Behandling – sådan foregår den

På ganske kort tid er indlæggelsestiden på hospital blevet kortere, flere forløb foregår uden indlæggelse eller hjemme hos dig selv. Læs her mere om, hvad der kendetegner et behandlingsforløb i dag, og hvem der har ansvaret for dit forløb og behandling.

Overlæge Finn Rønholt fra Afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital fortæller om, hvordan hospitalsbehandling på kort tid har forandret sig – og hvad du kan forvente dig af dit behandlingsforløb i dag.

Kortere indlæggelse – mere behandling uden indlæggelse

Igennem mange år har den tid, hvor patienter er indlagt på hospital, været faldende. Og det på trods af, at der kun er kommet flere og mere komplicerede sygdomme og behandlingsforløb til.

Den kortere indlæggelsestid skyldes, at mange behandlinger og kirurgiske indgreb er blevet langt mere skånsomme. Derfor kan vi nu håndtere dem som ambulante forløb, hvor du som patient ikke er indlagt.

På årsbasis betyder det omkring 3,5 millioner besøg i regionens ambulatorier.

Behandlingen er blevet mere specialiseret

En del behandling er også de senere år blevet meget specialiseret, hvor læger fra forskellige specialer arbejder sammen om det samme patientforløb. Vi gør en stor indsats for at trække trådene sammen, så både du og personalet har et overblik over det samlede forløb. Derfor er det vigtigt, at der i dag er et fælles journalsystem, som kan læses på tværs af specialer og regionens hospitaler.

Lægen og hospitalet rykker ind i dit hjem

Som patient kan du også opleve, at dele af din behandling foregår hjemme hos dig selv. Både lægen og hospitalet kan "rykke" ind i dit hjem, hvis konsultationen lige så godt kan klares online over computer eller telefon. Det gælder i dag fx for gravide eller for patienter med hjerte- og lungesygdomme, som via computer kommunikerer med læger, jordemødre eller andre omkring deres symptomer og behandling.

Det er dog vigtigt at understrege, at det er et tilbud. Det skal altid være muligt at få en konsultation med lægen i stedet for onlinekontakt, hvis du ønsker det.

At medicinsk behandling kan foregå igennem dine blodårer hjemme hos dig selv med hjælp fra kommunernes specialiserede hjemmesygepleje i samarbejde med hospitalets læger, er også en årsag til, at behandling kan flyttes fra hospitalet og ud i hjemmet.

To lægefaglige kontaktpersoner

To særlige lægefunktioner kan være tilknyttet dit forløb, når du skal behandles på hospital. Det er:

Den behandlingsansvarlige læge

Alle læger har behandlingsansvar for de behandlinger, de ordinerer. Men du har altid en overordnet behandlingsansvarlig læge, der har ansvaret for dit konkrete forløb. Der kan godt være flere behandlingsansvarlige læger, hvis dit forløb involverer flere afdelinger. 

Den patientansvarlige læge 

Hvis du har et særligt kompliceret sygdomsforløb kan du også få tilknyttet en patientansvarlig læge, der har det overordnede ansvar for kontakten til dig og for at skabe sammenhæng, overblik og tryghed i dit forløb.

Stuegangen kort fortalt

Når du er indlagt, vil der typisk blive gået stuegang dagligt, hvor læger og sygeplejersker vurderer din tilstand og taler med dig fx om prøvesvar og det videre forløb. Mange steder vil du opleve, at der er en bærbar computer med på stuegang, hvor lægen kan se de opdaterede oplysninger om dit behandlingsforløb, nye prøveresultater m.m. Mange steder vil du blive opfordret til at have dine pårørende med til stuegang, så I sammen kan drøfte spørgsmål og de udeståender, der måtte være i dit forløb. Nogle steder foregår stuegangen som en form for konsultation, hvor du inviteres ind på en stue, hvor samtale og undersøgelse kan foregå i enerum.

Information om din behandling under dit forløb

Se video om hvornår og hvordan du bliver informeret om din indkaldelse,  behandling og forløbet efter du er blevet udskrevet.

Redaktør