​​​

Min Sundhedsplatform – elektronisk journal til patienter på hospitaler i Hovedstaden og Sjælland

Min Sundhedsplatform er til dig, der er patient på Region Hovedstadens eller Region Sjællands hospitaler. Den giver dig flere muligheder for at få overblik over dit forløb.​

Regionens patientplatform

Min Sundhedsplatform er en elektronisk patientjournal for patienter og pårørende. Her kan du se besøgssammendrag, journalnotater, dine kommende og tidligere aftaler på hospitalet, prøvesvar m.m.

Min Sundhedsplatform er en del af regionens fælles elektroniske patientjournal, Sundhedsplatformen.

Sådan logger du på

Du logger på minsundhedsplatform.dk med MitID. Hvis du benytter MinSP appen, skal du kun logge på med MitID første gang. Derefter kan du logge på med pinkode, touch ID eller face ID.

Overblik over dit forløb

Sundhedsplatform giver dig flere muligheder for, at du kan følge med i dit forløb og være i kontakt med den afdeling, du er tilknyttet. Det er fx:

  • Besøgssammendrag, journalnotater og prøvesvar

Du kan se besøgssammendrag og journalnotater, når sundhedspersonalet har skrevet og godkendt dem, hvilket kan tage op til to dage.

Du kan se dine prøvesvar, når de er klar. Det betyder, at du kan se svar, som lægen endnu ikke har haft mulighed for at gennemgå eller kontakte dig om. Hvis et prøvesvar giver anledning til, at du skal undersøges yderligere eller i behandling, vil du blive kontaktet.

  • Tidligere og kommende aftaler

Du kan se dine kommende og tidligere ambulante aftaler, indlæggelser, dagkirurgiske behandlinger og visse telefon- og videokonsultationer i Min Sundhedsplatform. Aftaler om indlæggelse og operation fremgår ikke.

Vi sender indkaldelsesbrev og anden vigtig information til dig som Digital Post. Derfor skal du altid tjekke din Digital Post på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks eller mit.dk.

  • Skriv til hospitalsafdelingen

Du kan skrive til den hospitalsafdeling, du er tilknyttet, hvis du fx har spørgsmål til din undersøgelse eller behandling. Du kan forvente svar inden for tre hverdage. Hvis din besked haster, skal du ringe til afdelingen.

  • Udfyld spørgeskemaer

Du kan besvare spørgeskemaer, som du får i forbindelse med din behandling i Min Sundhedsplatform.

Få notifikationer og påmindelser

Du kan få notifikationer, når der er nyt i Min Sundhedsplatform og påmindelser på dine opgaver og aftaler – i form af e-mail eller push-beskeder.

Når du logger på minsundhedsplatform.dk eller MinSP-appen første gang, bliver du bedt om at vælge, hvilke notifikationer du ønsker som e-mail og/eller push-besked. Du kan altid ændre dem igen senere.

Det kræver aktindsigt at se hele din patientjournal

De sundhedsfaglige personer, der er inde over din behandling, skriver blandt andet sygeplejeobservationer eller lægefaglige vurderinger, der bruges til at dokumentere dit behandlingsforløb. Hvis du vil have adgang til disse informationer og dermed hele din patientjournal, kræver det, at du søger om aktindsigt på den afdeling, du er tilknyttet.

Læs mere om, hvordan du søger aktindsigt​

Giv fuldmagt

Du kan give fuldmagt til, at en pårørende over 18 år kan få adgang til dine oplysninger i Min Sundhedsplatform.

Læs mere under punktet Fuldmagter på minsundheds​platform.dk

​Få adgang til dit barns profil

Med forældremyndighed kan du få adgang til dit barns profil i Min Sundhedsplatform. Dette gælder indtil dit barn er 15 år.

Læs mere under punktet Fuldmagter på minsundhedsplatform.dk 

Her står også beskrevet, hvordan plejeforældre får adgang.

Unge 15 til 17 år

15-17-årige kan selv logge på MinSP med MitID. Det er ikke muligt for dem at give andre fuldmagtsadgang til deres sundhedsoplysninger, herunder Min Sundhedsplatform, grundet lovgivningen på området. Forældre til 15-17-årige kan søge om aktindsigt ved at henvende sig på den afdeling, hvor den unge er i forløb.​

Appen MinSP

Video: Se, hvad patienterne Christian og Kirsten  synes om Min Sundhedsplatform​


(03:40 min)

Christian og Birgitte er begge patienter i Region H. I forbindelse med deres undersøgelses- og behandlingsforløb har de brugt Min Sundhedsplatform/MinSP til at følge med.

Her har de bl.a. kunne se prøvesvar og skrive med deres behandler. De er begge meget glade for denne nye mulighed, og for at få et mere fleksibelt værktøj ifm. deres kontakt med hospitalet.Redaktør