paclitaxel og carboplatin, Kemoterapi med, inden operation for brystkræft

Denne patientinformation er til de patienter, som inden operation for brystkræft skal gennem kemoterapi med stofferne paclitaxel og carboplatin. Førstnævnte behandling gives i 4 serier over 12 gange, hver 3. uge gives carboplatin. Bivirkningerne er beskrevet i patientinformationen.

Behandlingen med paclitaxel gives hver uge i alt 12 gange (4 serier). Hver 3. uge gives også behandling med carboplatin. Behandlingen er den ene halvdel af den samlede behandling med kemoterapi, som vi vil tilbyde dig, inden operation for brystkræft. Kemoterapien gives i et drop, der er lagt i en blodåre. Selve indløbet af kemoterapien tager 1-2 timer.

Hvornår skal du kontakte os?

Det er vigtigt, at du kontakter os med det samme, hvis du får:

 • Feber over 38,5o (eller over 38,0o i 2 målinger inden for 2 timer)
 • Kulderystelser
 • Problemer med din vejrtrækning, for eksempel åndenød eller hoste
 • Gentagne opkastninger eller diarré Du får udleveret kontaktoplysninger til afdelingen af din sygeplejerske eller læge. Du kan komme i kontakt med os hele døgnet.

Understøttende behandling

Du får forebyggende behandling med binyrebarkhormon og antihistamin inden behandlingen. Medicinen skal mindske risikoen for væskeophobning under behandlingen og mindske risikoen for, at du får en allergi-lignende reaktion under behandlingen. Du får udleveret kvalmestillende medicin. Det er vigtigt, at du tager medicinen som anbefalet, også selvom du ikke har kvalme. Det kan være nødvendigt at give understøttende behandling med vækstfaktor. Vækstfaktor stimulerer dannelsen af hvide blodlegemer i knoglemarven. Behandling gives som en injektion under huden cirka 24 timer efter kemoterapi. Du får udleveret separat skriftlig information om behandling med vækstfaktor.

Bivirkninger

Kemoterapi kan beskadige raske celler, hvilket medfører bivirkninger. Ikke alle får samme bivirkninger, og alle bliver påvirket forskelligt. Det er meget usandsynligt, at du få alle de bivirkninger, der er nævnt her, ligesom du kan få bivirkninger, der ikke er omtalt her.

Bivirkninger, der kan opstå under eller i dagene efter behandling

 • Allergi-lignende reaktion: Behandling med paclitaxel og carboplatin kan udløse en allergilignende reaktion. Den forebyggende behandling med binyrebarkhormon mindsker risikoen for en reaktion. Oftest er der tale om milde reaktioner med feber, kulderystelser, kvalme, udslæt og kløe. Sjældent opstår svære reaktioner, der viser sig som åndenød, besværet åndedræt, blodtryksfald, hæshed, og rødt udslæt. Hvis du får en reaktion under behandlingen, vil du få yderligere medicin for eksempel antihistamin og binyrebarkhormon. Reaktionen opstår næsten altid under selve behandlingen, men hvis symptomerne opstår, når du er kommet hjem, skal du straks kontakte os.
 • Kvalme og opkastning: Udover at tage den kvalmestillende medicin er det vigtig at drikke rigeligt med væske og spise små hyppige måltider. Let motion kan lindre kvalme.
 • Ændret smags- og lugtesans: Ændringerne er forbigående. Sørg for god mundhygiejne, brug sukkerfrit tyggegummi eller pastiller.

Bivirkninger, der kan opstå i dagene eller ugerne efter behandling:

 • Øget infektionsrisiko: Kemoterapi kan nedsætte immunforsvaret og øge risikoen for infektioner. Sørg for at vaske hænder ofte og hold god mundhygiejne. Undgå kontakt til personer uden for hjemmet, der er syge. Du skal have et termometer derhjemme, så du kan måle din temperatur, hvis du får feber eller symptomer på infektion.
 • Øget blødningstendens: Kemoterapi kan nedsætte antallet af blodplader og dermed nedsætte blodets evne til at størkne. Fortæl os, hvis du får blå mærker eller blødninger. Brug en blød tandbørste og undgå forstoppelse. Undgå hård kontaktsport. Brug ikke acetylsalicylsyre, ibuprofen eller lignende med mindre, du har aftalt det med os.
 • Nervepåvirkning: Behandling med paclitaxel og carboplatin kan påvirke nerverne. Oftest er påvirkningen i tæer/fodsåler eller fingre/håndflader. Hos nogle vil det være meget lette og forbigående symptomer, mens det hos andre kan være mere udtalte og vedvarende. Nervepåvirkningen beskrives ofte som stikken, prikken, brændende fornemmelse, vatfornemmelse og manglende følesans. Det er vigtigt, du fortæller os, hvis du oplever nervepåvirkning, da det kan have betydning for din behandling.
 • Irritation af mundslimhinden: Kan medføre smerter, ømhed, blister/sår. Irritationen kan give problemer med at spise og synke. Får du hvide belægninger på tungen, kan det være tegn til svampeinfektion. Undgå stærke/syrlige/meget kolde eller varme føde- og drikkevarer. Forsøg med blendet/blød mad. Børst tænder 3 gange dagligt med blød tandbørste og skyl munden efter hvert måltid. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at anvende lokalbedøvende midler.
 • Diarré: Du kan få hyppigere og/eller mere tynde afføringer. Du kan føle dig oppustet og have mavekramper/smerter. Sørg for at drikke rigeligt og spis hyppige, små måltider. Undgå stærk mad, mælkeprodukter, kost med højt fiberindhold og kaffe. Brug kun stoppende medicin efter aftale med os.
 • Nyrefunktion: Carboplatin kan give midlertidig påvirkning af nyrefunktionen. Vi kontrollerer nyrefunktionen før og under behandlingen.
 • Negle og hud: Behandling med paclitaxel kan føre til forandringer af hud og negle. Neglene kan blive skøre, flossede, fortykkede og få striber. På huden kan der komme rødt, bumselignende udslæt og kløe. Forandringerne forsvinder efterhånden som negle og hud fornyes.

Bivirkninger, der kan opstå i månederne eller årerne efter behandling:

 • Nervepåvirkning: Ca. 10 % af patienterne, der har fået behandling med paclitaxel og carboplatin vil få langvarig påvirkning af nerverne efter afsluttet behandling. Generne kan være meget lette, mens der for andre er tale om betydelige symptomer. Enkelte patienter slipper aldrig af med generne igen. Det er derfor vigtigt du fortæller os, hvis du oplever nervepåvirkning undervejs i behandlingen da det kan medføre ændringer i behandlingen.

Fortæl os om de bivirkninger du oplever under eller efter behandlingen og eventuelle senfølger så vi kan hjælpe dig bedst muligt. Du kan finde mere information om behandling, bivirkninger og senfølger i pjecen Kemoterapi før operation for brystkræft. 

Redaktør