Imam og etnisk Ressourceteam

Etnisk Ressourceteam består af frivillige kvinder og mænd i forskellige aldre og med forskellige etniske og religiøse baggrunde. Læs mere om teamet her.

Sådan bruger du Etnisk Ressourceteam 

De frivillige i Etnisk Ressourceteam er kvinder og mænd i forskellige aldre, og de har forskellige etniske og religiøse baggrunde. De har gennemført kurser i krisepsykologi og sjælesorg. De kan tilkaldes efter ønske fra en patient med etnisk minoritetsbaggrund, dennes pårørende eller hospitalspersonalet.

Du kan bruge Etnisk Ressourceteam:

  • når du har behov for samtale med et menneske med samme kulturelle og sproglige baggrund 

  • når du under indlæggelse ønsker én at tale med

  • når du har brug for en tredjeperson som mægler eller for at få afklaret spørgsmål.

En ressourceperson må ikke fortælle til andre, hvad I har talt om.

​Etnisk ressourceteam består af 12 frivillige i forskellige aldre og med forskellige etniske og religiøse baggrunde. Medlemmer af teamet er blevet udvalgt efter personlighed og evner til at tale med andre mennesker.

I teamet er følgende sprog repræsenteret:

  • tyrkisk
  • arabisk
  • urdu
  • polsk
  • bosnisk
  • somalisk
En ressouceperson har tid og vilje til at lytte og være til stede. De er forpligtet til ikkeat videregive samtalernes indhold til andre.

De frivillige i teamet er parate til blandt andet at være den pårørende, der ikke er der, samtalepartner for ensomme patienter samt brobygger mellem patienter, pårørende og personale.

Redaktør