​​​

Forgiftning

​Forgiftning er en skadelig påvirkning af organismen, der er forårsaget af et fremmedstof. ​​​

Lægemidler er ansvarlige for hovedparten af forgiftninger, men forgiftning med kemiske stoffer og planter forekommer også. 


Symptomerne ved forgiftning kan være mange afhængig af årsagen til forgiftningen:
  • ​Bevidsthedssvækkelse, rastløs uro, angst, hallucinationer, konfusion, uklar bevidsthed, kramper, øresusen og nedsat hørelse.
  • Svækket vejrtrækning, væske i lungerne, akut lungesvigt.
  • Uregelmæssig hjerterytme, påvirket blodcirkulation.
  • Kvalme og opkastning, diarré, tendens til blødning, dårlig regulering af kropstemperatur.

​Hvad kan je​​g selv gøre?

Hvis du har mistanke om, at du er blevet forgiftet, bør du kontakte din læge, Akuttelefonen 1813 eller 1-1-2. Din tilstand og den mængde gift, du har indtaget, er afgørende for hvilken af de tre instanser, du skal kontakte. 

Giftlinjen kan også kontaktes på telefon 82 12 12 12.

Desuden:
  • ​Yd førstehjælp. Sørg for at vejrtrækningen er fri.
  • Er der tale om ætsende stoffer i mund og svælg, skal rester fjernes. Drik vand eller mælk - dog højest én til to dl.
  • Forsøg ikke at fremkalde opkastning, hvis forgiftningen skyldes ætsende stoffer.

​Kontak​t Akuttelefonen

  • ​Hvis du er i tvivl, om du selv eller en anden person er blevet forgiftet eller ej.
Kontakt egen læge ved sygdom på hverdage mellem kl. 08.00-16.00. Ring 1813 på hverdage mellem kl. 16.00-08.00 og i weekender.​

​Ring 1-1-2 nu

  • Hvis der er den mindste påvirkning af bevidsthed, vejrtrækning, hjertefunktion eller psykisk tilstand.​


Redaktør