterne i forbindelse med en lægesamtale, du får tilbudt ca. 2-3 mdr. efter udskrivelsen.

Blodtype

Hvis du har en rhesus-negativ blodtype, vil du få en indsprøjtning med Anti-D, der forhindrer, at du danner antistoffer mod dit barns blod i en eventuel ny graviditet.

Begravelse/nedgravning

Juridisk kaldes det et foster før 22. graviditetsuge og et barn efter 22. graviditetsuge. Når du har aborteret/født vil fosteret efterfølgende blive lagt i en lille kiste på fødegangen, eller du kan vælge selv at købe en kiste

Før 22. graviditetsuge

Er aborten før graviditetsuge 22+0, kan du få fosteret udleveret og nedgravet på en valgfri kirkegård. Du kan få hjælp til dette ved en bedemand. Alternativt kan hospitalet sørge for kremering og nedgravning på de ukendtes grav på Skansekirkegården i Hillerød. 

Efter 22. graviditetsuge

Børn født efter uge 22+0 skal have en begravelse. En bedemand kan hjælpe jer med dette, eller I kan vælge selv at sørge for det praktiske.

Kvartermesteren på Hillerød Hospital (tlf. 4928 5920) beholder fosteret/barnet i 5 dage, hvilket betyder, at det er muligt at ændre dit valg omkring begravelse i dette tidspunkt. 

Udskrivelsen

De første dage vil der normalt være blødning svarende til menstruation, som aftager i styrke i løbet af nogle dage, og herefter kan der fortsat være pletblødning. Tag den med ro i dagene efter. Har du brug for en sygemelding, kan du få den gennem din egen læge. Efter 22. graviditetsuge har du ret til barsel.

I perioden med blødning efter fødslen bør du undgå karbad, svømmehal, havbad og samleje uden kondom, da det øger risikoen for underlivsbetændelse. Ligeledes bør du ikke anvende tampon, indtil fødselsblødningen er ophørt. Får du symptomer på underlivsbetændelse, som f.eks. feber, tiltagende smerter og/eller øget blødning eller ildelugtende udflåd, skal du henvende dig til din egen læge eller kontakte 1813. Du kan forvente din næste menstruation efter ca. 4-6 uger.

Opfølgende samtale

Som nævnt vil du få tilbudt en lægesamtale 2-3 måneder efter udskrivelsen. Her vil der være lejlighed til at gennemgå forløbet, og du vil få resultaterne af eventuelle blodprøver, obduktion og kromosomanalyse. Derudover vil der være mulighed for at stille spørgsmål og, i den udstrækning det er muligt, at få rådgivning med hensyn til eventuel senere graviditet.

Har du brug for psykologhjælp efter aborten/ fødslen, kan din egen læge henvise dig til en psykolog. Der ydes tilskud fra Sygesikringen.

Sorggruppe

Hillerød hospital har i samarbejde med Landsforeningen for Spædbarnsdød etableret en sorggruppe for forældre, der mister et barn efter 12. graviditetsuge eller ved fødslen. Gruppen mødes hver 14. dag, og man har mulighed for at dele tanker og følelser med andre ligestillede. Erfaring viser, at sorgen gøres mere tålelig, når den deles med andre. Er du interesseret i at høre mere, kan du henvende dig til personalet.  

 

Redaktør