Sammenligning af hospitaler - sådan gør du

Læs her om, hvordan du kan sammenligne hospitalsafdelinger med hensyn til ventetider, overbelægning og hospitalsinfektioner.

Sammenlign hospitaler på mitsygehusvalg.dk

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside mitsygehusvalg.dk kan du se de enkelte hospitalsafdelingers aktivitet. 

Sammenlign hospitaler på mitsygehusvalg.dk

Viden om overbelægning, rutine og hospitalsinfektioner

På mitsygehusvalg.dk kan du fx se ventetid til undersøgelse og behandling på alle regionens hospitalsafdelinger. Du kan se hvor mange patienter, som afdelingerne har haft indlagt, og hvordan det ser ud med overbelægning på de enkelte sengeafsnit. Det er også muligt at se, hvor mange infektioner de enkelte hospitalsafdelinger har haft. Det kunne fx være i forbindelse med hofteoperationer.

Du kan ikke sammenligne kvalitet

Der mangler i dag mulighed for at sammenligne kvaliteten mellem forskellige afdelinger. Fx hvor mange genindlæggelser en afdeling har, eller hvor høj patientfredshed der har været med behandlingen.

Adgang til tilsynsrapporter

Styrelsen for Patientsikkerhed holder øje med behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen.

Styrelsen udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn. Her kan du se, om de har fundet overtrædelser eller mangler, der har betydning for patientsikkerheden.

Find tilsynsrapporter på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Redaktør