6 minutters gangtest

I denne patientinformation kan patienter læse om en 6 minutters gangtest, hvis formål er at teste patientens almene funktionstilstand. Informationen indeholder et afsnit om forberedelse og et om selve testen.

Formål med testen

6 minutters gangtest bruges som et mål for din almene funktionstilstand.


Forberedelse

Inden testen (går i gang) skal du vurdere din åndenød ud fra en skala, som du vil blive vist. (Denne vurdering af åndenøden gentages efter testen).
Herefter sættes en iltmåler på din finger, som du skal have på under hele testen.


Beskrivelse af testen

Du skal gå så langt som muligt på 6 min, på en bane der er 50 meter lang. For hver gang du har nået 50 meter, noteres tiden og iltniveauet. Under testen må man ikke tale sammen, (testeren må heller ikke ”heppe” på dig). Du må gerne holde pause, men ikke sætte dig ned. Gør du dette, er testen ikke gennemført.
Et evt. sædvanligt ganghjælpemiddel må bruges, men det skal noteres.
Ligeledes skal du tage din sædvanlige medicin.

Redaktør