Afslutning af graviditet efter 16. uge med dødt foster

Information om forløbet, når en graviditet afsluttes efter 16. uge. Henvisning til støtte og vejledning.

Velkommen til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. 

I det følgende beskrives det forløb, du kan forvente.

Dag 1: Indlæggelse på afdeling G0232 - fødegangen. Du møder til indlæggelse på fødegangen og skal have en pårørende med dig. Herefter får du abortfremkaldende tabletter (Cytotec). Disse gives vaginalt (i skeden) af en jordemoder.

Når medicinen begynder at virke, vil du få blødning og eventuelt smerter. Smerterne kan være som en menstruation eller veer. Oplægningen af medicinen gentages hver 3. time, indtil du har aborteret eller i alt fem gange i døgnet. 
De fleste vil have aborteret i løbet af det første døgn. 
Du må spise almindelig mad undervejs.

Hvis ikke du har aborteret første dag, forbliver du i afdelingen, og næste dag gentages behandlingen.

Smertestillende medicin

Der er mulighed for at få den smertestillende behandling, du har behov for. Dette aftales undervejs med jordemoderen.

Selve aborten

Medicinen, du får, giver sammentrækninger i livmoderen, så fosteret skubbes ud. Dette gælder også for moderkagen. I de tilfælde, hvor moderkagen ikke kommer af sig selv (5-10 %), kan det være nødvendigt under bedøvelse at fjerne moderkagen på operationsgangen.

Efter aborten

Du observeres i afdelingen nogle timer efter aborten. Vi holder øje med, om du er velbefindende, ikke får feber og ikke bløder for kraftigt. Skulle det være tilfældet, kan det i sjældne tilfælde være nødvendigt at komme på operationsgangen, hvor man vil fjerne eventuelle rester fra moderkagen.

Hvis aborten finder sted efter 16. graviditetsuge, giver vi dig tabletter (Dostinex) for at forhindre mælkeproduktion. Fosteret/barnet kan blive på afdelingen, så længe du har behov for det. I kan tage billeder, hvis I ønsker det, og personalet vil gerne hjælpe til.

Kromosomanalyse/obduktion

Når graviditeten afbrydes fordi fosteret er dødt, savner man ofte en forklaring på forløbet. For at få dette vil vi med din tilladelse undersøge fosteret.
Kromosomundersøgelse og obduktion af foster og moderkage vil tilsammen give den bedste mulighed for at fastslå omfang og art af eventuelle misdannelser, sygdom eller andre grunde.
Undersøgelsesresultaterne kan, udover at de muligvis kan give dig en forklaring på det aktuelle forløb, også medvirke til, at vi kan give dig den bedste rådgivning i forbindelse med en senere graviditet.

Du vil få resultaterne i forbindelse med en lægesamtale, du får tilbudt ca. 2-3 mdr. efter udskrivelsen. 

Blodtype

Hvis du har en rhesus-negativ blodtype, vil du få en indsprøjtning med  Anti-D, der forhindrer, at du danner antistoffer mod dit barns blod i en eventuel ny graviditet.

Begravelse/nedgravning

Juridisk kaldes det et foster før 22. graviditetsuge og et barn efter 22. graviditetsuge.

Når du har aborteret/født vil fosteret efterfølgende blive lagt i en lille kiste på fødegangen, eller du kan vælge selv at købe en kiste.

Før 22. graviditetsuge

Er aborten før uge 22+0, kan du få fosteret udleveret og nedgravet på en valgfri kirkegård. Du kan få hjælp til dette ved en bedemand. Alternativt kan hospitalet sørge for kremering og nedgravning på de ukendtes grav på Skansekirkegården i Hillerød.

Efter 22. graviditetsuge

Børn født efter uge 22+0 skal have en begravelse. En bedemand kan hjælpe med dette, eller I kan selv sørge for det praktiske.

Kvartermesteren på Hillerød Hospital (tlf. 4928 5920) beholder fosteret/barnet i 5 dage, hvilket betyder, at det er muligt at ændre dit valg omkring begravelse i dette tidsrum. 

Udskrivelsen

De første dage vil der normalt være blødning svarende til menstruation, som aftager i styrke i løbet af nogle dage. Herefter kan der fortsat være pletblødning. Tag den med ro i dagene efter. Har du brug for en sygemelding eller barsel ved fødsel efter 22. graviditetsuge, kan du få den gennem din egen læge. I perioden med blødning efter fødslen bør du undgå karbad, svømmehal, havbad og samleje uden kondom, da det øger risikoen for underlivsbetændelse. Ligeledes bør du ikke anvende tampon, indtil fødselsblødningen er ophørt. Får du symptomer på underlivsbetændelse som feber, tiltagende smerter og/eller øget blødning eller ildelugtende udflåd, skal du henvende dig til din egen læge eller kontakte 1813.
Du kan forvente din næste menstruation efter ca. 4-6 uger.

Opfølgende samtale

Som nævnt vil du få tilbudt en lægesamtale 2-3 måneder efter udskrivelsen. Her vil der være lejlighed til at gennemgå forløbet, og du vil få resultaterne af eventuelle blodprøver, obduktion og kromosomanalyse. Derudover vil der være mulighed for at stille spørgsmål og, i den udstrækning det er muligt, at få rådgivning med hensyn til eventuel senere graviditet.

Har du brug for psykologhjælp efter aborten, kan din egen læge henvise dig til en psykolog. Der ydes tilskud fra Sygesikringen.

Sorggruppe

Hillerød hospital har i samarbejde med Landsforeningen for Spædbarnsdød, etableret en sorggruppe for forældre, der mister et barn i graviditeten efter 12. graviditetsuge eller ved fødslen.
Gruppen mødes hver 14. dag, og man har mulighed for at dele tanker og følelser med andre ligestillede. Erfaring viser, at sorgen gøres mere tålelig, når den deles med andre. Er du interesseret i at høre mere, kan du henvende dig til personalet.

Redaktør