​​​

Socialsygeplejerske - til socialt udsatte patienter

Region Hovedstadens socialsygeplejersker er et tilbud til socialt udsatte patienter, som er indlagt eller har et ambulant forløb på et af hospitalerne i Region Hovedstaden.

​Socialt udsatte patienter​

Mennesker med fx stof- eller alkoholafhængighed, psykiske sygdomme eller hjemløshed har ofte svært ved at få den hjælp og b​ehandling i sundhedsv​æsenet, de har brug for. 

De kan have svært ved at begå sig og deltage i samarbejdet med de professionelle om deres forløb. Hos sundhedspersonalet er der ikke altid tilstrækkelig faglig viden om socialt udsattes behov og problemstillinger, og der kan opstå tvivl om procedurer og håndtering af adfærd hos nogle socialt udsatte, som kan være vanskelig at rumme i en almindelig hospitalsafdeling.​

Hvad kan du bruge socialsygeplejersken til?​

Socialsygeplejerskens opgave er:

 • at støtte socialt udsatte patienter under indlæggelse og ambulante forløb
 • at formidle kontakt til eksterne samarbejdspartnere ved udskrivelse
 • at oplyse om de tilbud, som er målrettet stofmisbrugere, hjemløse, alkoholmisbrugere og psykisk syge
 • at bygge bro mellem udsatte patienters problemstillinger og hospitalets personale

Hvad er socialsygeplejerskens baggrund?

Socialsygeplejersken har en specialistviden om socialt udsatte patienters komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer og om de miljøer, hvor de færdes.

​Kontaktoplysninger socialsygeplejersker i Region Hovedstaden

Rigshospitalet Glostrup

 • Socialsygeplejerske Jane, mobil: 51 68 47 05
 • Socialsygeplejerske Ida, mobil: 61 24 71 34
 • Socialsygeplejerske Lene, mobil: 21 56 85 31

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 • Socialsygeplejerske Ditte mobil 23 34 67 21
 • Socialsygeplejerske Mie, mobil 21 29 60 59​
 • Socialsygeplejerske (Flex Almen Praksis) Diana, mobil 21 84 24 71
 • Socialsygeplejerske Sine, mobil 20 32 76 32
 • Socialsygeplejerske (Flex Almen Praksis) Søren, mobil 20 16 48 41

Amager og Hvidovre Hospital

 • Socialsygeplejerske Simone, mobil: 51 41 30 73
 • Socialsygeplejerske Christina, mobil: 51 41 79 99
 • Socialsygeplejerske Malene, mobil: 40 29 78 36
 • Socialsygeplejerske Sara, mobil 29 28 03 37

Herlev og Gentoft​e Hospital

 • Socialsygeplejerske Karen, mobil: 20 59 86 63
 • Socialsygeplejerske Christine, mobil: 40 22 93 05​
 • Socialsygeplejerske Nanna-Helene​, mobil: 21 12 74 90
 • Børne- og ungesocialsygeplejerske Naomi, mobil 23 83 46 54
 • Børne- og ungesocialsygeplejerske Mette, mobil 21 44 15 26

Nordsjællands Hospital

 • Socialsygeplejerske Julie, mobil: 40 17 24 62, DECT: 48 29 64 23​
 • Socialsygeplejerske (vacant stilling), mobil 40 17 32 67, DECT: 48 29 64 23​

Bornholms Hospital

 • Socialsygeplejerske Jytte, mobil: 91 16 95 02​

Den Sociale Virksomhed, Center for Forsorg og Behandling

 • Socialsygeplejerske Rikke, mobil: 20 52 93 10

Kontaktoplysninger faglig koordinator i Region Hovedstaden

 • Faglig koordinator for socialsygeplejerskerne Nina, mobil: 61 71 37 74​

Redaktør