​​

Almen genoptræning

Når du på hospitalet er blevet visiteret til almen genoptræning, foregår den i et kommunalt genoptræningstilbud. Læs her, hvordan kommunen tilrettelægger din genoptræning.

Hvilken form for genoptræning?

Når du er visiteret til genoptræning i forbindelse med din udskrivelse, sørger afdelingen for at give din kommune besked om, at du skal genoptrænes. Det sker ved, at de sender din genoptræningsplan til kommunen. 

Herefter skal kommunen inden for fire dage informere dig om, hvor og hvornår du bliver tilbudt at starte på genoptræning, og hvilken type træning det drejer sig om. Der kan være tale om genoptræning enten på basalt eller avanceret niveau i en tidsbegrænset periode.

Læs mere om genoptræning på basalt og specialiseret niveau her

Hvordan får du besked?

Når kommunen har vurderet, hvilket alment genoptræningstilbud der passer til dig, sender kommunen som oftest en indkaldelse på borger.dk. Her får du besked om, hvor og hvornår din genoptræning kan finde sted. Hvis du er fritaget for digital post, bliver du kontaktet telefonisk eller med brev.

Hvis du ikke vil benytte dig af tilbuddet, skal du straks kontakte afsender og aflyse aftalen.

Hvis du mod forventning ikke modtager en indkaldelse, skal du kontakte din kommune. 

Find din kommunes hovednummer

Genoptræningsgaranti inden for syv dage 

Kommunen skal sikre dig start på genoptræning inden for syv dage, efter du er blevet udskrevet fra hospitalet. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen på de syv dage, vil du blive tilbudt genoptræning hos en privat behandler. Din kommune vil oplyse dig om, hvordan det sker.  

Læs mere om genoptræning

Andre kommunale tilbud

Du har også mulighed for at vælge andre kommuners genoptræningstilbud, hvis der er plads. Men hvis du vælger andre tilbud, gælder fristen for start af genoptræning inden for syv dage ikke.

Hvis du ønsker at benytte dette tilbud, skal du kontakte kommunen hurtigst muligt.

Er der udgifter forbundet med genoptræningen?

Al almen genoptræning er gratis.

Hvem har ansvaret for almen genoptræning?

Ansvaret for den almene genoptræning ligger i din kommune. Hvis du benytter en anden fysioterapeut eller klinik, ligger behandlingsansvaret der.

Transport eller transporttilskud til genoptræning

Hovedreglen er, at du selv må sørge for og betale transporten til og fra din genoptræning. Men der er nogle undtagelser. Du har ret til transport eller transporttilskud hvis:

  • du er pensionist
  • din tilstand udelukker, at du kan tage offentlige transportmidler 
  • afstanden fra din bopæl er over 50 km

Vær opmærksom på, at der er en bagatelgrænse for pensionister på 43 kroner og for andre på 102 kroner (2019-takster).

Du skal søge om transport eller transporttilskud til og fra din genoptræning i din kommune.

Andre regler for transport og transporttilskud, hvis du selv vælger genoptræningssted

Vær opmærksom på, at hvis du vælger et andet genoptræningssted, fx et kommunalt genoptræningstilbud eller et specialiseret tilbud på hospital, så får du kun transporttilskud, der svarer til afstanden fra din bopæl til det sted, som kommunen eller regionen i sin tid visiterede dig til.

Hjælpemidler  til genoptræning

Genoptræning kan indebære, at du skal træne hjemme med et særligt hjælpemiddel. Din kommune udleverer hjælpemidler til genoptræning.Redaktør