​​​

Ret til at blive færdigundersøgt inden for 30 dage

Hvis vi ikke kan færdigundersøge dig for en sygdom inden for 30 kalenderdage på vores egne hospitaler eller de samarbejdssygehuse, vi har aftaler med, kan der være mulighed for at blive henvist til privathospital.

Denne film handler om dine rettighederne om at blive færdigundersøgt indenfor 30 dage (varighed: 2:06 min)

Max 30 dage til at blive undersøgt  

Når du er henvist af en læge til at blive undersøgt for en sygdom på et hospital, har du ret til at blive færdigundersøgt inden for 30 kalenderdage, hvis det er fagligt muligt. Det vil sige, at du skal have foretaget alle de undersøgelser m.m., der skal til for, at lægerne kan finde ud af, hvad du fejler, inden for 30 dage. Det kaldes også for ret til hurtig udredning.

Hvis det ikke er muligt på vores egne hospitaler eller de samarbejdssygehuse, vi har aftaler med, skal vi forsøge at finde en alternativ mulighed for et hurtigere forløb. Det kaldes også for udvidet frit sygehusvalg.

Se oversigt over vores samarbejdssygehuse

Du kan vælge både helt eller delvis undersøgelse ​

Du kan vælge at blive helt eller delvist færdigundersøgt (udredt) på et privathospital, som har kortere ventetid end regionens hospital. 

En delvis udredning kan fx. være scanning af et knæ som led i et samlet undersøgelsesforløb af knæet. 

Sådan gør du

Hvis du vil benytte dig af muligheden for at blive færdigundersøgt inden for 30 dage, er der forskellige indgange til det.

1. Brug anvisningerne i dit indkaldelsesbrev

Start med at læse dit indkaldelsesbrev grundigt igennem. Hvis du skal vente mere end 30 dage på at blive undersøgt, vil det stå i dit indkaldelsesbrev. Her vil der også stå, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde et andet hospital eller klinik med kortere ventetid.

2. Kontakt en rådgiver om sygehusvalg

En rådgiver om sygehusvalg kan:

  • oplyse dig om dine muligheder for at vælge et bestemt hospital
  • bede afdelingen om at flytte dit forløb til et andet hospital, end det du er blevet henvist til
  • oplyse dig om ventetider 
  • oplyse dig om muligheden for transport eller transporttilskud i forbindelse med undersøgelsen

Få kontakt til vores Rådgivning om Sygehusvalg

3. Tag en snak med en patientorganisation 

En snak med patientorganisationernes rådgivninger kan også være med til at give dig klarhed over, hvad der kunne være bedst for dig.​

Diagnostiske undersøgelser hos egen læge

Hvis din læge henviser dig til en undersøgelse, hvor svaret kommer tilbage til din egen læge, har du også ret til at få foretaget undersøgelsen inden for 30 dage. Læs dit indkaldelsesbrev og se dine muligheder. Du er også altid velkommen til at kontakte Rådgivning om Sygehusvalg.

Kontakt Rådgivning om Sygehusvalg

Særlige ventetider ved mistanke om kræft

Der findes særlige undersøgelsesforløb, hvis du skal undersøges for kræft eller livstruende hjertesygdomme.

Læs mere om ventetider ved mistanke om kræft

Her kan du ikke bruge 30-dages reglen

Du skal være opmærksom på, at du i nogle tilfælde ikke kan benytte udvidet frit sygehusvalg: 

  • ved organtransplantation, fertilitetsbehandling, refertilitetsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation eller genoptræning.
  • hvis du selv udsætter dit undersøgelsesforløb
  • hvis din helbredstilstand gør, at hospitalet er nødt til at udsætte undersøgelsesforløbet
  • hvis der ikke findes et privathospital, vi har samarbejdsaftaler med, som laver undersøgelsen
  • hvis privathospitalet har en meget længere ventetid end vores egne afdelinger.
Redaktør