​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sterilisation

Personer kan uden tilladelse blive steriliseret, hvis de er fyldt 18 år, forstår betydningen og konsekvenserne af indgrebet (habil) og hvor det ikke er betænkeligt, at personen anmoder om sterilisation.

​Er du mellem 18 år og 25 år skal du dog have en refleksionsperiode på 6 måneder, før indgrebet må foretages (fra det tidspunkt der er givet tilbud om behandling).  Formålet er at sikre, at du har mulighed for nøje at overveje konsekvenserne af sterilisation.

Ansøgning om sterilisation

Det vil kræve tilladelse at få sterilisation når

  • du er under 18 år
  • du ikke forstår betydningen og konsekvenserne af indgrebet (ikke er habil).
  • det er betænkeligt, at du på egen hånd anmoder om sterilisation.

Du skal rette anmodningen om sterilisation til din læge, der sender din anmodning sammen med relevante oplysninger til samrådet, hvis lægen vurderer, at det vil kræve tilladelse.

Samrådet vil herefter indhente relevante oplysninger for behandlingen af sagen. Det drejer sig om følgende oplysninger om dig

  • din tilstand og sygdom
  • medicinske forhold
  • dit funktionsniveau
  • din brug af prævention (tidligere og aktuelt) samt vurdering af ansøgers mulighed for fremover at benytte prævention
  • dine sociale og boligmæssige forhold
  • dine personlige og familiemæssige vanskeligheder

Tilladelse vil bl.a. blive givet, hvis der er fare for, at fremtidige børn vil arve en alvorlig sygdom, eller ikke vil være levedygtige, eller hvis du af forskellige grunde ikke vil kunne tage sig af fremtidige børn. De forhold, der begrunder sterilisation, skal være af varig karakter. Der skal desuden lægges vægt på, om svangerskab kan forebygges hensigtsmæssigt på anden måde (anden form for prævention skal være overvejet, men ikke nødvendigvis være afprøvet).

Krav om beskikkelse af særlig værge

Hvis det vurderes, at personen, der anmoder om sterilisation, ikke er i stand til at forstå betydningen af indgrebet, eller at det vurderes betænkeligt, at personen selv anmoder om sterilisation, skal der beskikkes en særlig værge.

Der skal beskikkes en særlig værge, uanset om man har en værge i forvejen. Den særlige værge kan godt være den samme person, som er den værge, man har i forvejen.

Tilbud om samtaleforløb

I forbindelse med ansøgningen om sterilisation kan kommunen tilbyde dig et samtaleforløb med en seksualvejleder eller en socialrådgiver forud for samrådets behandling af ansøgningen for at sikre, at du har fået tid til at reflektere over ønsket.

Der er alene tale om et tilbud om et samtaleforløb, som der ikke er pligt til at tage imod.

Du skal kontakte abortsekretariatet eller kommunen, hvis du ønsker at tage imod tilbuddet.

​Lovgivning om sterilisation:

Blanketter


Redaktør