​​

Viden om din sygdom - sådan finder du den

Nogle gange får du viden om din sygdom, du gerne ville være foruden. Fx når du googler din sygdom, eller følger med i de undersøgelsessvar, du kan få adgang til på nettet. Her er forskellige indgange til at få den viden om din sygdom, som du har brug for.

​Hvor får vi vores viden fra?

Når vi føler os syge, går vi til læge – eller på nettet. Almindelig menneskers viden om sygdom kan inddeles i et før og efter internettet. Før internettet var vores adgang til forståelig viden begrænset til det, lægen fortalte, et sygdomsleksikon eller det, som ens omgivelser kunne fortælle.

I dag søger vi viden på nettet for at få svar.

Vi googler på livet løs 

Men selvom det er den naturligste ting i verden at google sig til viden, er der ekstra god grund til at være på vagt over for de oplysninger og råd om sygdom, du finder på internettet.

Når du googler en sygdom eller et symptom, kommer der ofte forslag til sider, fordi der er blevet betalt for det. Andre dukker op, fordi de er flittigt besøgt. Mange artikler er desuden forældede eller uden videnskabelig værdi. 
Hvis du bruger viden fra nettet i samtaler med din læge, er det en god idé, at du ved, hvor du har læst det, Det gør det lettere for lægen at vurdere, om kilden til informationen er pålidelig.

  1. brug den afdeling, der undersøger og behandler dig
  2. brug patientorganisationerne
  3. brug sygdomsleksionet Patienthåndbogen på sundhed.dk
  4. brug viden på nettet konstruktivt.

Brug den afdeling, der undersøger og behandler dig

Regionens hospitalsafdelinger og hospitalernes hjemmesider har alle en grundig skriftlig information om den undersøgelse og behandling, du står overfor. Derudover kan du til hver en tid spørge dine kontaktpersoner eller andre behandlere til råds, hvis der er noget, du ikke forstår eller noget, der ikke giver mening. Eller hvis du har hørt om behandling, som ikke tilbydes på den afdeling, hvor du er indlagt. 

Oversigt over regionens hospitaler

Brug patientorganisationerne

Der findes et vidt forgrenet net af patientorganisationer, hvor du altid kan finde store mængder relevant og brugbar viden.

Se liste over patientorganisationer på Sundhed.dk​

Brug sygdomsleksikon p sundhed.dk

Du kan altid finde lægeligt godkendt indhold i Patienthåndbogen på sundhed.dk, der er det offentlige sundhedsvæsens portal.

Patienthåndbogen på sundhed.dk - det offentlige sundhedsvæsens portalPatienthåndbogen indeholder tusindvis af artikler om symptomer og sygdomme samt gode råd til, hvordan du kan lindre og forebygge dem. Det er også her, du kan læse om forskellige former for undersøgelser og behandling. Artiklerne er skrevet af uafhængige læger, og informationerne er opdaterede.

Find Patienthåndbogen på sundhed.dk

Brug viden på nettet konstruktivt

En måde at bruge de mange forskellige informationer på internettet på er at se dem som andre patienters eller fagfolks syn på en sag - en såkaldt second opinion. Med andre fagfolks eller patienters syn på din sygdom og behandling kan du få vendt og drejet din diagnose eller den behandling, du er blevet tilbudt.

Fx kan du på den verdensomspændende hjemmeside, PatientsLikeMe.com, som desværre ikke kan læses på dansk, dele sundhedsdata, der kan inspirere til at finde ny behandling, komme i forbindelse med andre patienter med samme sygdom og til at sammenligne symptomer og resultater.

Se PatientsLikeMe - verdens største og gratis patientnetværk

Redaktør