Visse patientrettigheder er fortsat i bero - vi behandler patienterne så hurtigt som muligt

Hospitalerne kan fortsat modtage flere patienter, men til nogle undersøgelser og behandlinger, vil der være lidt længere ventetid end normalt.

Når der er en ventetid, skyldes det flere ting. Mange patienter har ventet på undersøgelse og behandling under perioden med coronavirus. Vi skal også fortsat tage særlige forholdsregler omkring coronavirus, så der ikke er for mange patienter på hospitalet på samme tid. Og så er det stadig nødvendigt at have et beredskab klart til de patienter, der bliver indlagt med coronavirus.

Vi undersøger og behandlet vores patienter så hurtigt som muligt. 

Hospitalerne vurderer løbende rækkefølgen af patienter, der skal indkaldes. Den vurdering sker på baggrund af den enkelte patients behov og en sundhedsfaglig prioritering. For at forkorte ventetiden, har vi i nogle tilfælde mulighed for at tilbyde, at patienter kan blive undersøgt eller behandlet på et privathospital.

Læs mere i notat om "Covid-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet" på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Visse patientrettigheder er fortsat i bero

Det er fortsat nødvendigt at stille følgende patientrettigheder midlertidigt i bero:

  • Retten til hurtig udredning 
  • Ret til at vælge privathospital (Udvidet frit sygehusvalg)
  • Ret til at vælge privathospital i forbindelse med diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger (Udvidet frit sygehusvalg)
  • Hospitalets oplysningspligt om ovenstående rettigheder
Redaktør