​​​​​

Udskrivelse med opfølgning hos egen læge

"Opfølgning hos egen læge". Det er en standardbesked, mange patienter får i forbindelse med udskrivelsen. Men hvad betyder det egentlig, og hvad skal du være opmærksom på? Læs mere her.

Alle får en opfølgningsplan

Din afdeling skal beskrive en plan for, hvordan du eventuelt skal opfølges hos din egen læge. Opfølgningsplanen er en del af dit udskrivelsesbrev, som også kaldes for epikrisen.

Opfølgningsplanen er en beskrivelse af, hvad din afdeling anbefaler, at der skal ske i dit videre forløb. Planen sætter dermed ord på de undersøgelser, videre behandling, kontrol m.m., som er relevant for dit forløb.

Opfølgningsplanen bliver gennemgået med dig i forbindelse med din udskrivelse og vil som en del af dit udskrivelsesbrev (epikrise) blive sendt til din egen læge. Du kan selv finde dit udskrivningsbrev ved at logge dig ind med dit MitID i din sundhedsjournal på sundhed.dk.

Opfølgningsplanen har også et tidsperspektiv. Her markerer din afdeling din opfølgningsplan med en farve, der viser, hvor meget din opfølgning haster, og hvem der har ansvaret for at følge op på hospitalets anvisninger.

Se din sundhedsjournal på Sundhed.dk

Husk at få det hele med

I denne video "Huskelister til dine lægesamtaler" får du indblik i Patientguidens mange huskelister, som kan sikre, at du altid får den information med hjem, som du har brug for. Varighed: 1.18.

Det er altid vigtigt at få spurgt ind til de ting, du har brug for at vide noget om, når du kommer hjem. Lav din egen huskeliste eller brug Patientguidens.

Læs mere om Patientguidens huskeliste til udskrivelse med opfølgning hos egen læge

Hvor finder jeg mine aftaler om opfølgning?

Praktiserende læger har forskellige kontaktsystemer til at kommunikere med deres patienter. I nogle kontaktsystemer vil du kunne se dato og tidspunkt på de konsultationer, du selv har bestilt tid til, eller som du er indkaldt til. Se på din læges hjemmeside, hvordan du bliver logget ind i kontaktsystemet.

Minlæge – en app, der skaber oversigt

Du kan også benytte appen "Min læge", der giver dig mulighed for nemmere at komme i kontakt med din læge og få adgang til en række oplysninger fx aftaler, henvisninger og vaccinationer.

Appen, som er udviklet af de Praktiserende Lægers Organisation, indeholder:

 • din læges kontaktoplysninger, åbningstider og ferieafløser
 • lægevagtens kontaktoplysninger
 • dine tidligere og kommende aftaler
 • dine e-konsultationer, hvor du kan stille spørgsmål og få svar
 • dit Medicinkort
 • blodprøvesvar
 • udførte og anbefalede vaccinationer
 • påmindelser om vaccinationer, aftaler mv.
 • henvisninger fra din læge
 • forløbsplaner
 • diagnoser
 • mulighed for videokonsultationer.

Det forventes, at app´en også kommer til at give mulighed for at booke tid hos din læge og dine børns data.

Hent appen:

Forløbsplaner for særlige sygdomme

Hvis du udskrives fra hospital med en kronisk sygdom som KOL eller diabetes, er opfølgningen i høj grad lagt ud til din egen læge.  Sammen med din egen læge, skal I udarbejde en individuel forløbsplan ud fra de behov, du har.

Forløbsplaner.dk fuld af vigtig information

Forløbsplanen bliver lagt på forløbsplan.dk, hvor du også kan se dine:

 • konsultationer
 • kontaktinformation til dine behandlere
 • målingsresultater
 • medicinoversigt.

Log ind på din forløbsplan med dit MitID på hjemmesiden Forløbsplaner.dk

Du kan også som patient og pårørende få tips og viden om livet med KOL og diabetes. Fx om hvilke muligheder, der er for behandling, og hvad du selv kan gøre for at styre din sygdom og undgå følgesygdomme.

Behandlingsansvaret for din opfølgning hos egen læge

Det er din praktiserende læge, der har det faglige behandlingsansvar for den opfølgning, der er i forbindelse med din hospitalsindlæggelse. Men du har oftest selv ansvaret for at bestille tid til opfølgning m.m. Du kan også have en eller flere andre sygdomme, som du går til kontrol for andre steder. Derfor kan behandlingsansvaret for dig ligge flere steder.

Hvis det ikke går, som forventet

Hvis du er blevet opereret, er du som regel tilknyttet hospitalsafdelingen i den første tid efter din operation. Du vil i forbindelse med din udskrivelse få at vide, hvor længe du kan benytte dig af denne mulighed. Herefter skal du - alt efter hvor akut dit problem er - henholdsvis kontakte din egen læge, Akuttelefonen 1813 eller ringe 112.

Hvis du har været indlagt på en medicinsk afdeling, kan du i nogle få tilfælde få det, som kaldes for 'en åben indlæggelse', hvor du hele døgnet kan komme tilbage til afdelingen, hvis du får det værre. Ellers er det også - alt efter hvor akut dit behov er - henholdsvis din egen læge, Akuttelefonen 1813 eller 112, du skal ringe til.

Redaktør