​​​​​

Kræft - dine rettigheder ved et undersøgelsesforløb

Langt de fleste undersøgelser og behandlinger af kræft foregår i dag som såkaldte pakkeforløb. Læs mere om kræftpakkeforløb og maksimale ventetider.

Kræftpakker

Langt de fleste former for kræft undersøges og behandles i et såkaldt pakkeforløb. Det betyder, at du får et koordineret og nøje tilrettelagt undersøgelses (også kaldet udredning) - og behandlingsforløb med klar information undervejs.

Det er også hensigten med et pakkeforløb, at undersøgelse og behandling skal ske hurtigt. I alle pakkeforløb er der derfor faglige anbefalinger af, hvor lang ventetiden til undersøgelse og behandling bør være.

Formålet med undersøgelserne er at finde ud af, om du har eller ikke har kræft. Det er derfor ikke sikkert, at du har kræft, selvom du bliver henvist til et kræftpakkeforløb.

Se oversigt over de forskellige pakkeforløb på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvis du kommer i et pakkeforløb, får du tilknyttet en særlig lægelig kontaktperson. Det kaldes også for en patientansvarlig læge.

Din patientansvarlige læge har det overordnede koordinerende ansvar for dit samlede behandlingsforløb. Det er også din patientansvarlige læge, du altid kan henvende dig til, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Læs mere om den patientansvarlige læge

Maksimale ventetider

Der er særlige regler for ventetid, hvis der er mistanke om, at du har kræft eller allerede har fået konstateret kræft. Disse regler gælder også for patienter, som undersøges eller behandles uden for et af de mange kræftpakkeforløb. Det betyder, at du har ret til at blive undersøgt eller behandlet inden for fastsatte maksimale ventetider. 

Fx har du ret til at blive tilbudt en tid til at blive undersøgt inden for 14 dage fra den dag, hvor hospitalet har modtaget din henvisning. Hvis hospitalet ikke kan tilbyde dig en tid inden for 14 dage, vil det blive undersøgt, om du kan blive undersøgt på et andet hospital i stedet.

Nogle få sygdomme har særlige tidsfrister. Det gælder fx hudkræft, som ikke er modermærkekræft, og kræft, som kræver knoglemarvstransplantation.

Hvis fristerne ikke kan overholdes

I nogle tilfælde kan det hospital, som du er henvist til, ikke tilbyde dig at blive undersøgt eller behandlet inden for de maksimale ventetider. Hvis det er tilfældet, skal du informeres om det senest 11 kalenderdage efter, at afdelingen  har modtaget din henvisning jf. bekendtgørelsen om de maksimale ventetider.

Da du har ret til at blive undersøgt og behandlet inden for ventetidsfristerne, er det afdelingens ansvar at undersøge, om der er andre muligheder for undersøgelse og behandling på et hospital uden for regionen.

Der er nogle undtagelser, hvor fristerne ikke gælder. Det er fx, hvis dit helbred gør, at du ikke kan behandles inden for ventetiderne.​

Redaktør