Hvad kan tandlægevagten hjælpe dig med

Tandlægevagten kan hjælpe dig med akut behandling uden for din tandlæges normale åbningstid. For eksempel, hvis du har tandpine, har tabt en tandkrone, fået en mindre tandskade eller du har  problemer med din tandbøjle. 

​Du kan benytte tandlægevagten hvis du får brug for tandlægehjælp uden for din tandlæges normale åbningstid.

Vi kan hjælpe dig med den nødvendig akutte tandbehandling.

Hvis du fx. har tandpine:​

  • undersøge årsagen til at du har tandpine.
  • lægge en midlertidig fyldning i tanden.
  • påbegynde nødvendig rodbehandling.
  • trække tanden ud hvis det er den eneste mulighed.

Har du tabt en tandkrone kan vi recementere kronen.

Har du gener fra mistet fyldning eller knækket noget af en tand, kan vi afhjælpe gener med en midlertidig tandfyldning.

Hvis du har fået en tandskade:

  • undersøge omfang af skaden.
  • udføre den akutte og nødvendige behandling der skal til for at du kan bevare din tand.
Hvis du har gener og problemer med din tandbøjle:
  • afhjælpe dine gener.
Ovenstående er kun et lille udsnit af hvad vi kan hjælpe dig med.
Tandlægevagten udfører den nødvendige akutte behandling. 
Du vil derfor i nogle tilfælde skulle kontakte din egen tandlæge efterfølgende for fortsat behandling/færdigbehandles.​
Redaktør