Spørgeskemaer – hvad bruger personalet dem til?

Du har en unik viden om, hvordan din sygdom og helbredstilstand påvirker dig og din hverdag. Den viden opsamler vi blandt andet ved hjælp af spørgeskemaer.

Spørgeskemaer som vedrører dit helbred

Indimellem bliver du som patient bedt om at udfylde et spørgeskema. Nogle gange er det spørgsmål om dine tidligere indlæggelser, allergier, symptomer m.m. 

Andre gange kan det handle om, hvordan du har det lige nu. Fx:

  • din helbredstilstand fysisk som mentalt
  • dine symptomer
  • din evne til at udføre forskellige fysiske og psykiske aktiviteter (dit funktionsniveau)
  • din livskvalitet set i forhold til din sygdom
Du kan modtage spørgeskemaer før, under eller efter din behandling. 

Vigtig brik i din behandling

Disse informationer kalder vi for patientrapporterede helbredsoplysninger, og dem vil vi i de kommende år indsamle flere og flere af.  Det gør vi for at få viden og indblik i din sygdom på en mere systematisk og ensartet måde. Dermed kan læger, sygeplejersker eller andre, som behandler dig, få et mere sandfærdigt billede fx af dine bivirkninger og justere din behandling derefter. På sigt kan dine oplysninger også være med til at højne en generel kvalitet og sikkerhed i vores behandling. 

Hvis svarmulighederne i spørgeskemaet ikke passer helt på din situation, så skal du markere det svar, som passer bedst. Hvis du er i tvivl, om dine symptomer er relevante, så bedes du angive dem alligevel.

Få et forløb der passer til din situation

Hvis det er aktuelt for dig, vil du modtage spørgeskemaer digitalt via MinSundhedsplatform. Når du svarer på spørgeskemaerne, får du mulighed for at oplyse os om, hvordan du har det. Dine svar vil bruges til planlægning af dit videre forløb. Og måske kan dit næste besøg erstattes af en telefonsamtale.

Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser

En anden type spørgeskemaer handler om, at vi gerne vil vide, om du har været tilfreds med dit møde med os. Der findes én stor kvalitetsmåling blandt patienter.

Den landsdækkende undersøgelse foregår hver måned året rundt. Hvis du bliver undersøgt eller behandlet på hospitalet, får du måske bagefter tilsendt et spørgeskema via digital eller almindelig post. Her vil vi gerne høre om dine oplevelser, og om hvor tilfreds du er. Din feedback gør, at ledelserne kan vurdere, om der er noget, der skal gøres anderledes eller bedre.


Redaktør