​​​​​

Psykiske reaktioner mens du venter

Det kan komme som et chok for de fleste at skulle behandles for alvorlig sygdom. Her kan du finde nogle råd til, hvordan du bedre kan håndtere ventetid, angst og bekymringer.

Ventetid kan være en frustrerende del af et sygdomsforløb 

For nogle patienter er ventetid en udfordring. Det starter med ventetid til undersøgelser og behandling. Senere kommer ventetid på stuegang og på resultater af nye prøver og undersøgelser. Og som regel skal du også vente på, at behandlingen virker - om du kan blive helt rask igen. 

Sådan håndterer du ventetid 

Hvis du gerne vil have inspiration til at få noget konstruktivt ud af at vente, eller få råd til at håndtere psykiske reaktioner, er her forskellige indgange til at håndtere ventetid.

Kan du komme hurtigere til undersøgelse?

Du kan evt. undersøge, om der et andet sted i regionen, hvor du kan blive behandlet hurtigere. Det er din ret i følge frit sygehusvalg. Ønsker du at flytte dit forløb til et andet offentligt hospital, skal du kontakte den hospitalsafdeling, som du er henvist til og bede dem flytte henvisningen.

Læs om frit sygehusvalg 

Reaktioner på at være syg  

At få en diagnose og stå foran et behandlingsforløb kan sætte mange følelser i gang. Det kan være:

  • angst
  • sorg
  • vrede
  • magtesløshed
  • afmagt

Du kan også opleve:

  • humørsvingninger
  • tankemylder
  • øget tendens til tårer
  • at have svært ved at sove

Naturlige krisereaktioner

At være alvorlig syg kommer ofte som et chok. Ikke kun for den, der er syg, men også for familien og omgivelserne. Krisereaktioner er en helt naturlig ting, når du får beskeden om, at du måske ikke er rask, eller dit helbred ikke er så godt, som du troede.

Der er ikke nogen rigtige eller forkerte reaktioner på kriser. Mennesker er forskellige, og der er forskel på, hvordan vi møder kriser og svære oplevelser i livet. Men der findes nogle klassiske faser, vi mennesker gennemgår og svinger ud og ind af, når vi er krise. 

Læs om de klassiske krisereaktioner i forbindelse med en sygdom

Dårlig søvn

​Bekymringer og tankemylder kan holde dig vågen, mens andre sover.  Søvnproblemer kan også hænge sammen med smerter, stress m.m. 

Læs hvordan du kan luge ud i dårlig​e søvnvaner og indføre nogle nye

Angst – sådan dæmper du din angst

Det er ikke ualmindeligt at blive ramt af angst i forbindelse med sygdom og behandling.

Læs hvordan du kan arbejde med dine bekymringer og angst

Redaktør