72-timers fastetest

Faste er nødvendig, hvis en undersøgelse for insulinom skal igangsættes. Uafhængig insulinproduktion kan være årsag til uønskede symptomer.

Ved en 72-timers fastetest kan det undersøges, om du har et såkaldt insulinom. Et insulinom producerer insulin uafhængigt af kroppens almindelige insulinproduktion, og det kan være årsagen til de symptomer, som du oplever.

Før testen

Du vil blive indlagt om aftenen, og du skal være fastende fra kl. 18.00. Du må drikke vand under hele testen, men ellers må du ikke få mad eller drikke.

Sådan foregår testen

Testen varer max. 72 timer, eller til du får et tilfælde af meget lavt blodsukker. Du vil få anlagt et drop i hånden, som skal skylles igennem med saltvand flere gange dagligt. Droppet skal også bruges til at give dig sukkervand, hvis dit blodsukker bliver meget lavt. Første og anden dag vil du få taget blodprøver kl. 7.00, hvor du samtidig også skal aflevere en urinprøve. Den sidste dag afsluttes testen ca. kl. 19.00 med blodprøver og urinprøve.

Du vil blive observeret fast under testen. Du vil få målt blodsukker kl. 8.00, 12.00, 18.00 og 24.00, og hvis du føler dig utilpas, eller der opstår symptomer. Symptomerne kan f.eks. være svedtendens, rysten, almen utilpashed, og i nogle tilfælde kan der opstå uro eller slaphed eller pludselig ændring i opførsel. Ved blodsukker.

Efter testen

Du får noget at spise og drikke så hurtigt som muligt efter testen, og der vil evt. også blive brug for at give dig sukkervand i drop. Du kan tage hjem, når du føler dig godt tilpas igen. Det vil typisk være et par timer efter, at testen er afsluttet. Der vil være opfølgning på testen og svar på blodprøver i Endokrinologisk Ambulatorium ca. 2-4 uger efter testen.

Redaktør